Foto: Shutterstock.

Door Reynier Pronk.

In de Volkskrant stond deze week een artikel van Maarten Keulemans over de overstromingen in Duitsland. Daar kunnen wij er steeds meer van verwachten aldus de geraadpleegde klimaatwetenschapper Bart Verheggen en dat komt natuurlijk door …? Klimaatverandering !

Ook nog even een paar Duitse meteorologen geraadpleegd en ja hoor, ook die vermoeden hetzelfde. Hoe wetenschappelijk wil je het hebben?

Het staat er echt: vermoeden. Lijkt me een heerlijke wetenschap. En professor denkt u dat het warmer wordt? Ik geloof het wel. En dat de zeespiegel stijgt? Zou best kunnen. 80% geloof 20% wetenschap…

Maarten Keulemans.

Dus er wordt voor de zoveelste maal een slinger aan de noodklok gegeven, terwijl het niet eens meer nodig wordt gevonden om een causaal verband aan te tonen of het hele riedeltje van oorzaak en gevolg op te sommen.

Pikant is, dat er nooit cijfers worden gegeven. Het wordt heter en heter, maar hoeveel? Zij  vertellen het niet. Tijdens de heetste lente ooit gemeten (nu dus) moesten wij de CV weer aanzetten. Hoeveel prik (wij hadden het vroeger over een glaasje prik) er in de atmosfeer zit? Je leest het nergens (behalve bij Climategate.nl).

Begrijpelijk, want dan zouden ze moeten vertellen dat het in 150 jaar hoogstens een graadje warmer is geworden en dat één deeltje op de 2.500 het levensgevaarlijke, doch uiterst nuttige en onontbeerlijke gas CO2 is en slechts de helft van dat deeltje aan menselijke activiteiten kan worden toegeschreven. In analogie: je koopt 2.500 eieren; één daarvan is bruin. De mens is verantwoordelijk voor ongeveer een half ei. En door dat halve ei gaat het allemaal fout? Krachtig spul die prik.

Vijfenzeventig jaar kom ik al aan het Bloemendaalse strand; dat ziet en nog steeds hetzelfde uit als vroeger. De zeespiegel aldaar is in al die jaren niet zichtbaar gestegen. Logisch want de stijging is ca 2 mm per jaar.

Big deal!

Dagelijks worden wij via krant en de ether overvoerd met alarmberichten. Daar kun je van alles bij bedenken, maar het kan maar één doel dienen en dat is: de bevolking de stuipen op het lijf jagen om ze vervolgens te beroven van betaalbare energie in welke vorm dan ook, immers voeding is ook energie. Weg met olie, gas, benzine/diesel, vis, vlees, melk, boter, kaas en eieren…

Dus liggen niet alleen oliemaatschappijen, maar ook boeren en vissers onder vuur. Bedrijven als Shell, die ons al vele decennia voorzien van betaalbare energie, worden als criminelen voor de rechter gesleept, de visserij is al grotendeels platgelegd en de zich verzettende boeren, moeten toezien hoe geen middel wordt geschuwd om ze uit hun bedrijven te verdrijven: dan is het weer
stikstof, dan weer mestoverschot, en dan weer de natuur die op omvallen staat. Boeren produceren geen voedsel, maar volgens de (ook door u) betaalde lobbies niets dan vuiligheid en dierenleed.

Hoed u voor overbodige organisaties

Organisaties die geen functie meer hebben, zouden moeten worden opgeheven Dat gebeurt niet, althans niet bij gesubsidieerde organisaties; bedrijven zonder nut vallen gewoon om. Dus zoekt men naar nieuwe doelen om hun voortbestaan een nieuwe impuls te geven.

Hans van Mierlo, oprichter D’66.

De idealen van d’66 bijvoorbeeld, ook wel de kroonjuwelen genoemd, waren o.m. een ander kiesstelsel (districten), de gekozen burgemeester, meer zeggenschap (je gelooft het niet!) voor de burgers door invoering van bindende referenda (sic!). Van Mierlo beloofde zijn partij op te zullen heffen als hun idealen zouden zijn gerealiseerd of niet te realiseren waren gebleken te zijn. Dat punt is al lang en breed gepasseerd, maar D66 is er nog steeds (het enige dat opgeheven is: de apostrof). D66 heeft zich vol overtuiging op de hervormingsagenda gestort en dan bij voorkeur op Europees niveau, dus verder van de burgers dan ooit.

Of neem de VN. Hun taak is het om conflicten in de wereld te voorkomen of te beteugelen. Blijkbaar zijn ze daartoe niet bij machte en dus zijn ze maar op zoek gegaan naar een nieuwe missie en die vonden ze om die vervolgens nooit meer los te laten: het klimaat.

Klaas Knot, president NB.

De Nederlandse Bank onder aanvoering van Klaas Knot heeft, met de invoering van de ECB zijn bestaansrecht verloren. Wat doet Klaas? Als toezichthouder van pensioenfondsen eigent hij zich een directieve rol in de ‘pensioentransitie’ toe. Dat is raar want toezichthouders horen alleen maar te kijken of pensioenfondsen zich aan de regels houden. Het is alsof een politie-agent u oplegt om een andere auto te kopen, terwijl hij niet anders moet doen dan te kijken of u zich aan de regels houdt.

Klaas forceert een enorme verandering van het pensioenstelsel, waarbij het risico geheel over gaat op de gepensioneerden. Pensioenfondsen worden dus niet meer primair afgerekend op het rendement. Dat maakt voor Klaas (en Rosenmuller c.s.) de weg vrij om naar hartenlust de pensioenpot aan te wenden voor z’n andere hobby: het klimaat.

Ik hoorde hem in een podcast beweren dat we maar één echt probleem hebben: het klimaat. Dus: goed renderende aandelen Shell wegdoen en vervolgens investeren in de dubieuze rommel die in plaats moet komen van onze goedwerkende energievoorziening.

Maarten van Aalst, directeur KNMI.

Tenslotte het KNMI: hun taken: het uitrekenen en wereldkundig maken van weersverwachtingen van ten hoogste de komende twee weken, wordt nu volledig uitgevoerd door computers. Logisch dat meteorologen zich stierlijk verveelden en daarom op zoek gingen naar iets om hun dagen te 6vullen. Inmiddels hebben zij de meteorologie geheel afgeschaft en vervangen door ‘klimaatwetenschap’. Geen enkel meteorologisch verschijnsel wordt nog als zodanig bestempeld, maar is tegenwoordig het gevolg van klimaatverandering. Dus een fikse bui is geen slecht weer, maar een voorbode van de gruwelijke toekomst die ons te wachten staat als we niet…

Lonkend perspectief?

Bij projecten of programma’s is er in de beginfase een moment waarbij gevisualiseerd wordt hoe de wereld er na het project/programma uit zal zien. Dat is de beschrijving van het ‘eindproduct’ (PM) of een blauwdruk (Programma Mgt). Nu doen overheden niet aan project- of programma-management (zij kijken wel linker uit, want dat maakt ze verantwoordelijk) en dat is aan alles te merken: eerst elektrische auto’s, zonnepanelen en windturbines stimuleren en dan tot de ontdekking komen dat de infrastructuur dat niet aankan. Maar je zou wel van ze mogen verwachten een kijkje te geven hoe Nederland er in 2050 uitziet, als de ‘transitie’ klaar is. Simpele vragen als: wat is er klaar als het klaar is? Wat is er dan bereikt? Wogen de baten tegen de kosten op? Hoe kunnen we dat concreet meten of vaststellen?

Wij zullen het nooit te horen krijgen. En of het überhaupt ooit klaar zal zijn? Nou nee dus, want: Iets dat niet gedefinieerd is, kan dus ook nooit klaar worden gemeld. Dan blijft er over dat wij alleen maar afbraak zien, waarna wij achterblijven met een wrakkige infrastructuur en een onbetrouwbare energievoorziening, die ook nog eens schreeuwend duur zal zijn En een snel instortende economie en het vertrek of faillissement van cruciale bedrijven. Wij moeten ons straks zien te voeden met wat er aan eetbaars over is. Te hopen valt dat men zich niet teveel het lot van die arme paddenstoelen, andijvie en bloemkolen gaat aantrekken. Klimaatgelovigen zeggen vaak: hoe moeten onze (kinds) kinderen straks leven? Nou zo dus…

Kortom de transitie van A naar slechter is alsof je een film over de ontwikkeling van de menselijke samenleving omgekeerd afdraait.

Reynier Pronk.

Fear Management

Dit is bij mijn weten voor het eerst dat er een transitie plaatsvindt die tot verslechtering leidt. De uitvinding van het wiel, de stoommachine, de auto, het vliegtuig, de computer en de mobiele telefoon waren veelal grote stappen voorwaarts. Toen hoefde overheden niet met dreigende taal te komen om ze ingevoerd te krijgen; men stond ervoor in de rij. Als er geen enkel voordeel is en alleen maar nadelen, dan rest slechts één optie om iets gedaan te krijgen: maak mensen doodsbang; fear management. Men heeft blijkbaar goed naar Machiavelli geluisterd.

Er komt echter altijd een moment dat het is uitgewerkt. Wellicht is die tijd inmiddels begonnen.

***

Ref.: artikel van Maarten Keulemans hier.

***