Boerenprotest Berlijn. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

‘Het zal een hete Januari worden’, zo dreigde boerenvoorman Joachim Rukwied tijdens de trekkerprotesten in Duitsland van vorige week. Duitse boeren waren in het centrum van Berlijn en in andere steden met hun trekkers een protest begonnen tegen het landbouwbeleid van de regering van bondskanselier Olaf Scholz. Aanleiding is de afschaffing van regelingen waarmee de regering de landbouwsector steunt, zoals goedkopere brandstof en ontheffingen van belastingen op bepaalde voertuigen.

Zondagavond verzamelden zich trekkers bij de Brandenburger Tor. Met de slogan ‘Te veel is te veel’.

De Duitse regeringscoalitie van de sociaaldemocraten van Scholz, de Groenen en de liberalen zijn fors aan het bezuinigen geslagen, nadat opperrechters hadden bepaald dat een apart klimaatfonds van 60 miljard euro op onwettige wijze tot stand is gekomen. Het geld had via de normale begrotingsregels behandeld moeten worden en nu heeft de regering plotseling een groot gat in de begroting. Daarom zijn er afgelopen week bezuinigingen aangekondigd die ook de agrarische sector treffen,

Volgens de boeren hebben ze het onder deze regering al zwaar genoeg en valt er niet meer te halen bij deze groep.

De acties zou het begin kunnen zijn van veel ingrijpender protesten, aldus zegslieden. Volgens Heiko Terno van de Brandenburgse Boerenbond willen de boeren niet zelf meer geld, maar willen ze dat hun productie minder wordt belast. Dat is ook om de concurrentie van landbouwproducten uit het buitenland het hoofd te kunnen bieden. ‘Het moet een keer afgelopen zijn’, zegt Terno.

Na lange onderhandelingen met bondskanselier Olaf Scholz (SPD) en minister van Financiën Christian Lindner (FDP), is minister van Economische Zaken Habeck er vorige week in geslaagd hoe miljarden in de federale begroting voor 2024, maar ook in het megalomane klimaat- en transformatiefonds moeten worden gedicht. Dit alles na een uitspraak van de Federaal Constitutioneel Hof. Hieronder vallen ook de bezuinigingsplannen voor de agrarische sector.

Zelfs de ‘groene’ minister van Landbouw van Saksen Wolfram Günther is van mening dat het besluit van de regering verkeerd is. Hij uitte kritiek op de geplande annulering van de voordelen voor boeren door de federale regering.

‘Dit komt voor de sector volledig uit de lucht vallen’, stelt de Groene politicus. Günther benadrukte dat weliswaar klimaatschadelijke subsidies moeten worden verminderd. ‘Maar het is verkeerd om een ​​industrie plotseling voor voldongen feiten te plaatsen.’

‘De Duitse landbouw heeft haar doelstellingen voor de klimaatsector tegen 2030 al bereikt.’

Ook het institutionele klimaatalarmisme roert zich in het debat. Martin Hofstetter, landbouwexpert bij Greenpeace:

‘Met alle begrip voor de boeren: het goedkoper maken van landbouwdiesel door de staat is duur, schadelijk voor het klimaat en moet worden afgeschaft. Gezien de miljardensubsidies voor de landbouw is de geplande afschaffing van de dieselsubsidie ​​zeker draaglijk. De landbouw heeft tot nu toe onevenredig veel geld ontvangen en wordt daarom nu zwaarder getroffen. Maar ook zij moet haar steentje bijdragen om de klimaatdoelen te halen en over te stappen op brandstofbesparende en klimaatvriendelijke aandrijfsystemen. De technologie hiervoor is beschikbaar en de eerste elektrische tractoren zijn al in gebruik.’

Is een Duitse BBB in statu nascendi?

Tot nu toe konden boerenbedrijven aan het eind van het jaar de brandstof voor tractoren of maaidorsers met een speciaal kenteken in mindering brengen op de belasting.

Zaterdag reden ruim zeventig tractoren het Duitse Altenerding binnen, waar boze boeren zich verzamelden bij boerderij Bauschmid. Jacob Maier, de regionale boerenvoorman, had een hele waslijst aan argumenten tegen de bezuinigingen. Voor hem is het meest overtuigende argument:

‘De landbouw heeft haar doelstellingen voor de klimaatsector tegen 2030 al bereikt.’

Hij waarschuwt: als de ‘Stoplichtcoalitie’ deze besparingsmaatregel doorvoert, ‘zal het resultaat hogere prijzen voor de bevolking zijn.’ Er is dan een dreiging van goedkope import die zelfs schadelijk is voor het klimaat en het milieu omdat ze regionale goederen verdringen, aldus de boerenleider.

Is een Duitse BBB in statu nascendi?

***

Bron o.a. hier.

***