Door Jospeh Fournier.

Vertaling: Martien de Wit.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben het beu om elke dag gebombardeerd te worden met de bewering dat CO2 een vervuiler is en dat ik als vervuiler moet betalen.

Ik betwijfel ten zeerste of de gemiddelde persoon dit perspectief zou accepteren als hij zou begrijpen dat CO2 in feite een voorwaarde is voor alle leven is en dat de wereldwijde voedselproductie de komende decennia met biljoenen dollars zal toenemen naarmate het CO2-niveau blijft stijgen.

Nog minder mensen zouden CO2 als vervuilende stof accepteren als ze begrepen dat Svante Arrhenius, Nobelprijswinnaar en vader van de Enhanced Greenhouse Gas Hypothesis (EGGH), de verbeterde broeikasgashypothese, meer dan een eeuw geleden voorspelde dat:

“Door de invloed van het stijgende percentage koolzuur [d.w.z. CO2] in de atmosfeer, mogen we hopen te kunnen genieten van tijdperken met een gelijkmatiger en beter klimaat, vooral wat betreft de koudere gebieden van de aarde, tijdperken waarin de aarde veel overvloediger gewassen zal voortbrengen dan nu, ten voordele van de zich snel voortplantende mensheid.”

Svante Arrhenius,

Met andere woorden, de vader van het EGGH betoogde dat het gebruik van koolwaterstoffen door de mensheid en de stijgende CO2-concentraties in de troposfeer de planeet Aarde ten goede zouden komen.

Oh, de ironie!

De voorbeelden die ik zal laten zien die aantonen dat de voorspellingen van Arrhenius uitkomen zijn 1) het groeiende plantenrijk, 2) de versnelling van de landbouwproductiviteit en 3) de klimaatstabiliserende effecten van de stijgende CO2.

Al deze factoren zijn het gevolg van wat algemeen het CO2-bemestingseffect wordt genoemd.

Het CO2-bemestingseffect bij planten verwijst naar het feit dat zowel de fotosynthesesnelheid als de efficiëntie van het H2O-gebruik toenemen met de CO2-concentratie in de omgeving.

Als gevolg hiervan verbetert de droogteresistentie van het plantenrijk op natuurlijke wijze naarmate de CO2-concentratie toeneemt en zullen de meeste planten meer bladeren produceren per mm neerslag.

Daarom verhogen commerciële kassen de CO2-concentratie kunstmatig met 3x tot 4x boven de atmosferische concentraties.

Gegevens uit teledetectie van satellieten hebben aangetoond dat de uitbreiding van het plantenrijk van 1982 tot 2015 gelijk was aan het toevoegen van meer dan 20 miljoen vierkante kilometer bladoppervlak of twee keer de grootte van de Verenigde Staten.

Talrijke studies hebben aangetoond dat hogere boreale bossen en semi-aride woestijnecosystemen langs de Paardenbreedten de gebieden zijn waar het plantenrijk het meest heeft geprofiteerd. De illustratie hier laat zien dat het bladoppervlak in de Arctische regio in deze korte tijdspanne met 25 tot 50 procent is toegenomen.

Deze afbeelding toont de verandering in bladoppervlakte over de hele wereld van 1982-2015. Bron:: Boston University/R. Myneni.

Het hoeft dus niet te verbazen dat ook de wereldwijde landbouwproductiviteit gestaag is toegenomen als gevolg van de stijgende CO2-concentraties in de atmosfeer.

CO2Science.org, een non-profit public relations organisatie die pleit voor klimaatrealisme, heeft goed werk verricht met het samenvatten van de uitgebreide literatuur die bestaat over de positieve invloed die het CO2-bemestingseffect heeft gehad op de moderne landbouwopbrengsten.

De versnelling van de wereldwijde landbouwproductiviteit tussen 2012 en 2050 als gevolg van de voorspelde groei van de atmosferische CO2-concentraties is naar schatting $10 biljoen (in dollars van 2006) extra waard aan stijgende opbrengsten voor 45 verschillende graansoorten, fruit en groenten.

Als we bedenken dat de huidige atmosferische CO2-concentraties rond de 425 ppm liggen en dat de verzadigingsgrens van het CO2-bemestingseffect in de meeste plantensoorten tussen de 1100 en 1300 ppm ligt, is het redelijk om te suggereren dat de mensheid nog maar net begonnen is dit voordeel in de voedselproductie te realiseren.

Naast dit calorische voordeel van CO2-bemesting is er ook nog het klimaatstabiliserende effect dat optreedt door de accumulatie van plantaardige biomassa, waaronder verbeterde bodemvochtretentie, wolkenvorming en hogere neerslagrecyclingsnelheden.

Talrijke recente studies hebben aangetoond dat de natuurlijke afkoelende invloed van het plantenrijk de opwarming sinds de jaren 1970 met gemiddeld meer dan 0,5 C heeft beperkt.

Omgekeerd hebben talrijke onderzoeken ook aangetoond dat de vervanging van natuurlijke landschappen door stedelijke infrastructuur zoals parkeerplaatsen en wolkenkrabbers (ook wel Urban Heating Influence of UHI genoemd) een opwarmend effect heeft op de luchttemperatuur dat zowel op regionale als op mondiale schaal kan worden waargenomen.

In die zin is UHI een vorm van antropogene opwarming van de aarde en ironisch genoeg werkt het CO2-bemestingseffect als een tegengif.

Dus, de volgende keer dat iemand beweert dat CO2 een vervuilende stof is, herinner hem er dan aan dat zelfs de vader van de Enhanced Greenhouse Gas Hypothesis de menselijke CO2-uitstoot zag als een netto positief effect voor Moeder Aarde.

Herinner hen eraan dat de huidige CO2 concentraties in de atmosfeer drie tot vier keer lager zijn dan de verzadigingsgrens waaronder de meeste plantensoorten geëvolueerd zijn om te gedijen en dat elke toename van de huidige niveaus tot deze grens zal leiden tot een uitbreiding van het plantenrijk op het land en daarmee ten goede zal komen aan alle levensvormen die daarvan afhankelijk zijn.

De meest kosteneffectieve manier om de antropogene opwarming van de aarde tegen te gaan is door te investeren in het groener maken van onze grootstedelijke stadscentra.

***

Over de auteur

Joseph Fournier is een onderzoekswetenschapper met 15 jaar ervaring in technologische innovatie specifiek voor industriële milieuprestaties.

***

Bron: hier

***