Handreiking Samsom: de deur moet open voor de sceptici

Zoals Hajo gisteren al schreef tijdens het spoeddebat over gletsjergate, kwam verreweg de meeste interessante bijdrage van Diederik Samsom. De transcriptie van het debat is inmiddels beschikbaar en het zal enige tijd vergen alles goed te analyseren. Hieronder eerst de volledige bijdrage van Samsom en daarna een paar eerste indrukken van mijn kant. Vooral het tweede deel van zijn analyse is zeer bijzonder. Samsom trekt daar lering uit de affaires van de afgelopen tijd rond IPCC en climategate en steekt daarbij ook de hand in eigen boezem. Samsom: ‘Wetenschap moet neutraal zijn. Ze moet een huis zijn waar iedereen terecht kan.’

De heer Samsom (PvdA):
Voorzitter. Er is iets grondig misgegaan bij het internationaal klimaatpanel. Er staan forse fouten in het rapport van het panel. Het gedegen correctieproces, waar men juist altijd zo prat op ging, heeft gefaald. Dat is in de woorden van de minister “verontrustend”. Dat klopt. Meer dan verontrustend, namelijk schandalig, zou het zijn als blijkt dat de schrijver van de gewraakte Himalaya-passage inderdaad politieke motieven had voor het aandikken van de tekst. Kan de minister toezeggen dat zij ook die laatste aantijging tot op de bodem laat uitzoeken en de Kamer daarover snel bericht?
De minister schrijft in haar brief dat zij zal aandringen op aanscherping van de procedures binnen het IPCC. Dat is terecht. De PvdA-fractie denkt echter dat dit niet voldoende is. Zij realiseert zich dat deze Kamer niet met deze minister debatteert over het lot van de baas van het IPCC, de heer Pachauri, want noch de Kamer noch de minister is zijn werkgever. Deelt de minister de opvatting dat voor het herstel van vertrouwen meer nodig is dan het herzien van procedures? Zo ja, welke mogelijke extra maatregelen heeft zij daarvoor in gedachten?
Tot slot wil ik de minister vragen om het Planbureau voor de Leefomgeving op de kortst mogelijke termijn een nieuwe versie van zijn reguliere overzicht van de stand van zaken van de klimaatkennis te laten maken. Daarbij moet uiteraard ook een beoordeling worden gemaakt van de wetenschappelijke implicaties van de nu ontdekte fouten.
Hebben wij daarmee alles besproken? Nee, want wij moeten het ook over onszelf hebben; over de manier waarop de politiek aan de haal is gegaan met wetenschap, over hoe zij wetenschappers in respectievelijke voor- en tegenkampen heeft getrokken en zo zelf de neutraliteit van die wetenschap, waar wij nu zo hard om roepen, heeft ondermijnd.
Hoe gaat het in een wetenschappelijke discipline waar de politiek zich verre van houdt, over het paringsgedrag van fruitvliegjes of zo? Een onderzoeker stelt dat twee oranje fruitvliegjes een oranje nakomeling opleveren. Totdat er een collega komt met een afwijkend resultaat; ze produceren groene nakomelingen. De twee bekijken het werk van elkaar, testen hun eigen resultaten nog eens, gaan met elkaar in overleg, denken erover na en zie, de theorie van dominante en recessieve genen is geboren. Dat is de schoonheid van wetenschappelijke vooruitgang.
Maar in de klimaatwetenschap is die schoonheid inmiddels ver te zoeken. Toen de Nederlander Damsté onlangs publiceerde over een nieuwe theorie voor de sneeuwafname op de Kilimanjaro kopte Elsevier uiteraard onmiddellijk: Nederlander ontkracht klimaatbewijs Al Gore. Damsté liet mij in een e-mail weten te betreuren dat dit bericht volledig uit zijn verband was gerukt. Er was geen sprake van ontkrachting, er was juist een waardevolle bijdrage geleverd aan het begrijpen van het complexe proces van afkalving van die sneeuwkap daar, maar voor die nuance is in het klimaatdebat geen ruimte meer.
In plaats van dat het werk van Damsté leidt tot overdenking en wetenschappelijke vooruitgang, wordt de studie onmiddellijk, nog voor de inkt droog is, aan stukken gescheurd in de oververhitte arena van het maatschappelijke klimaatdebat, niet in de laatste plaats door politici zelf. Het misbruik dat daarbij van de wetenschap wordt gemaakt, verkrampt, politiseert en perverteert diezelfde wetenschap, en dus moeten wij niet alleen maar verontwaardigd huilen als de wetenschap nu hapert, maar moeten wij ook de hand in eigen boezem durven steken.
Wetenschap moet neutraal zijn. Ze moet een huis zijn waar iedereen terecht kan. Wij moeten politieke opvattingen, hoe verschillend ook, kunnen baseren op dezelfde wetenschappelijke kennis. De politieke discussie moet gaan over de keuzes die op basis van diezelfde kennis worden gemaakt en niet ontaarden in Hoekse en Kabeljauwse twisten over de vraag welke kennis waar is en welke onwaar. Daar is iets misgegaan, dit keer in de politiek en in beide kampen. Het ene kamp, laat ik dat maar mijn kamp noemen, heeft iets te makkelijk gesteld dat de wetenschap geen enkele ruimte biedt voor een andere keuze dan nu onmiddellijk ingrijpen. We hebben feitelijk de anderen het huis uitgezet. De heer De Mos en zijn geestverwanten hebben dat huis van de wetenschap wel heel enthousiast verlaten, zich verschanst in de blogosfeer en zich iets te makkelijk beperkt tot het ontkennen van alle wetenschap. En terwijl wij nu krampachtig de deur van het huis dichthouden, staan zij de ramen in te gooien. Volgens mij moet de les voor ons allemaal vandaag zijn dat ik de deur opendoe en dat de heer De Mos zijn stenen neerlegt. Dan leert niet alleen het IPCC een les, maar ook wij.

Amen.

Knieval
In het eerste deel van zijn betoog erkent hij dat er fouten zijn gemaakt en dat procedures niet kloppen. Dat is terecht, maar vrijwel alle partijen wezen hier gisteren op. In het tweede deel dat begint met ‘Hebben wij daarmee alles besproken?’ kijkt Samsom meer op een metaniveau naar de problematiek en dan constateert hij onder andere dat ‘de politiek met de wetenschap aan de haal is gegaan’ en ‘wetenschappers in respectievelijke voor- en tegenkampen heeft getrokken en zo zelf de neutraliteit van die wetenschap, waar wij nu zo hard om roepen, heeft ondermijnd.’

Dit is een opzienbarende knieval voor de politicus die sinds jaar en dag roept dat er consensus is en dat echt 99% van de wetenschappers het erover eens is dat de mens de aarde opwarmt. Hij erkent feitelijk dat de door hem zo lang gekoesterde consensus niet op een neutrale manier tot stand is gekomen.

Gelijkhebberigheid
In een van de commentaren (op een vraag van Neppérus) voegt Samsom er nog dit aan toe:

Mevrouw Neppérus heeft gelijk met haar analyse. Ik heb mij afgevraagd wat er fout is gegaan en wat wij daar zelf aan hebben bijgedragen. Ik denk dat juist dit type fouten in de IPCC-rapportage aantoont dat “gelijkhebberigheid” niet leidt tot vooruitgang. Je moet dus ook kijken naar wat er beter kan. Ik heb aangegeven wat beter kan. Volgens mij moet de deur van het huis verder open voor mensen die een andere conclusie willen trekken op basis van dezelfde kennis en dezelfde wetenschappelijke informatie. Dat heeft niet alleen het voordeel dat je discussies over wetenschap scheidt van discussies over de politieke keuzes — dat is belangrijk — maar het heeft ook als voordeel dat wij de mensen die een andere conclusie trekken, uitdagen om die te testen aan de hand van de wetenschappelijke kennis. Dat hoeft nu immers ook niet, dat zei ik net tegen de heer De Mos. Misschien zou dat een oplossing zijn waarbij iedereen en zeker de vooruitgang gebaat is.

Hier is vooral de zin ‘ Ik denk dat juist dit type fouten in de IPCC-rapportage aantoont dat “gelijkhebberigheid” niet leidt tot vooruitgang.’ heel interessant. In mijn optiek zegt Samsom hier: Het IPCC wilde perse gelijk hebben in een heftig wetenschappelijk debat en dat heeft niet tot vooruitgang geleid, een punt dat Richard Lindzen ook al vele malen heeft gemaakt, denk aan zijn essay Climate science, is it currently designed to answer questions?

Hij impliceert hiermee in feite ook dat het IPCC-rapport ons niet voorziet van ‘de best beschikbare kennis over het klimaat’, de pretentie die het IPCC wel altijd heeft gehad. Wij zijn van plan om de hele tekst van Samsom te vertalen en voor te leggen aan Roger Pielke jr, die gespecialiseerd is in de interactie tussen wetenschap en politiek. Mijn eerste inschatting is dat hij sommige punten van Samsom naïef zal vinden, of te utopisch, bijvoorbeeld als Samsom zegt ‘Wetenschap moet neutraal zijn. Ze moet een huis zijn waar iedereen terecht kan’. Pielke zal iets zeggen in de trant van ‘de politiek gaat altijd aan de haal met wetenschap die hen uitkomt, dat is onvermijdelijk en daar kunnen wetenschappers ook niks aan veranderen.’

Pielke waarschuwt echter al tijden voor wat hij stealth issue advocacy noemt, ‘onzichtbare pleitbezorging’ onder het mom dat het wetenschap en dus objectief is. Dat is precies wat er gebeurd is bij het IPCC, men zou neutraal en objectief moeten zijn en wellicht een honest broker wat betreft beleidsmaatregelen (vergelijkbaar met een eerlijke makelaar, die de klant laat kiezen uit meerdere huizen). Maar het IPCC heeft zelf van meet af aan ingezet op mitigatie als zo ongeveer enige uitweg uit de toekomstige ellende. Het deed dit onder het mom van een objectieve wetenschappelijke assessment terwijl in feite sprake was van pleitbezorging.

Gemiste kans
Ik denk dat De Mos van de PVV zo verrast was door de ommezwaai van Samsom, dat hij zich geen houding wist te geven. De Mos bleef volharden in zijn standpunt van ‘het IPCC moet opgeheven worden en we gaan over tot de orde van de dag’. Daarmee distantieerde hij zich in feite totaal van het debat en in mijn ogen was hij daardoor de grote verliezer.

Het krediet dat de PVV verdient is dat dankzij twee door hen aangevraagde spoeddebatten het klimaatdebat een totaal nieuwe wending begint te krijgen. Hij had de handreiking van Samsom echter met beide handen moeten aangrijpen. Hij had moeten zeggen: ‘Diederik, geweldig dat je dit nu ook inziet, we gaan zo snel mogelijk om de tafel zitten om te kijken hoe we dit (de deur open voor de sceptici) verder vorm gaan geven, zowel nationaal als binnen het IPCC.’

Want heel concreet over wat dit wat hem betreft gaat betekenen voor het vijfde IPCC-rapport werd Samsom nog niet. Dat zou te gedetailleerd zijn voor het debat. Maar de tijd dringt, want zoals hier is te lezen heeft het IPCC onlangs een brief gestuurd naar alle lidstaten om voor 12 maart 2010 lead authors (en andere auteurs) voor te dragen voor AR5 (het vijfde IPCC-rapport). Het zou mooi zijn als dit hele proces, gezien de recente affaires en ontwikkeling, tijdelijk stopgezet zou worden. Maar het IPCC kennende zal dit niet zonder slag of stoot gebeuren. Samsom zal dus snel internationaal steun moeten zoeken wil hij voor elkaar krijgen dat AR5 niet weer last zal hebben van ‘gelijkhebberigheid’.

Climategate
Tot slot, eerder liet Samsom diverse malen (onder andere bij Pauw en Witteman) weten dat climategate wat hem betreft niets verontrustend had blootgelegd. Nu denkt hij daar toch wat anders over:

Uit Climategate bleek geen fraude of iets dergelijks; wel bleek daaruit dat de wetenschap onder immense politieke druk functioneert. Dat kan nooit gezond zijn.

Door |2010-01-29T22:02:14+00:0029 januari 2010|18 Reacties

18 Comments

 1. LeClimatique 29 januari 2010 om 17:25 - Antwoorden

  Heel nobel van de heer Samson en hij doet zijn naam eer aan dat hij de wetenschap hoog in het vaandel heeft. Maar (er is altijd een "maar") de plannen voor emissiehandel en carbon-taxation zijn al in zo'n vergevorderd stadium dat dit een dikke kluif zal worden. Net als in het geval van de JSF, NoordZuidLijn en Betuwelijn schuilt er meer "behind the curtains". Niet alleen het wetenschappelijk belang is hier aan de orde.

 2. Ron de Haan 29 januari 2010 om 17:52 - Antwoorden

  Gate du Jour II:

  President Obama set greenhouse gas emissions targets for the federal government, announcing Friday that it would aim to reduce its emissions by 28 percent in 2020.

  "As the largest energy consumer in the United States, we have a responsibility to American citizens to reduce our energy use and become more efficient," said President Obama. "Our goal is to lower costs, reduce pollution, and shift Federal energy expenses away from oil and towards local, clean energy."

  The White House estimated a savings of $8-11 billion in energy costs.

  For more information, visit washingtonpost.com:
  http://link.email.washingtonpost.com/r/ZTVJ68/76P

  • curvedwater 29 januari 2010 om 18:45 - Antwoorden

   Laatst gehoord op BNR. Een energie deskundige vond de hele idee van ledalampen inzetten maar onzin: " ik was laatst in een fabriek om energiebesparingsmogelijkheden te bekijken. Kom ik daar in een hal met joekels van ventilators. Maar een draaide niet lekker, bleek ook al jaren kapot. Ik heb voorgesteld die ventilator nou eens door een goed werkend modern exemplaar te vervangen want dat zou ze behoorlijk in kosten schelen. Daar konden alle spaarlampen van heel die straat niet tegenop, tegen die energiebesparing".

   Daarom: energie-efficient gebruik is altijd goed, maar zonder onzinnige argumenten als co2. Gewoon spaarzaamheid benadrukken werkt ook.

 3. woedende kok 29 januari 2010 om 17:58 - Antwoorden

  “Uit Climategate bleek geen fraude of iets dergelijks; wel bleek daaruit dat de wetenschap onder immense politieke druk functioneert. Dat kan nooit gezond zijn.”

  Dat eerste valt nog maar te bezien. Wat betreft het tweede: Samsom was, is en blijft een van die “druk”temakers die blijkbaar nog niet uitkijkt naar een andere job.

  Erg bezig met z’n eigen positie, deze man. En doorzichtig bovendien.

  Voor mij blijft het gewoon Zwamzoon dus.

 4. koen 29 januari 2010 om 17:59 - Antwoorden

  Veel complimenten voor jullie blog! Het maakt niet alleen climategate etc. toegankelijk voor Nederlandse lezers, maar voegt ook inhoudelijk nog flink wat toe aan blogs als Wattsupwiththat en Climateaudit.

  Nu specifiek over deze post: m.i. erkent Samson in dit stuk niet dat skeptische *wetenschappers* meer ruimte moeten krijgen. Hij wil de deur openhouden voor bv. politici en anderen die op basis van *dezelfde* wetenschappelijke kennis andere policy-conclusies (minder drastische bijvoorbeeld) willen trekken en hij wil dat de politiek zich niet inhoudelijk met de wetenschappelijke kennis bemoeit.

  Het probleem is natuurlijk dat

  1. er binnen de wetenschap geen (volledige) consensus bestaat, en meningen over de interpretatie van data, of zelfs over hoe data te verkrijgen, en wat dit alles impliceert voor theorieen, sterk uiteen kunnen lopen. Politici kunnen dus niet zomaar van "dezelfde wetenschappelijke kennis" uitgaan.

  en 2. de politiek beinvloedt de wetenschap en zeker klimaatwetenschap onvermijdelijk doordat ze bijvoorbeel op directe en indirecte wijze cruciale beslissingen neemt over financiering van projecten).

  Samson gaat aan deze zaken voorbij en dat heeft allicht te maken met zijn idee dat de science wel degelijk gesettled is, maar dat binnen de IPCC en de politiek er om policy-redenen nog wel eens een onverantwoord schepje bovenop werd gedaan. Dat laatste klopt, maar het eerste niet.

 5. dercks 29 januari 2010 om 18:15 - Antwoorden

  Het ippc heeft zichzelf dermate gediskwalificeerd dat binnen het ippc niets meer hoeft te gebeuren. opheffen die handel. Laten de wetenschappers internationaal elkaar maar overtuigen zonder de sturende richting van de vooringenomenen. Daarnaast kost het nog eens klauwen geld en gebleken is dat dat voor vele een leidraad is geweest om pseudo wetenschap te plegen.

  Daarnaast het gevraagde onderzoek van WC eend slaat natuurlijk helemaal nergens op. De ippc lobbygroep wordt nu getoetst door de andere nagenoeg identieke lobbygroep. Geldkraan dicht KLAAR

 6. curvedwater 29 januari 2010 om 18:30 - Antwoorden

  Hoe onhandig de Mos´optreden ook geweest mocht zijn, met zijn opmerking dat het IPCC moet worden opgeheven heeft ie naar mijn idee wel gelijk. Ipcc staat nu voor manipulatie en corruptie. En daarmee op één lijn met eerdere VN programma´s als het "oil for food" destijds voor Irak.

  Dat ligt vooral in de VS ook zwaar.

  Maar voor wat betreft Samsom: zijn metafoor gaat mank.

  Ik zou het zo willen schetsen.

  Ouders hebben een normaal aangenaam huis. Hun pubers zoeken meer zelfstandigheid, willen de wereld verbeteren etc, en mogen van de ouders een tuinhuisje bouwen. Dat rommelen die pubers in elkaar, met wat ze een "dak" noemen, ferme deuren, en op een gegeven moment begint het wat te lijken. Regelmatig dat de ouders wat verwonderd naar het tuinhuisje kijken, maar ook meesmuilend zeggen dat het geen echt huis is. De pubers gaan daar steeds harder tegenin, totdat de ouders op een gegeven moment wat kunstmatige regenbuitjes erop neer laten komen. Alle hens aan dek in het tuinhuis om de zaak droog te houden, en ze gaan steeds meer hun ouders verwensen. Dán gaan de ouders wat groffer geschut inzetten, want die querulantie begint ze te vervelen. Ze beginnen wat aan de houten facade te pulken, zetten wat kracht op een verroest scharnier, en het huisje begint toch wel zijn zwakheden te vertonen. Uiteindelijk komt de winter, en de pubers zitten wat in de penarie: het is toch wel koud daar. De pubers worden wat stiller, vernikkelen van de kou, maar blijven in het tuinhuis, en reppen niet over de ontbrekende kachel, maar dat het de winter is die het tuinhuisje zo koud maakt.

  En dan komt de aardige buurman Samsom langs die regelmatig bij de ouders en de andere buurtgenoten begrip gevraagd heeft voor de pubers, omdat de ouders toch ook wel wat vastgeroest zitten.

  En buurman Samsom stelt nu de buren voor, dat het toch wel verstandig zou zijn als ouders en pubers om de tafel gaan zitten om te bespreken hoe ze het tuinhuis tot een comfortabele woning kunnen maken waar allen in kunnen gaan wonen.

  Einde allegorie.

  Lijkt me toch ergens de de omgekeerde wereld..

 7. Kees Bruin 29 januari 2010 om 19:19 - Antwoorden

  Wat Samson werkelijk beweegt om nu een "mea culpa" uit te spreken, zoals het op deze site werd genoemd, weet alleen Samson. Maar ik ben tot dusver niet echt van zijn schuldbelijdenis onder de indruk. De laatste dagen duiken er links en rechts commentaren op van prominente aanhangers van "global warming" die zich kritischer zijn gaan opstellen. Hoeveel van die geluiden komen voort uit puur opportunisme? Men merkt dat de wind inmiddels uit een andere hoek begint te waaien. En dan gaat het jasje voor bepaalde mensen ook de andere kant op waaien. Of om een andere beeldspraak te gebruiken: de ratten verlaten het zinkende schip. Ik heb meer respect voor de mensen die vóór "climategate" kritisch waren, bijv. voor Bas van Geel en anderen die hun kritische vermogens lieten werken en hun wetenschappelijke rug recht hielden.

 8. Frans 30 januari 2010 om 01:23 - Antwoorden

  Samsom doet aan crisismanagement, niets meer en niets minder. Als de boel fout dreigt te gaan onmiddellijk het boetekleed aantrekken en zeggen dat er zaken moeten worden veranderd. Daarmee blijf je geloofwaardig. Minister Cramer kan daar nog iets van leren, omdat volgens haar er alleen een jaartal verkeerd stond in het rapport en voor de rest de conclusies van het IPCC rapport overeind blijven. Die graaft zo haar eigen graf en met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig.

 9. T2000 30 januari 2010 om 10:43 - Antwoorden

  Zolang de kamer niet inhoudelijk spreekt over wat 'het klimaatprobleem' nu precies is verandert er geen steek.

  Feitelijk dat Samson niks anders doet dan toezeggen dat hij het allemaal anders gaat doen. Daar koop je toch niks voor. Hetzelfde als iemand met een sigaret in zijn hand die beweert binnekort te gaan stoppen.

  Dit citaat zegt het allemaal:"Volgens mij moet de deur van het huis verder open voor mensen die een andere conclusie willen trekken op basis van dezelfde kennis en dezelfde wetenschappelijke informatie."

  Samson blijft er dus bij dat de wetenschappelijke informatie en kennis in wezen betrouwbaar is. Er kan alleen anders geconcludeerd. Maar wat climategate leert is dat juist de basis waarop geconcludeerd wordt niet eens bestaat!

  De enige oplossing is een paradigmawisseling, zoals de heer A. Rörsch voorstelt: http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/01/17/klim

 10. Jan 30 januari 2010 om 16:10 - Antwoorden

  IPCC heeft willen aantonen dat CO2 de oorzaak is van klimaatschommelingen, en heeft daarvoor gesjoemeld met meetgegevens, wil alles paniekerig voorstellen. Er zijn in Dayly Express 100 redenen genoemd die "gates" kunnen en gaan worden.
  http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/146138
  CO2 is niet de oorzaak van klimaatschommelingen.

  CO2 is plantenvoedsel, en de planten geven 66% terug als zuurstof voor dieren en mensen.

  Dus ophouden met dat CO2 gedoe, ophouden met emissierechten en handel daarin, ophouden met het stoppen van plantenvoedsel in de grond.

  Ook windmolenparken worden verkocht als CO2 vriendelijk, maar CO2 is helemaal geen vervuiler.

  Bovendien die windmolens draaien slechts 17% van de tijd, te weinig of te veel wind! en ook nog onderhoud dat men niet kan plannen.

  Geldverkwisting.

  Als de sceptici dus nu van de Tweede Kamer ook gehoord moeten worden, er is een goed rapport.

  Helaas de schrijver Halkema is enkele maanden geleden overleden, maar Rozendaal van Elsevier die een In Memorie heeft geschreven over Halkema in de Elsevier, kan de argumenten van Halkema zeer goed aan de man brengen.

  Dus deze week, Tweede Kamer, een spoeddebat over het STOP zetten van de nutteloze geldverkwisting van het CO2- en het windmolengedoe.

 11. curvedwater 31 januari 2010 om 10:48 - Antwoorden

  Vandaag een interview op " vroege vogels" , / http://vroegevogels.vara.nl/uitzending-item.83.0…. zo na 9.15 uur, een interview met diederik over zijn draai. Een parafrase: " nee, is geen draai,ik sta nog steeds achter klimaatverandering, maar de wetenschap daarachter moet wel waardevrij zijn. En dan kunnen we ons geen fouten van het Ipcc veroorloven. En je ziet dat er nu twee kampen ontstaan waarvan de standpunten verharden wat vruchteloos is. Ik hoor het in mijn omgeving ( van m´n kinderen), op Blogs. En dan maken de sceptici zich er makkelijk vanaf met kritiek te geven zonder die te onderbouwen, maar dat neemt niet weg dat het zo niet goed gaat. Er moet weer met elkaar gepraat worden, de wetenschsp kan nooit zeggen dat iets voor 100% vast staat, en ook al heb je dan een mening, er zijn ook andere meningen mogelijk. Dat is uit het oog verloren. En het is aan de politiek om daarin keuzes te maken. En dan lunnen we wel proberen om de deur dicht te houden, maar dat gaat niet goed. nu al zijn de sceptici de ruiten aan het ingooien, en daarom moet het huis weer open voor alle wetenschappers,"

 12. curvedwater 31 januari 2010 om 10:51 - Antwoorden

  toevoeging

  En nee,het was geen stunt ivm de gemeenteraadsverkiezingen. "Nee, daar ben ik niet mee bezig. Dit thema leeft ook nauwelijks bij de bevolking"

 13. cement a friend 6 februari 2010 om 08:05 - Antwoorden

  Not a dutch speaker but I can appreciate the words "rats leaving a sinking ship"

  Keep up the good work. More people need to know the true science and technology involved in assessing climate.

  The article Solar Activity by Dr Theodor Landscheidt at http://www.john-daly.com/solar/solar.htm is well worth reading.

 14. kniesoor 6 februari 2010 om 11:36 - Antwoorden

  Volgens mij is het niets anders dan een aangepaste strategie van Cramer/Samson omdat de IPCC fundamenten afbrokkelen. Zie hier NRC van donderdag jl:

  Met politieke tactiek heeft zijn mea culpa niets te maken, zegt

  Samsom. Op het ministerie ligt dat anders. Daar drong het besef

  door, aldus een bron dicht bij de minister, dat haar politieke

  slagkracht lijdt onder het verwijt van de sceptici dat ze

  religieuze fanaten zijn, die door geen enkel argument meer op een

  ander pad zijn te brengen. Dat besef leidde uiteindelijk tot een

  koerswijziging. „Je moet voorkomen dat mensen die zich verzetten

  tegen jouw beleid, zich in een underdogpositie kunnen hullen. Dat

  is politiek heel onverstandig.”

  Onduidelijk is of die laatste quote van Samson of de bron dicht bij de minister is. Hoe dan ook: het geloof verandert niet, wel de manier om het de bevolking in te peperen.

 15. Acai 22 april 2010 om 18:26 - Antwoorden

  The climate may be changing, but the world goes through phases. I think all the attention being placed upon global warming and climate change is misplaced.

 16. Adam 25 januari 2011 om 04:42 - Antwoorden

  @Acai

  True, i have the same opinion

 17. Linda 3 mei 2011 om 15:24 - Antwoorden

  Ik denk dat er wel degelijk iets zit in die quote van Samson, maar is het dicht bij de minister? Anders is het ook niet heel zinvol

Geef een reactie

Solve : *
11 + 11 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK