Over H. Labohm (HR)

Hans H.J. Labohm werd geboren in 1941. Hij studeerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschillende functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning. Van 1987 - 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael verbonden. Hij publiceerde geregeld in onder andere Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Internationale Spectator en Liberaal Reveil. Vanaf 2002 was hij als columnist aan de Amerikaanse website van 'Tech Central Station' verbonden. Na jarenlang voor De Dagelijkse Standaard (DDS) te hebben geblogd, schrijft hij vanaf juni 2015 voor Climategate.nl en Jalta.

‘Factcheckers’ en desinformatie

Door CERES-team. In George Orwells sciencefiction-dystopie uit 1984 stelde hij zich een totalitaire samenleving voor, geleid door vier 'ministeries'. De titels die aan elk ministerie werden gegeven, waren opzettelijk het tegenovergestelde van wat ze deden: “Zelfs de namen van de vier ministeries waardoor we worden bestuurd, vertonen een soort onbeschaamdheid in hun doelbewuste omkering van [...]

Door |26 februari 2024|59 Reacties

Amerikaanse versus Russische temperatuurreconstructies

Door Jennifer Marohasy. Terwijl ik luisterde naar de podcastserie Climate Change on Trial van onderzoeksjournalisten Ann and Phelim McAleer, heb ik herinneringen opgehaald aan Russische historische temperatuurreconstructies op basis van boomringgegevens. Als ik kijk naar de onderzoekspapers die ik in mijn archief van Russen heb en dan terugdenk aan de Amerikaanse temperatuurreconstructies uit de rechtszaak [...]

Door |25 februari 2024|45 Reacties

Trouw: Grondlegger Samsom ziet geen toekomst voor zijn salderingsregeling

Diederik Samsom. Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Diederik Samsom, de grondlegger van de salderingsregeling, vindt dat het voordeel voor zonnepaneelbezitters best mag worden geschrapt. Maar hij snapt dat zijn partij, GroenLinks-PvdA, eerst toezeggingen wil. Janne Chaudron Laat de fiscaal gunstige regeling voor bezitters van zonnepanelen los. De geestelijk vader van de salderingsregeling [...]

Door |24 februari 2024|81 Reacties