Klimaatbeleid: Quo Vadis?

Uit de oude doos. Gepubliceerd door het Amsterdam Law Forum van de Vrije Universiteit, Amsterdam, Februari 2010. Door Hans Labohm. Vertaling: Martien de Wit. Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp van onze tijd geworden. Terwijl de geschiedenis van de aarde duidelijk aantoont dat er altijd al klimaatverandering is geweest, blijft het Intergovernmental Panel on Climate Change [...]

Door |27 december 2022|7 Reacties

Planbureau voor de leefomgeving laakt klimaatbeleid kabinet Rutte IV

Van een onzer correspondenten. Met de uitgesproken verhoogde klimaatambities lijkt het kabinet Rutte IV zichzelf in de voet te schieten. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord een flink pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd en deze plannen leveren volgens het PBL extra reductie op, maar de geraamde daling van de broeikasgasemissies in 2030 loopt nog niet in [...]

Door |2 november 2022|37 Reacties

Kees de Lange over energie en pensioenfondsen

Kees de Lange. Een bijdrage van Kees de Lange. Het Instituut voor Pensioeneducatie maakt podcasts over de pensioensituatie in Nederland. De EU, en in het verlengde daarvan de Nederlandse overheid, ondernemen steeds verdergaande activiteiten om financiële instellingen (banken, pensioenfondsen) te dwingen hun investeringen van het door de deelnemers gespaarde pensioenvermogen te beleggen in [...]

Door |30 oktober 2022|18 Reacties

Brief aan Ierse regering over het energiebeleid

Vandaag stuurde de Ierse partner van Clintel, Irish Cimate Science Forum (ICSF), de volgende brief aan de Ierse politieke leiders over het energiebeleid. Onderwerp: Indiening bij de DECC-raadpleging (Department of the Environment, Climate and Communications) over de continuïteit van de energievoorziening van de Ierse elektriciteits- en aardgassystemen. Aan de politieke leiders van Ierland: Tegen het [...]

Door |17 oktober 2022|12 Reacties

Kaag: internationale benoeming als spin in het web voor klimaatverandering

Sigrid Kaag. Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Minister Kaag van Financiën is per 1 april 2023 co-voorzitter van de Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA). Dat is vorige week bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst en marge van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. De benoeming vloeit niet voort uit een roulerings-systeem, [...]

Door |17 oktober 2022|46 Reacties