Foto; Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

Energiebedrijven mogen kosten in rekening brengen bij eigenaren van zonnepanelen, vooropgesteld dat deze kosten niet onredelijk zijn. Budget Energie, Vattenfall, Eneco en Engie voldoen aan deze voorwaarde.

Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek.

Volgens de toezichthouder veroorzaken huishoudens met zonnepanelen hogere kosten voor energiebedrijven dan huishoudens zonder zonnepanelen. Energieleveranciers zijn voor deze groep klanten meer geld kwijt aan inkoopkosten, onbalanskosten en kosten die veroorzaakt worden door de salderingsregeling.

Op grond van de wet mogen leveranciers onderscheid maken in hun tarieven voor klanten met en zonder zonnepanelen.

De vier onderzochte energieleveranciers (Budget Energie, Vattenfall, Eneco en Engie) baseren de extra kosten voor hun klanten op bovengenoemde drie kostenposten. Zij maken hier geen extra marge op, aldus de toezichthouder. Tegenover de hogere tarieven voor huishoudens met zonnepanelen staan lagere tarieven voor huishoudens zonder zonnepanelen.

Budget Energie, Vattenfall, Eneco en Engie berekenen de extra kosten voor zonnepanelenhouders op verschillende manieren aan hen door. Zo betalen ze bijvoorbeeld een hoger tarief voor elektriciteit of moeten ze een extra toeslag betalen.

En dat is dus toegestaan: op grond van de wet mogen leveranciers onderscheid maken in hun tarieven voor klanten met en zonder zonnepanelen. De meerkosten mogen alleen niet worden doorberekend in de gastarieven.

Door de verschillende manieren waarop kosten worden doorberekend, is het wel lastiger geworden voor klanten met zonnepanelen om energieleveranciers met elkaar te vergelijken, stelt de ACM.

Energie-Nederland, de branchevereniging voor energiebedrijven, onderschrijft de conclusies van de waakhond. ‘Zonnepanelen aanschaffen loont nog steeds’, zegt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen. De branchevereniging is verder van mening dat de salderingsregeling onhoudbaar is.

***

Bron hier.

***