Agnés Pannier-Runacher.

Van een onzer correspondenten.

Ze wordt – klimaatbevlogen als ze is – blij van een windmolenpark op zee of een veld vol met zonnepanelen. Maar haar echte hartstocht om voor duurzaamheid te gaan is kernenergie. De Franse minister voert een ware kruistocht voor nieuwe investeringen in nucleaire energie. In de strijd om Europese erkenning om kernenergie als duurzaam te bestempelen, organiseerde ze deze week een derde bijeenkomst van de Alliantie van Europese landen die kernenergie als duurzaam willen zien. Want zelf zij die de straat op gaan uit angst voor CO2 uitstoot en mondiale opwarming moeten tot de erkenning komen dat kernenergie het stempel duurzaam verdient. Pannier-Runacher wil dan ook dat kernenergie goed blijft voor een kwart van de elektriciteitsmix in Europa:

‘Met 30 tot 45 nieuwe krachtige centrales boven op de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren kan Europa tot 150 gigawatt elektriciteit produceren tegen 2050, tegenover 100 gigawatt nu.’

16 Europese landen, waaronder Nederland, steunen de Franse vraag naar extra productiecapaciteit en Europees geld voor kernenergie.

Bij de projecten die de Europese Commissie voorstelde binnen de netzero-industriewet krijgen waterstof, zonnepanelen en windenergie uit groene bronnen flinke EU-investeringen voorgespiegeld. Kernenergie wordt niet als volwaardig uitstootvrij gezien en moet het stellen met beperktere subsidies. Voor Frankrijk is die achterstelling van kernenergie in de Europese klimaat- en energiewetgeving onaanvaardbaar.

De Europese commissie zit geheel op de lijn van Groenlinks.

Doorbraak.be schreef:

‘De Franse minister Pannier-Runacher vraagt gewoon dat de Europese Unie alle energie op dezelfde voet behandelt teneinde de doelstellingen te bereiken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De Fransen willen vooral dat het nieuwe wondermiddel waterstof, geproduceerd dankzij kerncentrales, opgenomen wordt in de richtlijn voor hernieuwbare energie. Maar de Luxemburgse groene minister van energie, Claude Turmes, sprak zich daar uitdrukkelijk tegen uit. Toch zijn er maar zeven lidstaten tegen de erkenning van ‘groene’ waterstof gemaakt door kerncentrales. Het zijn stuk voor stuk regeringen met een groene of linkse minister van energie. Het probleem stelt zich dat de Europese Commissie bezwaarlijk als scheidsrechter kan optreden. De commissie zit geheel op de lijn van Groenlinks. Diederik Samsom, de voormalige Greenpeace-activist, ex-PvdA-leider en topmedewerker van de socialistische Eurocommissaris Frans Timmermans, deed afgelopen weekend (6-04, red CG) ook zeer felle uitspraken. Timmermans weigert kernenergie te erkennen als klimaatneutraal. Zelfs de voorzitster van de Europese Commissie speelt dat spel mee door te verklaren en te tweeten dat kernenergie ‘niet strategisch’ is.’

***

Bron hier.

***