Amnesty en Greta

Een gastbijdrage van Paul Bouwmeester. Enige tijd geleden schreef ik het volgende aan Amnesty International: Ik lever geen bijdrage aan Amnesty om de klimaatwaanzin te ondersteunen. Daar is Amnesty niet voor opgericht. Hier een verband te zien met mensenrechten is te idioot voor woorden. De toekenning van een prijs aan een misleid, minderjarig kind in [...]

Door |2019-06-28T00:25:45+02:0028 juni 2019 - 01:00|169 Reacties

Het onzichtbare kwaad

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Woensdag 19 juni stond in de Telegraaf een column van Leon de Winter die zeer lezenswaard is, omdat hierin ook het fenomeen klimaatbeleid werd belicht als een instant-geloof. Of zoals de columnist stelt: De nieuwe hel is CO2-uitstoot, en de nieuwe hemel is een aarde die nooit verandert, vol onschuld [...]

Door |2019-06-25T22:48:54+02:0026 juni 2019 - 01:00|189 Reacties

Opnieuw Pauselijke uitspraak over klimaat

De bemoeienis van van de Rooms-Katholieke Kerk met de wetenschap heeft niet altijd goed uitgepakt. Het treffendste voorbeeld was natuurlijk de reactie op de opvattingen van Galileo Galilei, die had vastgesteld dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom. In 1616 wordt hij door de Inquisitie veroordeeld voor ketterij en geloofsdwaling. Hij [...]

Door |2019-06-18T10:40:07+02:0018 juni 2019 - 01:00|123 Reacties

RES en klimaatbeleid: Ondermijning van de regionale en gemeentelijk autonomie

Een gastbijdrage van Rob Nijssen. RES staat voor Regionale Energie Strategie. De Regionale Energiestrategie (RES) is stevig verankerd in het klimaatakkoord. Met de RES worden veel van de nationale afspraken in de praktijk gebracht, dit was ook de inzet van de VNG, IPO en UvW. Gemeenten zelf ruimte om op regionaal niveau invulling te geven [...]

Door |2019-03-30T17:59:14+02:0031 maart 2019 - 01:00|42 Reacties