In deze video vertelt Chris Morrison, de Britse kritische onderzoeksjournalist aan wiens publicaties Climategate.nl regelmatig aandacht schenkt, over zijn opvattingen over klimaatverandering. Door zijn slordige dictie is hij soms moeilijk te volgen, vooral voor toehoorders wier moedertaal niet Engels is. Maar inhoudelijk geeft hij blijk van een enorme brede en parate kennis van het thema, Kortom, zeer de moeite van het afluisteren waard.

***