Foto: Vandebron.

 

 

Van een onzer correspondenten.

De Vereniging Eigen Huis heeft aan de Autoriteit Consument en Markt gevraagd of het besluit van Vandebron om een extra heffing voor zonnepanelen wel wettig is en welke tarieven hier redelijk zijn.

Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis heeft geen begrip voor de doorberekening van kosten van zonnepanelen aan de consument.

‘Ik snap dat de energiebedrijven problemen hebben, maar ik begrijp niet dat dit aan de consument wordt doorberekend. Dit lijkt op een eenzijdige afspraak die wordt opgelegd.’

Essent: ‘Wij zien ook de gestegen kosten die Vandebron ziet, net als het groeiende aantal mensen met zonnepanelen.’

Sinds deze week bekend werd dat Vandebron een extra heffing oplegt aan consumenten die met hun zonnepanelen veel stroom leveren aan het net, lijkt het hek van de dam in energie-transitieland. Volgens RTL zitten ‘energieleveranciers in hun maag met de zonnepanelen-heffing’ en kopt Solar Magazine dat overtollige stroom ‘niets meer waard is.’

Volgens Essent is het in rekening brengen van kosten voor het terugleveren van zonnestroom vooral een volgende stap in de energietransitie. ‘Nu we massaal zonnepanelen bezitten, wordt de huidige manier van werken steeds minder rendabel en kijken vrijwel alle energiebedrijven naar maatregelen. We volgen op de voet wat Van de Bron doet’, zegt Thomsy Jongepier van Essent.

Nu maar weer investeren in grootschalige batterijopslag.

Ook Eneco herkent de problemen en kosten, zegt woordvoerder Rianne de Voogt. Ze noemt een heffing voor zonnepaneeleigenaren ‘een lastig dilemma’, omdat het bedrijf klanten wil stimuleren om te verduurzamen. Tegelijkertijd wordt de opgewekte stroom niet altijd ook opgebruikt en leidt dat tot kosten. ‘Wij kijken nu naar scenario’s om hiermee om te gaan’, aldus De Voogt.

Bij energiebedrijf Vattenfall zijn geen plannen voor een heffing, zegt woordvoerder Hidde Kuik. Dat wat Vandebron doet, is nieuw.

‘We moeten ons nog even verdiepen in hoe dit werkt. Maar de problematiek herkennen we.’

Volgens Lonneke Klijnsmit, woordvoerder van Greenchoice, wordt er bij haar bedrijf juist gezocht naar andere oplossingen.

‘Het gaat voor ons niet alleen om de herverdeling van de kosten, maar om een verandering van het hele systeem. Voor het opvangen van de onbalans in het energiesysteem investeren we bijvoorbeeld in grootschalige batterijopslag’.

Transitieprofessor en klimaatactivist Jan Rotmans ziet grote kansen nu de transitie juist stokt. Maar ook hier moet de consument uiteindelijk bloeden:

‘Duurzaam opwekken is één, maar duurzaam opslaan en slim verdelen is uiteindelijk nog belangrijker. Dat vergt een totaal ander energiesysteem, slim, gedistribueerd, met een cascade van koppelingen, op huis -, straat -, buurt -, wijk – en regio niveau. Daarvoor zijn tientallen miljarden investeringen nodig de komende decennia, en die pijn moeten we zo eerlijk mogelijk verdelen.’

***

Bronnen o.a. hier, hier en hier.

***