Tennet.

Van een onzer correspondenten.

Het voornemen om twee kerncentrales te bouwen in Nederland is riskant, zo blijkt uit een onderzoek van netbeheerder Tennet. Vorige week donderdag publiceerde de klimaatbevlogen netbeheerder de resultaten van een studie naar de zogeheten ‘inpasbaarheid’ van twee kerncentrales in het overbelaste stroomnetwerk. Maar een van die twee centrales kan er in 2035 bij komen. De netbeheerder deed de studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

NRC:

‘Die ene kerncentrale kan bovendien slechts op één van de twee plekken worden gebouwd die het kabinet bedacht had: in het Zeeuwse Borssele, waar al een kerncentrale staat. Het kabinet kijkt ook nog naar de Maasvlakte in Rotterdam als mogelijke locatie. Al heeft Borssele de voorkeur; daar is al infrastructuur aanwezig en zijn mensen volgens het kabinet al meer gewend aan een kerncentrale in de buurt.’

Interessant is te zien hoe het groene staatsbedrijf klaagt over de pijn die er niet is: meer kernenergie zou 6meer bedreigend zijn voor het netwerk dan het plaatsen van grote windturbine-parken op de Noordzee.

De voorgenomen bouw van kernenergie moet maar liefst met 50% worden gereduceerd.

De netbeheerder schetst wel allerlei ingewikkelde ‘mogelijkheden’ – geheel in de lijn met de peperdure groene energietransitie – om tot een ‘flexibel aanbod’ te komen. De aanschaf van batterijen of het inzetten van ‘electrolysers’ om waterstof te produceren zou een optie kunnen zijn.

Onlangs schreef RTL:

‘Er is nog een uitdaging: die batterijen moeten verspreid worden over het land. Om een idee te geven: Netbeheer Nederland schat dat grootschalige batterijen rond 2050 een oppervlakte bestrijken van 23-33 km2, een gebied ter grootte van de gemeente Haarlem. Een gemiddeld batterij-project dat aansluiting wil op het hoogspanningsnet, bestaat uit zo’n 3 tot 4 voetbalvelden.’

Klimaat-realistische partijen in het rechtse spectrum, zoals PVV en BBB, zijn geen voorstander van windenergie op zee en zullen de keuze snel maken ten faveure van kernenergie. Klimaatrealisme heeft geen last van pijn die niet bestaat.

***

Bron o.a. hier.

***6