Oorspronkelijk gwpubliceerd op Vkblog op zondag 8 februari 2009 01:22 door Hans Erren

Shishmaref schuift in zee en de oorzaak is menselijk, maar het is niet wat iedereen denkt.


UPDATE 15 februari: Landsat beelden van 1979 en 2005 tonen aan dat er laterale aanwas plaatsvindt

Fragmenten van Landsat scene path 82 row 14. 14 juli 1979 Fragment van Landsat 3 multispectral scanner; 15 juni 2005 fragment van landsat 7  Thematic mapper. Zie voor gratis landsat data http://glovis.usgs.gov/ Data
cropping met gdal, band fusion met GRASS, kleurbalans nabewerking met irfanview, paintshop pro. Animatie met microsoft gif animator.


Mijn blog over Oost-Vlieland (dat terecht zo heet), leidde tot een vurig protest door de belgische klimaatalarmist-blogger “Jules”. Die zo vriendelijk was om de essentieele punten in het engels te vertalen en het zo aan een
groter publiek kenbaar te maken. Oprechte dank daarvoor.

 

Geschiedenis
De permanente bewoningsgeschiedenis van Sarichef is nog maar kort: in 1901 werd een postkantoor gebouwd voor goudzoekers en later werd de traditionele Inuitbouwstijl van grote uit wrakhout en botten opgetrokken met mosbedekte generatiewoningen verlaten, en gingen de bewoners in op beton gefundeerde houtskeletwoningen wonen zoals de meeste laagbouwhuizen in de VS tegenwoordig zijn gebouwd. Deze verandering van bouwstijl op Sarichef bleek ook nog invloed te hebben.

Wetenschappelijk onderzoek

Een wetenschappelijk onderzoek naar de kustverandering in de
omgeving van Sarichef werd in 2007 gepubliceerd.

William F. Manley, Owen K. Mason, James W Jordan, Leanne R. Lestak,
Diane M. Sanzone and Eric G. Parrish Coastal change since 1950 in
the southeast Chukchi Sea,Alaska, based on GIS and Field
Measurements

Manley et al Arctic Coastal Zones 2007 poster.pdf
(2.26 MB)

Coastal erosion is controlled by the passage of storm tracks
across the Chukchi Sea; the persistence and direction produces
winds of variable strength that foster waves and water levels
that undercut soft sediments. The largest storms to impact the
study area occurred in the 1950s to 1970s (Wise et al. 1981); the
“great storm of 1974” (Fathauer 1975) entered from the Bering Sea
and recorded >4m high waves at Shishmaref. This storm accounts
for most of the erosion on the south coast (Fig.6a).Since
1980,storm direction has shifted to impact the north
coast(Figs.6b,c),the impact of melting permafrost is local
.

De grootste afslag vond plaats in 1974. De ergste stormen waren in
de 50er en 70er jaren, sinds de jaren 80 is het effect van de
stormen naar het noorden verplaatst en in de omgeving van Shismaref
afgenomen. Het smelten van Permafrost is een lokaal effect.

Preliminary calculations are that erosion rates average 1m
per year, contrary to the anecdotal accounts of >10m per year
reported by news agencies since 1997 (Lempinen 2006). The average
rate is twice the rate on undeveloped adjacent islands. Erosion
has accelerated around the margins of the revetments, expanded
from cement blocks and gabions in the 1980s to boulders placed
since 2001
.

In tegenstelling tot wat de kranten berichtten, is de kustafslag
geen tien maar minder dan een meter per jaar. Op
onbewoonde naburige eilanden is de erosie twee keer zo langzaam. De
erosie is het grootst in de buurt van de randen van de
oeverversterking uit de jaren 80. (vergelijkbaar met de uiteinden
van de Hondsbosse zeewering)
US Army Corps
Een rapport van US Army Corps
of Engineers, Alaska district

Alaska Village Erosion Technical Assistance Program

AVETA report pdf (3.22 MB)

Het rapport berekent een kustafslag tot 2053 waarbij slechts een
miniem gedeelte van het dorp is weggeerodeerd. De minimale
kustafslag is een meter per jaar, en tien keer zo groot in de
stukken waar geen huizen staan, iets wat tegenstrijdig is met de
waarnemingen van Manley et al, die in onbewoonde gebieden juist
minder erosie waarneemt. Echter ook aan kusterosiemodellen is nog
wel het een en ander aan te merken, zo meldt deze studie:

Hanson, H.; Aarninkhof, S.; Capobianco, M.; Jime´ Nez, J.A.;
Larson, M.; Nicholls, R.J.; Plant, N.G.;

Southgate, H.N.; Steetzel, H.J.; Stive, M.J.F., And De Vriend,
H.J., 2003. Modelling of coastal evolution on yearly to decadal
time scales. Journal of Coastal Research, 19(4), 790-811. West Palm
Beach (Florida), ISSN 0749-0208.

 it seems like models with a more simplified approach,
such as 1D-shoreline evolution models, are better suited for
longer-time simulations as most of the nonlinear interconnections
and feed-back mechanisms between different processes are ignored
or parameterized in a simplified manner.

Het lijkt er op dat 1 dimensionele kustlijnmodellen beter
geschikt zijn voor langetermijn simulaties.

 

Dynamisch

Alle Waddeneilanden zijn dus dynamisch, brede onbegroeide stranden
wijzen op aanwas, smalle stranden wijzen op erosie. Vlieland en
Shishmaref wassen aan de zuidkant aan en eroderen aan de noordkant.
In Nederland word dat ondervangen door zandsuppletie
en strekdammen, in Alaska probeerde men het door stabilisatie
nu denken de inwoners dat er geen redden meer aan is en dat
evacuatie de beste oplossing is. Gegeven de verwachting van trage
erosie van 100 meter per eeuw (de lengte van 1 voetbalveld),
waarom gaan de bewoners van Shishmaref eigenlijk weg?

De volgende dorpen ondervinden ook erosie, maar worden niet
ontruimd:

Egmond aan Zee Happisburgh Barton Holderness

 

Allemaal kijken
Op 5 maart zendt LLink op Nederland 2 “The last Days of Shishmaref” uit.

Met bovenstaande achtergrondkennis zal het heel anders kijken
zijn.

4 reacties

Avatar van Tom Zijlstra Tom
Zijlstra
08-02-2009 20:28

Nou, Hans, als ik zo wat met de 50-meter lengtemaat uit de
legenda van het kaartje “Predicted and Historical
Shorelines” op Sarichef meet, dan stel ik vast dat in de
tien jaar na 2053 een groot deel van de hoofdstraat van het dorp
verdwijnt. En als ik de huizen tel die aan de noordkant van de
hoofdstraat in 2053 verdwenen zijn, dan zijn dat er ongeveer (de
foto is wat onduidelijk) 30. Dat is toch geen “miniem
gedeelte”, zou ik zeggen. Je moet wel wat verder en beter
kijken.

Reactie is geredigeerd

Avatar van jules jules
08-02-2009 21:22

Hans,ik begrijp niet waarom het zo moeilijk was de gevraagde bronnen
te geven, maar bon, bedankt dat je daar uiteindelijk toch nog met
over de brug bent gekomen.

Doch toch nog wat vragen over een aantal dingen die je schrijft
:

Ze wonen er nog maar pas en zijn niet gewend aan wandelende
eilanden, nee het word geweten aan het veranderende
klimaat

de regio is al duizenden jaren bewoond, Sarichef eiland zelf
honderden jaren. Waarom denk je dan dat de bewoners niet gewend
zijn aan wandelende eilanden ?

Verdwijnt het in zee? Nou nee het schuift alleen een stukje
op.

heb je ergens een kwantificering van aangroei en erosie. M.a.w.
cijfers die aantonen dat de omvang van het eiland niet
significant afneemt ?

Het smelten van Permafrost is een lokaal effect.

wat bedoel je hiermee ? Zorgt de relatief snelle opwarming die
het arctische gebied heeft gekend een rol bij de erosie ?

Reactie is geredigeerd

Avatar van Hans Erren Hans Erren 15-02-2009 23:59

Dag Jules,De regio is al duizenden jaren bewoond

Inderdaad maar dat zegt dus niets over kennis van planning van
dorpen. Waaruit concludeer je dat de inuit van Sarichef betere
kennis van migrerende eilanden zouden hebben dan de bewoners van
Vlieland? Er zijn ruines aan de zuidoostkant van Sarichef in de
beschutte duinvalleien, Shishmaref op zijn huidige plek is
omstreeks 1900 gesticht door goudzoekers en een lutheraanse
predikant.

heb je ergens een kwantificering van aangroei en
erosie

De erosie aan de noordflank wordt geraamd op een meter per jaar.
Over aanwas heb ik niets kunnen vinden dus heb ik maar zelf de
Landsatbeelden geprocessed, resultaat zie boven, een zichtbare
aanwas, niet alleen in het zuidwesten maar ook aan de
oostkant.

Zorgt de relatief snelle opwarming die het arctische gebied
heeft gekend een rol bij de erosie ?

Inderdaad permafrost smelt is het grootst in bewoond gebied, Door
gebruik te maken van moderne bouwtechnieken is de grond onder hun
voeten aan het smelten, als je dan nog boven op een eroderend
duin staat is het resultaat dramaties. Maar dat betekent nog niet
dat het hele eiland wegspoelt, integendeel. De stormen zijn sinds
1974 als gevolg van de PDO wisseling juist afgezwakt: Als gevolg
daarvan is de erosiesnelheid afgenomen.

Avatar van jlaan jlaan
17-02-2009 21:50

Beste Hans,Prachtige weergave, de laatste toevoeging.

Maar ik zie alleen niet zoveel aangroei(ik houd de muispointer op
de zelfde plaats – alleen op het zuidwestelijke deel lijkt wat
aangroei, maar in hoeverre is er sprake van ijs of eb en vloed?
De ene is namelijk uit juni en dan ligt er nog veel ijs (zelf
gezien in juni 1991 toen ik Nome bezocht en St Lawrence Island).