Gouke Moes. Foto BBB.

Van een onzer correspondenten.

Geen twee, maar vier grote kerncentrales. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet daar een plan voor gaat maken. BBB in Provinciale Staten vindt de provincie geschikt voor één van die vier kerncentrales. Met twaalf zetels is de BBB veruit de grootste en machtigste partij in Provinciale Staten.

 

‘Als je de industrie en werkgelegenheid in onze provincie wil behouden en bevorderen dan moet je voor betrouwbare en beschikbare energie gaan. Dat is kernenergie’, zegt fractievoorzitter Gouke Moes. ‘Ik durf wel te zeggen dat we een kerncentrale moeten hebben in onze provincie.’

De Eemshaven stond in het verleden op het lijstje van mogelijke locaties, maar het kabinet zette daar in 2022 een streep door. Dat gebeurde nadat er veel commotie was ontstaan toen demissionair premier Mark Rutte had laten weten dat Groningen wat hem betreft in beeld zou komen voor de bouw van een kerncentrale. Wat volgde was grote ontsteltenis in Provinciale Staten. Daarnaast werd een motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman in de Tweede Kamer aangenomen, die opriep om de Eemshaven als locatie te schrappen. Dat gebeurde vervolgens ook. Maar nu wil de Tweede Kamer dus een plan waarin rekening wordt gehouden met vier in plaats van twee grote kerncentrales.

Kernenergie kost minder ruimte en je kijkt er niet tegenaan zoals bij wind- en zonneparken.

Bij de BBB is geen enkele ruis over nut- en noodzaak van kernenergie.

‘Met een kerncentrale kan je windmolens uitfaseren’, vervolgt Moes. ‘Dan heb ik het wel over een toekomstbeeld van twintig jaar. We moeten nu beginnen om de weg ervoor vrij te maken. Kernenergie kost minder ruimte en je kijkt er dus niet tegenaan zoals bij wind- en zonneparken. Ik snap dat mensen zeggen; moet Groningen dan alweer leveren? Maar je kan juist andere vormen van energieopwekking gaan uitfaseren met de komst van een kerncentrale.’

Nou kan je kernenergie ook gebruiken zonder een kerncentrale binnen de provinciegrenzen, maar de BBB ziet zo’n centrale dus wel zitten.

‘Uiteraard hangt het van het plan af. Maar wij denken dat we het simpelweg nodig hebben. In de Eemshaven staan nu fossiele centrales. Als je daarnaast een kerncentrale bouwt en die aanzet zodra je de knop van de fossiele centrale uitzet, dan heb je een gefaseerd plan. Dat zou een idee kunnen zijn.’

Kernenergie was lange tijd onbespreekbaar binnen de muren van het Groningse provinciehuis.

In de Eemshaven draait op dit moment een kolencentrale. Gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) van Energie zal de provincie in elk geval niet in de kernenergie-uitverkoop doen.

‘De laatste stand van zaken is dat de Eemshaven geen locatie daarvoor is. Dat hebben de vorige Staten ook besloten. Als we er iets willen doen, dan moet ik eerst met de Staten het goede gesprek gaan voeren. Tot die tijd heb ik mij te houden aan de opdracht dat er daar (in de Eemshaven, red.) geen ruimte is voor een kerncentrale.’

Kernenergie was lange tijd onbespreekbaar binnen de muren van het Groningse provinciehuis. Maar sinds afgelopen zomer is de situatie anders. Onder aanvoering van oppositiepartij VVD is de deur weer op een kier gezet. De partij deed een poging om uit de omgevingsverordening van de provincie een bepaling over kernenergie te schrappen. Die bepaling schrijft voor dat er überhaupt geen ruimte is voor atoomenergie. Tot schrappen werd niet overgegaan, maar gedeputeerde Hamster deed wel de toezegging om kernenergie te onderzoeken. ‘Onderzoek alles en behoud het goede’, waren de inmiddels gevleugelde woorden van Hamster.

‘De laatste stand van zaken is dat ik ga onderzoeken welke energiemix we in de provincie nodig hebben. Daar kan kernenergie dus een onderdeel van zijn. De energievoorziening voor Groningers moet betrouwbaar, beschikbaar en betaalbaar zijn.’

***

Bron hier.

***