Donald Pols, directeur Milieudefensie.

Deze week schenkt Climategate,nl aandacht aan het werk van Jeroen Hetzler, als eerbetoon aan onze vaste ster-auteur. Hij ontviel ons deze maand, na jarenlang een drijvende kracht te zijn geweest met doorwrochte artikelen. Voor zijn in memoriam, zie hier.

Door Jeroen Hetzler.

Wat verdedigt deze organisatie eigenlijk? Zichzelf, het milieu -wat dit dan ook mag zijn-, deze planeet? Wat Milieudefensie kennelijk wel wil, is gehoor geven aan de oproep van Maurice Strong, aartsvader van het IPCC.

Er schijnt iets te zijn wat de wereld bedreigt. Menselijke CO2-emissie dient hierbij als gelegenheidsargument ter “onderbouwing” van deze opvatting. CO2 wordt met verve opgevoerd als de aanjager van catastrofale opwarming die na 40 jaar niet uitgekomen rampenscenario’s slechts een milde temperatuurstijging oplevert van 1 graad C sinds 1850 waarin natuurlijke en menselijke oorzaken niet van elkaar te onderscheiden zijn. De rol van CO2 is overigens wegens absorptieverzadiging uitgespeeld bij de huidige concentratie in de atmosfeer. Desondanks schijnt de wereld om niet verder verklaarde reden van die menselijke CO2-emissie gered te moeten worden.

Om dit te bewerkstelligen en indachtig Maurice Strong moet kennelijk de moderne geïndustrialiseerde maatschappij om zeep worden geholpen. Milieudefensie (MD) meent zich van deze taak te moeten kwijten. Heden ten dage dagen verschijnt een reclamefilmpje waarin de bovenbazen van de industrie besluiten alle investeringen in fossiel te stoppen. Was dat maar zo, verzucht MD en besluit het filmpje met een wervingscampagne. De grootste vervuilers, noemt MD die industrieën. Eigenaardig, want wat wordt er vervuild?

Dit alles overziend lijkt het niet onredelijk de vraag te stellen of de zo maatschappelijk verantwoord handelende MD ook heeft nagedacht over de maatschappelijke gevolgen van die industriële ontmanteling. Hoe zit het met de petrochemische industrie? Hoe zit het met de 98% leveringszekerheid van elektriciteit, 16% van het totale primaire energiegebruik?

De tweede vraag betrof de effecten van het streven van MD voor de Ontwikkelingslanden.

Op de eerste vraag kwam geen ander antwoord dan dat de klimaatdoelen van Parijs moesten worden bereikt. Een heilig moeten dat de “wetenschap” nu eenmaal voorschrijft en waaraan, als ware het een natuurwet, geen ontkomen mogelijk is, zoiets. MD looft het streven van diverse landen om de transitie mogelijk te maken of ernaar te streven. In de ogen van MD werkt een groot deel van wereld mee aan het behalen van die doelen.

Zou het? Het is maar een handjevol voornamelijk afgelegen Pacifische eilanden. Onder de paar overige landen springt Frankrijk eruit als groot westers land. Met al die kernenergie gaat het makkelijk wat elektriciteit betreft en uitstoot. Maar over de petrochemische industrie wordt met geen woord gerept.

De reden is natuurlijk glashelder: Frankrijk kijkt wel uit. MD idealiseert, zo niet suggereert, maar wat. Costa Rica en Djibouti zouden als lichtende voorbeelden van het slagen van de transitie moeten gelden, zo lijkt het in de ogen van MD. Ik noem het argumentarmoede, omdat deze landen onvergelijkbaar zijn met onze moderne westerse naties.

De kernvraag blijft: welke is de visie van MD op onze maatschappij zonder fossiele energie? Keren wij terug naar een wereld van 250 jaar geleden? Armoede, afnemende levensverwachting, toenemende kindersterfte? Zeg het maar. Of laat MD de gevolgen over aan de inmiddels argeloze geïndoctrineerde volgende generatie? Met hen zal niemand medelijden hebben, omdat ze het zelf hebben gewild zonder na te denken over de consequenties. En welke wonderen mogen we verwachten van Parijs 2015? Lomborg heeft het uitgerekend. Duidelijk is dat Parijs 2015 de doelen nooit zal kunnen halen:

Amper meer dan 1 graad C tegen krap 2 biljoen euro per jaar. Het einde van de westerse welvaart tegen amper meetbaar effect. En voor Nederland? Crok rekende het uit: 0,0003 graad C. MD weet dit ook. Desondanks maakt het blijkbaar niets uit voor het beleid.

Wel heb ik medelijden met de ontwikkelingslanden die de toegang tot betaalbare elektriciteit wordt ontzegd door diverse NGO’s als Greenpeace en door MD verdedigd. Hier is het voorbeeld van een fiasco voor Greenpeace in India:

Greenpeace kreeg warme, wereldwijde media-aandacht toen de milieuorganisatie verklaarde dat Dharnai zou weigeren ‘om in de val van de fossiele-brandstofindustrie te lopen’. Maar op de dag dat werd overgeschakeld op zonnestroom, waren de batterijen binnen enkele uren leeg. Het was de dorpelingen verboden ijskasten of tv’s te gebruiken, omdat die het systeem zouden uitputten. Ze konden geen elektrische kooktoestellen gebruiken, dus moesten ze hout en mest blijven verbranden, die voor vreselijke luchtvervuiling zorgen.[…] Toen Dharnai eindelijk op het elektriciteitsnet werd aangesloten, zegden steeds meer inwoners hun aansluiting op zonne-elektriciteit op. Uit een wetenschappelijke studie bleek dat een belangrijke reden was dat de overwegend met steenkool opgewekte netstroom drie keer zo goedkoop was als zonne-energie. Bovendien kon die netstroom apparaten als tv’s en fornuizen wel van stroom voorzien. Bron EW

Het argument van MD is dan ook niet conform de werkelijkheid, wensdenken dus. Doordat die toegang wordt ontzegd mede door toedoen van Greenpeace c.s., nemen diverse landen hun toevlucht tot Chinese kolonisators tegen woekerrentes en grondstoffenroof. Zie voor meer hier.

Each year, 3.2 million people die prematurely from illnesses attributable to the household air pollution caused by the incomplete combustion of solid fuels and kerosene used for cooking (see household air pollution data for details). Particulate matter and other pollutants in household air pollution inflame the airways and lungs, impair immune response and reduce the oxygen-carrying capacity of the blood. Bron.

De WHO beveelt windmolens, zonnepanelen en gas aan. Vreemd, want de eerste 2 zijn een fiasco gebleken. De Chinezen houden het vooral op kolencentrales. In elk geval een hele verbetering. Hierop aansluitend, voor wind geldt een terugverdientijd van 36 jaar op land en 55 jaar op zee. Dit terwijl de technische levensduur 20 jaar bedraagt. Bron.

Ergo, welvaartsverlies. Voor zon geldt ca. 70 jaar bij een technische levensduur van 25 jaar. Vandaar ook steeds het fiasco van wind en zon. De ontwikkelingslanders willen méér welvaart, geen welvaartsverlies. MD zou dit moeten meecalculeren om geloofwaardig te zijn.

Voor kernenergie geldt 30 jaar tegen 60 tot 80 jaar technische levensduur Ergo, welvaartsverhogend. Zie ook hier.

In het Westen stegen de welvaart, de levensverwachting etc. spectaculair sinds de intrede van fossiele brandstoffen. Waarom zou dit volgens Milieudefensie nu opeens niet gelden voor ontwikkelingslanden? Wat vindt Milieudefensie van een couveuse in een Afrikaans streekziekenhuis die onbruikbaar is omdat er geen stroom is en de pasgeborene overlijdt? Is die pasgeborene een offer voor het klimaatdoel dat een radeloze Afrikaanse moeder maar moet dragen voor de “goede zaak”. Het is te walgelijk voor woorden.

Tot slot over kernenergie. MD hanteert het gebruikelijke lijstje, maar dit lijstje geeft onjuiste informatie. Kernenergie is te duur. Zie hier. Voorts ontbrak natuurlijk niet dat eeuwige afvalprobleem dat een politiek probleem is zoals die CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) dat ook is. Ik berichtte: Over kernenergie, afval. Dat afval kent een halfwaardetijd. Uiteindelijk vervalt het tot lichtere onschuldige elementen. Na 1.000 jaar is het onschadelijk. Chemisch afval daarentegen blijft even toxisch, kent geen halfwaardetijd en blijft eeuwig extreem gevaarlijk. Toch wordt het netjes opgeslagen in verlaten Duitse kalimijnen. Zie hier. Uw argument klopt dus niet, want u meet hier evenals Greenpeace, met 2 maten.

Ik zou het fatsoenlijk van Milieudefensie vinden op de verder aangedragen argumenten in te gaan. Dit is tot op heden niet gebeurt. Dit lijkt mij geen bijdrage aan uw geloofwaardigheid. Het gedrag van MD roept associaties op met het begrip Messias-complex, grootheidswaan, in dit geval het redden van de wereld. Hoed u evenwel voor de eco-Messias, want deze gelooft in de eigen missie maar beseft niet de alles verwoestende gevolgen van het eigen anti-kapitalistische beleid. MD is een reëel gevaar voor onze maatschappij en onze welvaart.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***