Borssele.

Van een onzer correspondenten.

Inwoners van Zeeland mogen meedenken en meepraten over de komst van twee nieuwe kerncentrales en het openhouden van de huidige centrale in Borssele.

De provincie Zeeland doet dat door een zogenoemd consultatietraject. Het gaat er niet om of de Zeeuwen voor of tegen de komst zijn, maar welke voorwaarden ze zouden willen stellen.

In Borssele loopt al een dergelijk traject. Daar mogen honderd inwoners tijdens vijf bijeenkomsten voorwaarden opstellen voor nieuwe grote energieprojecten. Het consultatietraject van de provincie gaat via het internet. Daar verschijnt per 2 oktober een vragenlijst die de Zeeuwen kunnen invullen. Voor mensen die geen internet hebben of daar moeilijk mee om kunnen gaan, komen er nog een paar bijeenkomsten.

Geen ja voor of nee tegen kernenergie.

‘We willen weten hoe de Zeeuwen erover denken de balans te bewaren wanneer er twee nieuwe kerncentrales gebouwd worden’, begint gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA). ‘Onder welke voorwaarden is dat voor de inwoners acceptabel.’ Het gaat er in de vragenlijst niet om of de invullers voor of tegen kernenergie en de nieuwe kerncentrales zijn. ‘Dat is de keuze van het Rijk’, zegt De Bat, ‘Wij willen kijken wat de Zeeuwen daarvoor terug willen, of waar ze grenzen willen stellen aan het geheel.’

Het opnemen van een vraag of de Zeeuwen überhaupt de centrales willen, zou gezien kunnen worden als een peiling voor draagvlak, maar de provincie wil daar niet aan, volgens De Bat: ‘Naast dat het niet aan ons is, verengt het de discussie tot voor en tegen, en dat is niet goed. We willen nu weten hoe de Zeeuwen de balans willen houden wanneer de centrales gebouwd zouden worden.’ Daarnaast vindt de gedeputeerde dat de uitslag van de provinciale verkiezingen een min of meer duidelijke blik hebben gegeven op een meerderheid van Zeeuwen die wel voor kernenergie zijn.

Zoveel mogelijk Zeeuwen moeten meedoen.

Met de uiteindelijke antwoorden gaat de provincie naar het Rijk terug.

‘Wanneer we weten wat er volgens onze inwoners nodig is om de kerncentrales te laten bouwen, leggen we dat voor aan Den Haag’, zegt De Bat, ‘Dat worden dan voor ons de grenzen om mee te werken. We weten nu niet alles, en zien ook dingen over het hoofd. Daarom is van belang dat zoveel mogelijk mensen hun gedachten met ons delen.’

***

Bron hier.

***