Oorpronkelijk gepubliceerd op Vkblog op woensdag 4 februari 2009 11:09 door Hans Erren

Oost-Vlieland dreigt te verdwijnen, niet door een overstroming, maar door een overijverige ambtenaar die de plaatsnaambordjes wil verwijderen.

(dank aan google maps)


update!  kaart van De l’Isle uit 1742

fragment van Carte de des Provinces Unies des Pays Bas (uitg. Covens en Mortier, Amsterdam 1742)

“Oost-Vlieland” staat ook al pontificaal op de kadastrale kaart uit 1868


Vroeger waren er twee dorpen op Vlieland: Westeynde en Osteynde, Westeynde werd door de zee verzwolgen in 1736. Vlieland is namelijk niet stabiel.

Het eiland Vlieland heeft dus een dorpskern Oost-Vlieland die historisch herinnert aan het verzwolgen West-Vlieland, laat die bordjes maar staan.

Erosie
Erosie in de waddenzee is van alle tijden, recentelijk vond op Ameland nog een spectaculaire kustafslag plaats.

Niet alleen in Nederland

Dit is ook een waddeneiland

(dank aan google maps)

Sarichef is een waddeneiland in Alaska, vergelijkbaar met Vlieland.
Voor de bewoners van het dorp Shishmaref dreigt net zoiets als de
bewoners van Westeynde. Ze wonen er nog maar pas en zijn niet
gewend aan wandelende eilanden, nee het word geweten aan het
veranderende klimaat. Daarom willen ze van het eiland af dat
in zee verdwijnt

Verdwijnt het in zee? Nou nee het schuift alleen een stukje op. Aan
de zuidwestkant is er inmiddels een flinke toename van land, net
als op Vlieland. Misschien dat ze ecotoeristen kunnen lokken, het
past nog in het luxe WWF reisprogramma dat de wereld
rondvliegt
. De nederlandse waddeneilanders leven ook allang
niet meer van de visvangst.

Met de inkomsten van het toerisme kunnen ze een ecodorp
West-Shismaref opbouwen net als de plannen voor West-Vlieland

5reacties
Avatar van Freddy Freddy
05-02-2009 22:08
Verdwijnt het in zee? Nou nee het schuift alleen een stukje
op. Aan de zuidwestkant is er inmiddels een flinke toename van
land, net als op Vlieland.
Beste Hans,hoe groot is die groei t.o.v. de erosie ? Wordt het eiland groter
of kleiner ? Heb je een linkje ?mvg,

Freddy

Avatar van Hans Erren Hans Erren 05-02-2009 22:20

Ik kan alleen wijzen op de uiterst treffende overeenkomst in
geometrie tussen Vlieland en Sarichef.Voor de wadden is er
dit kaartje
van Gerbrand Gaaff, naar de figuur de 3e Kustnota
(blz 32): Aanwas aan de zuidkant van Vlieland, erosie aan de
noordkant.http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000697.htmlhttp://www.rikz.nl/thema/kust_en_veiligheid/bestanden/3ekustnota.pdf
Avatar van Freddy Freddy
06-02-2009 00:51

Hans,dat is geen antwoord op mijn vragen.

Ik vroeg niet hoe het zit met Vlieland, ik vroeg hoe het zit met
Sarichef !

Waarop baseer je je om te zeggen dat de Zuidwestkant van het
eiland aangroeit ?

Graag met vermelding van bronnen.

Freddy

Avatar van ronald ronald
06-02-2009 11:47

ik ben ook wel benieuwd waar je de stelling dat shismaref aan de
westkant weer aan groeit op baseertde erosie van shismaref heeft namelijk te maken met het ontdooien
van het permafrost en de opwarming van de aarde waardoor er
steeds minder zeeijs is en daardoor sneller erodeerthet eiland groeit misschien wel aan de west kant aan maar aan de
andere kant erodeeert het veel en veel snellervoor meer info over het eiland kijk hier evenhttp://www.thelastdaysofshishmaref.nl/shishmaref/index.php?r=3.1.4

Avatar van PHM van de kletersteeg PHM
van de kletersteeg
06-02-2009
19:57

Maarre…mischien tijd voor dijkjes of andere zeewering
misschien?