Van Nieuwkerk gunt onnozele Cramer PR-moment

Gisteravond was Minister Jacqueline Cramer te gast bij Mathijs van Nieuwkerk in DWDD en zijn tafeldame actrice Haline Reijn. Van Nieuwkerk begon Minister Cramer gespeeld het vuur aan de schenen te leggen en gunde haar vervolgens minutenlang kritiekloze PR-time, die deze goed voorbereide minister professioneel invulde. Met een soort journalistiek eigendoelpunt redde Van Nieuwkerk uiteindelijk zelfs de hele Nederlandse klimaatpolitiek door aan niemand minder dan het aanwezige toneeltypje om haar “expert-opinie” over klimaat en economie te vragen. Dit koket sprekende dametje knikte gretig dat Cramer in alles gelijk had en zo kunnen we weer rustig slapen achter onze spoedig nutteloos met een meter verhoogde dijken. Waar was Jan Mulder!

Nu Fenke Halsema gestopt is met het gebruiken van de term “onnozelaars” voor klimaatsceptici (Minister Cramer noemt ze tegenwoordig nog vreemder “op internet actieve leken”) kunnen we deze werkeloze term misschien gaan aanwenden voor Minister Cramer en anderen die ondanks alle schandalen blijven aangeven dat er heulemaal niks aan de hand is. Onze strijdlustige minister laat zich erop voorstaan 40 jaar wetenschapper te zijn geweest “onder meer in dit vakgebied” en geeft aan precies te weten hoe wetenschap werkt.

MvN: “Weet u er zelf wat van?”

JC: “Ja natuurlijk ik ben zelf 40 jaar wetenschapper geweest onder andere in dit vakgebied.”

MvN: “Ja maar ook echt in de klimatologie?”

JC: “Nou…  ne… nee!

MvN: “Want dat lijkt  me hardstikke moeilijk.”

Hieronder de rest van de slotdiscussie integraal uitgeschreven en vervlochten met een vlijmscherpe analyse:

JC: “Dat is een zeer ingewikkeld vakgebied. Daar zitten wetenschappers op die in de beste bladen van de wereld echt schrijven en daar kom je niet zo maar in… dat weet ik als wetenschapper ook heel goed… daar kom je niet zo maar in als je als wetenschapper je onderzoek niet heel goed kunt onderbouwen. En die mensen, die hebben heel nadrukkelijk ehhh aan dit verhaal meegewerkt van ehh het vierde assesment rapport en die mensen zijn mijn belangrijkste basis en niet allemaal mensen die meningen hebben over van alles en nog wat van het oerwoud tot de gletjsers. En dat is nu een beetje aan de hand. Dat politiek en wetenschap vermengd raakt en dat ik liever heb dat die wetenschappers gewoon hun taak kunnen doen dat alles wat er in dat vierde assesment rapport niet helemaal duidelijk is  of onjuist is dat dat onmiddellijk boven tafel komt, zodat we gewoon weer schoon schip kunnen maken.”

Met dat “daar zitten wetenschappers op”, zet Cramer zichzelf neer als een topmanager die hier en daar een mannetje “op” zet, zo van dat is gecovered. En dan: die in de beste bladen van de wereld echt schrijven en daar kom je niet zo maar in… Die gespeelde nadruk op “echt” … “die echt schrijven”…. terwijl het natuurlijk gaat om degelijk ONDERZOEK en WISKUNDIGE analysemethoden. Laat Minister Cramer snel even deze video bekijken waarin de nobelprijswinnende natuurkundige Richard Feynman (1918-1988) als scepticus in hart en nieren zijn levensgrote vraagtekens plaatst bij alle “schrijvende wetenschappers” (link).

En dat je daar niet zo maar inkomt is gewoonweg een cynische opmerking als je leest wat prime suspect Phil Jones schreef aan Kevin Trenberth in een van de gehackte e-mails: “I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow – even if we have to redefine what the peer-review literature is!” En Richard de Mos heeft dit zinnetje op 13 januari letterlijk aan Minister Cramer voorgelezen in de kamer (zie transcript). Naar aanleiding van climategate staat het hele systeem van peer-review en overheidsfinanciering ter discussie en Cramer doet net of haar neus bloedt. En dan als klap op de vuurpijl: allemaal mensen die meningen hebben over van alles en nog wat van het oerwoud tot de gletjsers, waarmee Cramer ten enen male het schema neerzet: alarmistische boodschap = wetenschap; op feiten gebaseerde ontkrachtingen daarvan zijn meninkjes van lekenbroeders. Wat Cramer hier maakt van glaciergate en amazongate is een gotspe.

MvN: “Ik citeer uzelf: Want over de hoofdconclusies bestaat overeenkomst onder praktisch alle klimaatwetenschappers: de aarde warmt op en de mens draagt hier zeer waarschijnlijk in belangrijke mate aan bij. Waarom staat daar eigenlijk nog zeer waarschijnlijk?

JC: “Nou, omdat die klimaatwetenschap natuurlijk niet definitief uitspraak kan doen. Dat is een zeer complexe zaak he hoe dat allemaal in elkaar steekt met al die invloeden op elkaar. Dus wetenschappers die zullen nooit zeggen: dit is de waarheid. Die zullen altijd zeggen: Die en die onzekerheden zijn er. En dat staat ook allemaal keurig vermeld in dat rapport dus er is helemaal niks mee mis. Het enige wat er nu gedaan wordt is omdat er ook mensen zijn die zeggen nou waarom zullen we al die maatregelen nemen die betwisten allerlei zaken.

Mooi die erkenning van de complexiteit van het vakgebied of beter gezegd het klimaatsysteem. De denkfout van Minister Cramer hier is dat de toekomst van non-lineair chaotisch systeem gekend kan worden als je maar lang genoeg en intensief genoeg studeert. Laat Minister Cramer Roy Spencer’s Climate  Confusion lezen en dan nog even op de koffie gaan bij Prof. Dr. Ing. Henk Tennekes die al decennia lang waarschuwt voor dit naïeve geloof dat iets onvoorspelbaars voorspelbaar wordt als je er maar genoeg computing power tegenaan gooit (zie artikel). En dan kan Cramer meteen door met het debuutartikel van Jaap Hanekamp op deze website als ze komt met haar wetenschappers zeggen nooit: dit is de waarheid.

Oh! Dus Einstein zei niet E=mC², maar “het is 90% zeker dat energie en massa twee verschijningsvormen van hetzelfde zijn en dit en dat zijn de resterende onzekerheden”. En Galileo: “Het is 90% zeker dat de aarde om de zon draait”. En Watson & Crick: “Heel misschien zijn onze erfelijke eigenschappen wel opgeslagen in de basepaarvolgorde van DNA in de celkern. Misschien ook niet.” En Darwin gaf ons 90% zekerheid dat we van de apen afstammen. En in de meteorologie is het 90% zeker dat de corioliskracht op het noordelijk halfrond luchtstromen naar rechts afbuigt. Dat is allemaal relatief.

Ik ga toch Jaap Hanekamp even quoten hier:

Sinds de jaren zestig van de 20ste eeuw ligt waarheidsbevinding in de wetenschap onder vuur. Waarheid is machtsgerelateerd, zo ging het maatschappijkritische verhaal. De groene beweging, en het bijbehorende groene denken in opkomst, was deel van die maatschappijkritiek. De wetenschap kon wel zeggen dat iets ‘veilig’ is of ‘goed voor de gezondheid’ of ‘goed voor het milieu’, maar diezelfde wetenschap werd (wordt) betaald door rechtstreeks belanghebbenden (bedrijven, overheid), en was (is) dus onbetrouwbaar.

Alles moest op de schop, de waarheidsbevinding incluis. Sterker, de waarheid bestaat niet, is relatief, en daarmee kon de maatschappij naar believen worden vormgegeven. Deze maakbaarheidgedachte, de Utopieën van de 20ste eeuw, zette de gehele wereld (veelal letterlijk) in vuur en vlam, en grote namen verbonden zich daaraan: Sartre, Chomsky, Shaw.

Waarom heb ik toch steeds maar dat gevoel dat Cramer puur psychologisch thuis hoort in dat rijtje gevaarlijke utopisten en dat een wereld met Van Dieren, Cramer, Vellinga, Schnellnhuber, Rahmstorf, Stern, Al Gore  en James Hansen aan de macht doubleplusungood zou uitpakken? Maar nee… dit is ad hominem. Stoppen. Door met de inhoudelijke analyse.

MvN: “Ook in de Nederlandse tweede kamer he?”

JC: “Nou dat valt eigenlijk wel reuze mee, want laten we nou wel zijn…”

MvN: “De VVD vroeg zich af moeten we de dijken wel verhogen?”

JC: “Laten we nou wel zijn he. De fossiele brandstoffen raken op.”

MvN: “Klopt”

Dit is het omslagpunt in het vraaggesprek, waarbij Mathijs van Nieuwkerk de deur open zet waardoor Cramer met opgeheven hoofd de studio kan verlaten. Je krijgt bijna het gevoel dat hij dit bewust zoekt. Zo van: even hard zijn voor de minister en dan nog wel ondersteund door niemand minder dan “wetenschapsfilosoof en energiedeskundige” Haline Reijn de minister een glansrijke aftocht bieden. Maar à la: een beetje ouderwets respect voor notabelen kan geen kwaad. We gunnen Cramer haar triomfantelijke gevoel over het einde van het interview dat ze met behulp van haar spindoctors (“Wat  de Telegraaf schrijft klopt helemaal niet” etc.) zo grondig had voorbereid.

Want wij hebben altijd nog die vervelende blogosfeer van ons absolute lekenbroeders waarin we achteraf het journalistieke werk van Van Nieuwkerk kunnen overnemen. Hierbij zij vermeld dat Diederik – mea culpa – Samsom gisteren de grootheid heeft getoond Marcel Crok uit te nodigen voor een exclusief interview. Dat gaat erg interessant worden. Hoe krijgt Cramer haar glanzende aftocht? Waarom zegt Van Nieuwkerk hier zo wijsneuzig “klopt”?

Om te beginnen: fossiele brandstoffen en welke andere grondstof dan ook kunnen helemaal niet opraken. Want als ze bijna op zijn worden ze zo duur dat het niet meer rendeert ze uit de grond te halen. Het stenen tijdperk is niet geëindigd wegens een gebrek aan stenen. Met de menselijke vindingrijkheid (de enige schaarse grondstof volgens Vaclav Klaus) hebben we tegen die tijd allang iets beters verzonnen en in praktijk gebracht. Als we tenminste de economie vrij laten bewegen en niet kiezen voor de in de Soviet Unie falikant mislukte staatsplanning van een of andere economische transitie (lees in dit verband ook nog even over de beroemde weddenschap tussen Julian Simon en Paul Ehrlich).

Natuurlijk is dit een flauw punt want als de fossiele brandstoffen bijna op zijn hebben we ook al een probleem. Toch is “klopt” gewoon veel te kort door de bocht. Energie en energiepolitiek is een zeer veelomvattend en complex vakgebied waar helaas tal van mensen die er géén verstand van hebben de euvele moed tonen er toch boude uitspraken over te doen. De prachtige in zijn vakgebied eminente klimaatscepticus Bas van Geel voorop. Het minste wat je over peak oil kunt zeggen, is dat het allemaal niet zo makkelijk ligt als je oppervlakkig beschouwd zou denken. Het minste wat je moet erkennen is dat ook in dit vakgebied alarmisten en sceptici bestaan die beide recht van spreken hebben.

Het allerallerminste wat je ruiterlijk moet toegeven is dat we nog voor honderden jaren kolenvoorraden hebben en dat het ernaar uitziet dat China en India die resource ook ten volle gaan benutten. Onlangs heeft Clive Palmer, de rijkste man van Australië een concessie verworven om in zijn land de allergrootste kolenwinning ter wereld te gaan opstarten waarbij China heeft ondertekend 30 jaar lang tenminste 20 miljoen metrische ton per jaar te zullen afnemen (zie artikel).

En dan kom je op het hele punt van wat duurzaamheid nu precies betekent, wat buiten het bestek van dit artikel valt. Het minste wat we daar nu over kunnen zeggen is dat het Engelse bronwoord sustainable anders dan de Nederlandse connotatie niet betekent “oneindig” of “onuitputtelijk”, maar “onderhoudbaar”. Al die economische activiteiten zijn duurzaam die het milieu niet vergiftigen (en dat doet  CO2 zeker niet) en die een samenleving en een bedrijf voldoende tijd en speelruimte gunnen om toekomstige uitdagingen flexibel te kunnen opvangen. Binnen die definitie is steenkool zeker een mooie duurzame energiebron. Met deze knuppel in het hoenderhok wil ik geen gelijk hebben, maar alleen illustreren dat het “klopt” van Van Nieuwkerk gratuit is.

JC: “Als we niet afhankelijk willen zijn van allemaal oliestaten en oliesjeiks en gaslanden waar we eigenlijk niet van afhankelijk willen zijn, dan is er gewoon …. los van deze discussie … gewoon een noodzaak om te zorgen dat wij meer hernieuwbare energiebronnen gaan gebruiken en dat we onze energie heel zorgvuldig gebruiken, dus energie besparen en dat we gewoon inderdaad zorgen dat we minder van die broeikasgassen de lucht in uitstoten.”

Hier zien we Minister Cramer dezelfde lijn trekken als partijgenoot Diederik Samsom: ook al klopt er geen bal van het klimaatverhaal moeten we toch per sé zsm van de fossiele brandstoffen af vanwege die enge oliestaten waartoe Cramer dus ook Rusland (gaslanden) rekent. Mijn eerste vraag is: waarom mag Geert Wilders niet tegen de islam fulmineren en is het bon ton om oliesjeiks en oliestaten ongenuanceerd weg te zetten als schuim der aarde? Mijn tweede vraag is: klopt het wel dat zelfvoorzienendheid op energiegebied een nastrevenswaardig doel is? Ergens heb ik toch geleerd dat internationale handel juist de beste garantie voor wereldvrede vormt en protectionisme de weg baant naar vijandschap en agressie.

Om te beginnen moeten we dan even vaststellen dat je iedere door de politiek gepresenteerde scare – of  het nu gaat om zeespiegelstijging, oliesjeiks, Al Qaida of kutmarokanen – altijd met ernstige scepcis moet begroeten. Hoe drukte H.L. Mencken (1880-1956) het ook al weer zo mooi uit:

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

Vertaald:  “Het doel van pragmatische politiek is altijd om de bevolking angstig (en dus gewillig om naar een veilige haven geleid te worden) te houden door de bevolking gek te maken met een niet aflatende serie trollen en kobolden, stuk voor stuk uit de duim gezogen”

Waar kom je op uit als je nu eens sceptisch kijkt naar dat verhaal van energiezelfvoorzienendheid? Om te beginnen moeten we misschien eens gaan beseffen dat we nooit “zelfvoorzienend” zijn geweest. Nog afgezien van het feit dat het aardoppervlak al zijn energie leent van de eindige zon (nog 5 miljard jaar te gaan) en een stukje restwarmte in de kern van de aarde, is zowat alles wat leeft op aarde één grote symbiose met gigantische transportstromen. 97% van de koolstofcyclus op aarde is natuurlijk. Ons drinkwater komt uit de Alpenlanden. In de middeleeuwen liepen kuddes vleeskoeien vanuit Groningen naar Parijs om daar geslacht te worden.

Napoleon wilde het Europese continent zelfvoorzienend maken. Een eclatant succes! En toen China zich na de fantastische zeehandelsmissies van admiraal Zeng He van de buitenwereld afsloot was het gedaan met de Chinese welvaart en macht. Dus laten we in dit artikel vaststellen dat het met die energiezelfvoorzienendheid minstens zo twijfelachtig gesteld is als met de werking van de broeikasgassen. Er is echt maandenlang further reading nodig om ook maar het begin van een recht van spreken te hebben. Dat betrek ik op mezelf maar zeker op het “klopt” van Mathijs van Nieuwkerk.

Laten we samen beginnen met Gusher of Lies: The Dangerous Delusions of Energy Independence van Robert Bryce. Hopelijk doet Minister Cramer mee. Dan heb ik nog wat nuttige links verzameld:

Laten we – nu zelfs Diederik Samsom en Minister Cramer zich terugtrekken in het energiezelfvoorzienendheids- en energiezuinigheidsargument – met zijn allen ons heel sceptisch à la Feynman gaan inlezen in deze materie en op het gebied van energiezuinigheid tenminste beseffen dat er in de kapitalistische economie al een autonome ongesubsidieerde jaarlijkse efficiencyverbetering van 3% optreedt en er ook nog zo iets is als de Jevsons Paradox die zegt dat hoe energiezuiniger onze toepassingen hoe meer energie we zullen gebruiken met zijn allen.

Laten we pas daarna onszelf de vraag stellen waar Van Nieuwkerk het Cramer-interview mee afsloot:

MvN tegen Haline Reijn: “Eens?”

Haline Reijn: “Helemaal mee eens!”

MvN: “Helemaal eens.”

JC: “OK. Daag!”

Door | 2010-02-17T09:11:33+00:00 16 februari 2010|36 Reacties

36 Reacties

 1. Bert Westera 16 februari 2010 om 12:20- Antwoorden

  Ik wacht met spanning af. Hoe laat is het nu? Neem de tijd voor een grondige analyse.

 2. curvedwater 16 februari 2010 om 12:52- Antwoorden

  Cramer denkt zoals de meeste alarmisten: niet rechtlijnig.

  Gaat het nu over het milieu, het klimaat, of gaat het over energie?

  Ze gooit alles op een hoop, en rekent op de politieke correctheid van haar gesprekspartners, die haar standpunten niet kritisch durven bekijken, en het natuurlijk helemaal eens zijn met dat we " de aarde moeten redden".

  Kan je nagaan hoe vals de draai van Samsom was, want had ie echt geloofd in objectieve wetenschap, dan had ie toch wel een hartig woordje gesproken met Crommer..

  Gewoon, uit overtuiging.

  • leClimatique 16 februari 2010 om 13:05- Antwoorden

   Precies Curved, dat is typisch voor de klimaatdiscussie. Na het omslagpunt:

   MvN: “De VVD vroeg zich af moeten we de dijken wel verhogen?”

   JC: “Laten we nou wel zijn he. De fossiele brandstoffen raken op.”

   Dit had eigenlijk moeten worden gevolgd door een:

   (MvN?): "Dat was de vraag niet. De vraag was of we onze dijken moeten gaan ophogen…"

  • Fred 16 februari 2010 om 13:06- Antwoorden

   Dat 'op een hoop gooien' hoort bij de strategie. Zoals nu ook voor de zekerheid een volgende ramp naar voren wordt geschoven door de alarmisten, mocht het meevallen met de opwarming a.g.v. CO2-uitstoot. De verzuring van de oceanen. Let op: dat argument wordt steeds vaker gebruikt door alarmisten. Niet dat er enig bewijs voor is dat 'verzuring' ernstige gevolgen zal hebben voor de mariene biologie. En de term 'verzuring' wordt bewust gebruikt, terwijl eigenlijk gezegd dient te worden dat de oceanen mogelijk iets minder basisch zullen worden.

   Vreemd trouwens dat geen enkele journalist eens de vraag stelt: stel dat CO2 nauwelijks een rol speelt, moeten we dan echt overstappen op niet-fossiele brandstoffen omdat die opraken? Dat geldt namelijk niet voor steen- en bruinkool. Die zijn nog voor eeuwen in makkelijk winbare hoeveelheden voorradig.

   • leClimatique 16 februari 2010 om 13:34- Antwoorden

    “OCEAN ACIDIFICATION” – THE EXTREMISTS’ FALLBACK SCARE

    Eerst noemden ze het “Global Warming”. Toen kwamen ze er achter dat er geen opwarming was in de laatse 15 jaar , zelfs een afkoeling de afgelopen 9 jaar. Toen werd het omgedoopt tot “Climate change”. Daarna kwamen ze er achter dat het klimaat niet meer of minder verandert dan dat het altijd al heeft gedaan. Vervolgens werd het “Energy security” en er werd zelfs een “Congressional Bill” naar vernoemd. Al gauw kwam men er achter dat de meeste westerse landen al een energie-zekerheid hadden, in de vorm van grote onaangeboorde lokale voorraden aan gas, olie, kolen of alle drie, en nu hebben we "oceaan verzuring".

    begint het artikel op http://sppiblog.org/news/new-sppi-paper-on-nrdcs-… , in een reactie op één van de jongste "scare" film, genaamd "Acid-test".

   • curvedwater 16 februari 2010 om 15:47- Antwoorden

    Ik denk dat men niet wil afstappen van fossiele brandstoffen wegens het opraken, want achter de bühne weet men dat er meer dan genoeg van is. Als die al fossiel zijn…

    Ik denk meer dat ze bang zijn dat het ze afhankelijk maakt van fragiele regimes, met alle gevaren van marktverstoringen, dus onvoorspelbare prijzen, en met mogelijkheden tot beinvloeden van economieen.

    Maar dan vind ik het wel vreemd dat men nadenkt over zonneenergie, uit de Sahara. Dan blijf je met hetzelfde probleem.

    Denk ik…

    • R. de Haan 16 februari 2010 om 20:28- Antwoorden

     Steenkool bestaat voornamelijk uit fossiel materiaal.

     Er is twijfel over het ontstaan van olie en gas.

     Russische wetenschappers hebben vanaf de vijftiger jaren het vermoeden geuit dat olie en gas gevormd worden als onderdeel van de tectonische processen.

     Vorig jaar zijn Zweedse Wetenschappers erin geslaagd het "abiotische" process te simuleren.

     Verder onderzoek is onderweg.

     Abiotische olie en gas is echter een realiteit met grote consequenties voor exploratie technologie.

     Olie en gas blijken open op veel meer plaaatsen voor t komen dan voorheen gedacht.

     De vraag is zelfs gesteld of onze olie en gas voorraden wel eindig zijn aangezien abiotische processen gewoon doorgaan en er derhalve steeds nieuwe olie en gas voorraden worden gevormd.

    • R. de Haan 16 februari 2010 om 20:43- Antwoorden

     "Afhankelijkheid" is een drogreden en een fictie.

     Wereldhandel is zo oud als Matusalem.

     Denk alleen maar aan de VOC en de Gouden Eeuw.

     Het Sahara Energie project (Deserttec) is op een plan dat objectief getoetst moet worden aan de behoefte van de markt. Als Deserttec energie kan leveren tegen een concurerende prijs, prima.

     Maar als Deserttec alleen mogelijk is met een gigantische EU subsidie en energieprijzen die onbetaalbaar zijn, dan dus even niet.

     Overigens heeft de EU met de Afrikaanse landen een

     verdrag afgesloten EUROMED, dat uiteindelijk kan resulteren in de immigratie van 100 miljoen asielzoekers uit deze regio.

     Ik denk dat men op deze wijze rust en vrede wenst te kopen om een project als Deserttec mogelijk te maken.

     http://www.americanthinker.com/2010/01/the_last_n

 3. Fred 16 februari 2010 om 13:01- Antwoorden

  Tja, wat moet je met de uitspraak "Want over de hoofdconclusies bestaat overeenkomst onder praktisch alle klimaatwetenschappers: de aarde warmt op en de mens draagt hier zeer waarschijnlijk in belangrijke mate aan bij."

  Veel onbenoembare grootheden: 'praktisch alle', 'zeer waarschijnlijk' en 'in belangrijke mate'. Laat ik deze bewering eens heel onwetenschappelijk kwantificeren, geen ongebruikelijke methode in de praktijken van milieu-wetenschappers: 'praktisch alle' stel ik op 0.8 (80% van de klimatologen delen de mening). Zeer waarschijnlijk op 0.8 en in belangrijke mate op 0.8. Allebei gebaseerd op de stelling dat CO2 voor 80% zou bijdragen aan de opwarming sinds 1880. De stelling 'de mens is hoofschuldige aan de opwarming' heeft dan een waarschijnlijkheid van 0.8×0.8×0.8 is 0.51 Fifty fifty dus. Het kan vriezen of dooien.

  OK, volkomen onzin, maar de 'drie slagen om de arm' zou haar juist voorzichtiger moeten maken in het trekken van conclusies en vooral in de beleidsvoornemens.

  • leClimatique 16 februari 2010 om 13:17- Antwoorden

   haha, mooie berekening (*notitie van maakt*).

 4. Hans Erren 16 februari 2010 om 13:02- Antwoorden

  DWDD = VARA

  Cramer = PvdA

  Dus net zo "objectief" als Christenunie bij de EO.

 5. Bastiaan 16 februari 2010 om 14:22- Antwoorden

  Graag Correctie "…En Darwin gaf ons 90% zekerheid dat we van de apen afstammen…" , dit is echt een hele domme opmerking.

  Dit moet zoiets zijn als "…dat apen en mensen afstammen van een gemeenschappelijke voorouder…"

  • Hajo Smit 16 februari 2010 om 15:27- Antwoorden

   Helemaal mee eens 😉

 6. Chris Schoneveld 16 februari 2010 om 15:39- Antwoorden

  Van Nieuwkerk is meestal vrij goed voorbereid. Is hem dan niet ingefluisterd dat er zeer gerenommeerde wetenschappers zijn die fundamentele kritiek hebben op de conclusies van het IPCC?Toen Cramer dit betoogde:

  “Dat is een zeer ingewikkeld vakgebied. Daar zitten wetenschappers op die in de beste bladen van de wereld echt schrijven en daar kom je niet zo maar in… dat weet ik als wetenschapper ook heel goed… daar kom je niet zo maar in als je als wetenschapper je onderzoek niet heel goed kunt onderbouwen. En die mensen, die hebben heel nadrukkelijk ehhh aan dit verhaal meegewerkt van ehh het vierde assesment rapport en die mensen zijn mijn belangrijkste basis en niet allemaal mensen die meningen hebben over van alles en nog wat van het oerwoud tot de gletjsers.

  had hij meteen met een paar namen kunnen strooien zoals: Pielke Sr, Richard Lindzen, Roy Spencer en Tennekes. Ik had Cramer's reactie daarop wel eens willen zien. Ze had kunnen toegeven dat ze die professoren niet kende en dan gaat ze af of ze had de expertise van die mensen kunnen betwijfelen en dan gaat ze nog meer af, want deze vier klimaatwetenschappers hebben samen meer dan duizend peer-reviewed papers op hun naam staan.

  • curvedwater 16 februari 2010 om 15:55- Antwoorden

   Maar peer-review wordt steeds minder een argument..

   Tig studies die zgn klimaatalarm bevestigen, zijn gewoon studies waar een trucje wordt uitgeprobeerd, met klimaatalarm als aanname.

   Heel dat peer review zal ook nog uitgebreider onder vuur genomen worden. Want bv data worden niet gecheckt, niet gepubliceerd etc.

   Bovendien zou Crommer toch niet op de details willen ingaan, omdat zij niet de kennis en expertise heeft: "dat is voor " de " wetenschappers, ik ben slechts minister"..

   • Chris Schoneveld 16 februari 2010 om 16:39- Antwoorden

    Peer-review is voor Cramer nog steeds een heilig begrip dus moet je haar juist met haar eigen wapens bestrijden.

  • R. de Haan 16 februari 2010 om 20:15- Antwoorden

   Van Nieuwkerk als poortwachter van de VARA ideologie

   kan niet anders.

   Dit is waarvoor hij en zijn andere collega's van de Gooise matras voor betaald worden.

   Het "PR-moment" van Minister Cramer is als een boemerang. Het lijkt of zij de zaken onder controle heeft maar kort nadat zij haar zegje heeft gedaan komen weer nieuwe onthullingen.

   Cramer graaft zich steeds verder in.

   Dit is het begin van het einde.

 7. R. de Haan 16 februari 2010 om 20:07- Antwoorden

  Goede analyse maar ik zie het positief.

  Twee maanden geleden was het onvoorstelbaar dat een Vara programma als "De Wereld draait door" uberhaupt aandacht aan dit onderwerp zouden besteden.

  Cramer zat niet in het programma om reklame te maken voor haar Groene dromen maar om zichzelf, het overheidbeleid en de wetenschap te verdedigen.

  Ik heb veel mensen gesproken die blijk gaven dwars door deze vertoning heen te kijken.

  De Minister is duidelijk bezig met een achterhoede gevecht.

  Copenhagen is mislukt, China, India, Brazilië laten zullen geen Klimaatverdrag ondertekenen.

  ClimateGate blijft nieuwe feiten produceren en in de stortvloed van twijfel over UN IPCC AR-4 komen ook steeds meer nieuwe wetenschappelijke rapporten naar boven die drie maanden geleden nog onder de tafel zouden zijn verdwenen.

  Zie ook wat er in de UK, Australië en de VS gebeurt!

  Ondertussen maakt men zich steeds ongeloofwaardiger!

  Neem bijvoorbeeld de reactie van de warmisten op de recente golf van nieuwe all time temperatuur- en sneeuwval records!

  De statement dat Global Warming verantwoordelijk zou zijn voor de koude maakt ze ronduit belachelijk.

  Elk opinie onderzoek laat zien dat "het geloof" in de AGW doctrine in vrije val is geraakt.

  Bovendien zijn de overheidkassen leeg zodat de financiering van alle geplande groene dromen uitblijft.

  Zelfs het zwaaromstreden EU plan voor de productie van bio brandstoffen staat op de helling.

  Het is waar, Van Nieuwkerk heeft Minister Cramer een PR Moment gegunt, maar wat voor een PR moment?

  Het was niet meer dan een preek voor eigen kerk.

  Nee, Minister Cramer komt hier niet mee weg.

  • Frans 16 februari 2010 om 20:35- Antwoorden

   @R. de Haan

   Dit is een aardige analyse.

   Voor mijn gevoel wordt er inderdaad aan alle kanten hard gezaagd aan de stoelpoten van deze onbekwame minister. Op een gegeven moment moet minimaal één van de poten het begeven, met alle gevolgen van dien.

  • Alex B 16 februari 2010 om 23:02- Antwoorden

   Ze worden wel steeds ongeloofwaardiger, maar internationaal gezien is de race nog lang niet gelopen. Hier in Noorwegen bv hoor en lees je bijna niets over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. De media is nog altijd zwaar op de IPCC-hand. De milieuminister is net zo'n onbenul als Cramer en de Noorse MP wil nog altijd zijn heilloze plan van CO2 in de bodem opslaan doorzetten. Het IPCC is nog steeds heilig hier, al vind ik op de webkranten gelukkig wel steeds meer reacties van mensen die verder kijken dan de neus lang is.

 8. woedende kok 16 februari 2010 om 22:02- Antwoorden

  Jacqueline Cramer is NIET naïef. Sterker nog Cramer is een molenaar. (zie LBJ)

 9. Willem 16 februari 2010 om 23:01- Antwoorden

  Wat een vreselijke naïeve trut! Iets anders kan ik er helaas niet van maken.

 10. Kees 16 februari 2010 om 23:05- Antwoorden

  Wat een schijnvertoning. Dat je dit als minister nodig hebt en er nog aan toegeeft ook. Zielig gewoon!

 11. R. de Haan 17 februari 2010 om 00:08- Antwoorden

  Zelfde onderwerp, ander continent!

  Evidence Climate Fraud grows, Media Coverage doesn't

  (by Marc Sheppard)
  http://www.americanthinker.com/blog/2010/02/evide

 12. R. de Haan 17 februari 2010 om 00:19- Antwoorden

  Niet alleen Pachauri is een leugenaar,

  zijn voorganger Sir John Houghton ook!
  http://motls.blogspot.com/2010/02/sir-john-hought

 13. woedende kok 17 februari 2010 om 00:26- Antwoorden

  Pachauri is een goede wetenschapper? En Phil Jones heeft gezegd dat de opwarming nog als een paal boven water staat?

  Waarom vraagt die man van de doorgedraaide wereld niet of mevrouw Cramer weet dat die man, die zij persoonlijk kent (ze zegt het alsof dat een garantie is voor een zuiver blazoen) civiel ingenieur is? Waarom vraagt die MvN Cramer niet of ze al nieuws heeft over het onderzoek naar de criminele activiteiten van opwarmingsexpert Jones?

  Waarom vraagt eigenlijk niemand eens op camera aan mevrouw Cramer of ze met die 40 jaar wetenschap van d’r, even uit kan rekenen hoeveel Afrikaanse kindertjes wij jaarlijks doodrijden door onze brandstof met polenta te versnijden; op haar voorspraak wel te verstaan.

  Fluistert: pssst die vrouw moet weg!

  Cramer Molenaar!

 14. R. de Haan 17 februari 2010 om 00:29- Antwoorden

  Sinds Minister Cramer's PR moment bij de Wereld draait door twee nieuwe Gates!

  1. Scandinavia Gate
  http://joannenova.com.au/2010/02/scandinavia-gate

  2. Hurricane Gate
  http://www.theregister.co.uk/2010/02/15/hatton_on

  En dan nog dit!

  Jones beticht de blogs ervan dat ze het "peer reviewed" process hebben gekaapt!

  Heb je het ooit zo zout gegeten:
  http://www.collide-a-scape.com/2010/02/15/hunkeri

 15. Baron De Jus D' 17 februari 2010 om 01:44- Antwoorden

  Mevrouw Cramer doet hier een aantal uitspraken zoals "2035 is een typefout" en "de kern van de IPCC boodschap staat nog overeind" welke de gedachte oproepen dat het onderzoek van het planbureau voor de leefomgeving al is afgerond. Opmerkelijk.

 16. R. de Haan 17 februari 2010 om 02:15- Antwoorden

  Global Warming is het probleem niet.

  Het echte gevaar schuilt in extreme koude.

  Mongolië is deze winter voor de tweede keer in 3 jaar getrofen door een DZUD, een langdurige extreme koude periode. De veestapels zijn gedecimeerd en de mensen leiden honger.

  Hier is een kort video verslag over de situatie maar ik waarchuw van de voren, het zijn geen prettige beelden. Als deze winter voorbij is zijn deze winter, volgens het Rode Kruis 20 miljoen dieren verloren gegaan. Onze media laten het nieuws van deze ramp achterwege. Het is nog steeds niet "done" om berichtgeving over extreme koude events the publiceren. Stel je voor dat die brave Nederlanders gaan twijfelen aan de AGW doctrine!
  http://uk.news.yahoo.com/5/20100208/video/vwl-fro

  • Harry DH 17 februari 2010 om 11:11- Antwoorden

   Dit is geen relevant topic ivm AGW! Want wat is de natuur gemeen,…

   Ik vind het vreselijk om zien, maar deze toestanden zijn vast niet zo uitzonderlijk als voorgesteld,… het leven in de steppe en de Gobi is immers altijd al bikkelhard geweest. Alleen had je daar vroeger geen verslaggeving over en kwamen er geen hulpgoederen tot bij die mensen. Als daar geen oorlog, geen stammentwist of geen genociede is, zullen ze dat, ondanks de klappen, overleven zoals ze dat al eeuwen gedaan hebben. En zullen ze dat vast nog vele generaties doen. Het laatste wat we nu moeten doen, is die bevolking afhankelijk maken van buitenlandse hulp en energie, want als hun aantal toeneemt/blijft bij dezelfde/minder recourses zullen ze zichzelf niet meer in stand kunnen houden en krijg je 3 nieuwe probleemgebieden.

   Sociaal, economisch en ecologisch,…

   Dat klinkt hard en onmenselijk, maar zo werkt de natuur nu eenmaal.

   • wim 18 februari 2010 om 15:06- Antwoorden

    Harry, goeddels gelijk, dit noem je bearing capacity.
    Dit is het geval met vrijwel elke internationale hulp, je verergerd het probleem omdat er geen duurzaamheid is.
    Soms denk ik dat deze zieligheidshulp onze aaibaarheidsbehoefte bevredigd,maar een duivels resultaat oplevert: duurzame ellende.

 17. Martin 17 februari 2010 om 10:45- Antwoorden

  We hoeven niet verbaast te zijn dat de tweede kamer vol zit met leugenaars en bedriegers, deze worden al jaren lang door de ultra linkse madia ondersteund door hun "waarheid" de nederlandse bevolking op te puschen.

  De mensen (helaas nog te veel) die nog een blind vertrouwen hebben in hun regering zullen deze leugens ook altijd blijven slikken.

  Net als in het begin van het uitbreken van WWII wordt de Nederlanders vertelt "ga maar rustig slapen, er is niks aan de hand"

  De wel nadenkende Nederlanders zouden een partij als de PVV veel meer openbaar moeten steunen, doen we dit niet, dan zal vlak voor de verkiezingen het grote gepeupel wel weer door een grote leugen van Links de meening veranderen en weer braaf CDA of PvdA stemmen……

  Het topic climate gate volg ik al heel lang, in bv Amerika zijn al meer figuren dit thema aan het behandelen, helaas worden ook zij vaak als "conspiracy theorists" gezien, die benaaming krijgen mensen die de regering voor het blok zetten wel vaker.

  Niettemin zal ik altijd bij alle vraagstukken mn vraagtekens zetten, en kunnen Mevr Cramer en de andere kriminelen (want dat zijn het) de pot op.

  Martin.

 18. […] Van Nieuwkerk gunt onnozele Cramer PR-moment […]

 19. Caspert79 17 februari 2010 om 22:54- Antwoorden

  Oi,oi,oi '40 jaar wetenschapper' en dan nog niks van wetenschap begrijpen. En dat betuttelende toontje van Cramer, het lijkt het jeugdjournaal wel. Maar bij het doorgaans kritiekloze PvdA publiek gaat het er ongetwijfeld in als gesneden koek.

 20. […] Van Nieuwkerk gunt onnozele Cramer PR-moment § Recente reacties leClimatique Analyse Politiek Geert Wilders Leave a Reply […]

 21. Kelly 20 februari 2010 om 16:39- Antwoorden

  Absurde beelden van recente Nederlandse klimaatsverandering PR-Event die 'Het Sceptische Handboek' door zekere subversieve elemenets werd verdeeld.
  http://www.youtube.com/watch?v=SPwFQT9RK8I

Geef een reactie