Foto Shutterstock.

Een nieuwe laag regelgeving bovenop de reeds bestaande.

Van een onzer correspondenten.

Woensdag keurde de EU definitief de nieuwe ‘anti-wegkijkwet’ goed. Grote bedrijven moeten niet alleen misstanden bij toeleveranciers aanpakken, maar ook een klimaatplan maken en uitvoeren, bericht NRC. Voor de Europese Wet verantwoord ondernemen is er definitief geen weg meer terug. Woensdagmiddag stemde het Europees Parlement in met de wettekst. Normaal een formaliteit, maar omdat de wet in februari dreigde te sneuvelen door onenigheid onder Europese lidstaten, zijn voorstanders opgelucht dat de eindstreep is gehaald. De ‘anti-wegkijkwet’ is volgens NRC een van de zwaarst belobbyde wetten van de afgelopen jaren. Veel aandacht ging uit naar de verplichting voor bedrijven om misstanden in hun productieketen op te sporen en aan te pakken. Denk aan milieuvervuiling, ontbossing of mensenrechtenschendingen.

Nederland krijgt klimaatwaakhond

Maar de wet heeft nog een tweede, minder bekende pijler, die volgens sommige door NRC opgevoerde juristen net zo ingrijpend is. Grote bedrijven moeten een klimaattransitieplan (roepnaam: klimaatplan) maken.

In de wet staat dat bedrijven zo’n klimaatplan moeten opstellen met het doel hun businessmodel en strategie ‘verenigbaar te maken met de transitie naar’ een duurzame economie, de 1,5 graden-doelstelling uit het Parijsakkoord en het doel om klimaatneutraal te worden in 2050.

De verplichting gaat gelden voor circa vijfduizend zeer grote bedrijven: boetes gerelateerd aan omzet bedrijven.

De klimaattransitieplannen worden het startpunt voor de discussies die ‘we komende decennia met elkaar gaan voeren’, meldt NRC. Tegelijk is het ‘voer voor ngo’s die in civiele zaken naar de rechter stappen’ om grote bedrijven aan te spreken op hun CO2-uitstoot.

De nieuwe wet zal vanaf 2028 stapsgewijs worden ingevoerd.

***

Voor het gehele artikel in NRC, zie hier.

***