Regelmatig gebruikten campagnegroepen in media het Malaria-argument om de ernst van Global Warming als ramp voor de mensheid te demonstreren. Er zou een lineair en hard verband bestaan tussen de ziekteverspreiding en een wereldwijde temperatuurstijging.

Gedragsziekte
Ik vind Malaria een mooi voorbeeld om de ernst van opwarming in perspectief te plaatsen. Ook hier geldt vaak de populaire misvatting dat meer warmte tot meer malaria zou leiden. De geschiedenis van de ziekte in de laaglanden laat weinig heel van dergelijk simplisme. Lees het artikel van Paul Reiter over Malaria in de kleine IJstijd.
En lees hier de publicatie van Lena Hulden in het Journal of Malaria in 2009 hoe Malaria uit Finland verdween: een kwestie van individualisering en modernisering. De muskieten overwinterden in de boerderijen en met het kleiner worden van huishoudens werd het reservoir voor de parasieten die de muskieten overbrachten steeds kleiner

Globalisering
Menselijke levensstijlen spelen de hoofdrol bij verspreiding, een halve graad temperatuurstijging heeft NAAR VERHOUDING zo’n verwaarloosbare invloed, dat je net zo goed het draaien van Bob Dylan kunt verbieden om Malaria te bestrijden. Perspectief dus.

Mug
Neem dan hier de uitspraken van Jan Leendert Nouwen van het Rotterdamse EUMC. Hij stelde op 25 februari 2005 in het Financieel Dagblad maar ook Het Nieuwsblad-artikel ‘Risico op Terugkeer Malaria’: ‘Door de klimaatveranderingen neemt de kans op terugkeer van malaria en knokkelkoorts toe’. En: ‘er zijn experts die denken dat het al in 20 jaar mogelijk is, anderen zijn van mening dat het dan wel heel warm moet worden’.

Ik schreef al eerder over Malaria en klimaatmarketing. Net las ik even het vlotte boek ‘mug’van Mr Malaria Bart Knols, waarin hij de globalisering aanwijst. Via Lucky bamboo kwam de tijgermug binnen, een mug die 20 virussen kan overbrengen. Als er al malariaparasieten binnenkomen, dan is dit dankzij globalisering. Via besmette mensen met het vliegtuig uit Afrika: niet via muskieten die zich via Global Warming verspreiden.

Er zijn nog steeds Anopheles muskieten in ons land die de parasiet kunnen overbrengen. Maar epidemie is alleen mogelijk als er

    • a. Op Schiphol een vliegtuig vol met plasmodiumparasieten besmette Afrika-gangers het vliegtuig uit stapt

 

    b. deze plotseling wordt overvallen door een wolk van de inmiddels erg zeldzame Anopheles m. atroparvus- of plumbeusmuskieten, die het besmette bloed opzuigen. Deze muggen moeten dan op precies het goede moment de Biesbosch verlaten en als een eensgezinde kolonne zich storten op KLM-vlucht 2244 uit Uganda, 12.34 aankomsttijd, waarbij de stewardess de deur op een dusdanige kier binnenlaat dat de muskieten zich vol kunnen zuigen.

Vervolgens verspreiden deze muskieten zich als een wolk over Nederland, waarna ze huis aan huis nieuwe mensen via een beet infecteren. Dat is dus, hoe zeg je dat, onwaarschijnlijk. Maar niet onmogelijk.

Agenda
Laten we voortaan gewoon eerlijk zijn over welke agenda we nastreven. Iemand die windmolens wil verkopen, moet niet over Malaria beginnen om de ernst van global warming in te wrijven. Die moet molens verkopen met spijkerharde argumenten over energievoorziening. Veel mensen die nu ‘klimaatbeleid’willen promoten, zijn niet van klimaat op de hoogte of daarin geinteresseerd: ze willen sociale wensbeelden afdwingen, of hebben gewoon behoefte aan nieuwe dingen, vergezichten en afwisseling. Maar goed, de één zijn revolutie is de ander zijn deceptie, dus vind ik enige voorzichtigheid op zijn plaats.

En gij ?
Zelf ben ik een klein beetje sceptisch over de door CO2-veroorzaakte temperatuurstijgingen die zijn voorspeld: niet alleen omdat de bewijvoering hiervoor volledig aan klimaatmodellen hangt, veel verandering aan natuurlijke variaties kan worden toegeschreven, andere regionale factoren als landgebruik een grotere rol spelen, de koelende invloed van aerosolen is overschat..

Maar ook omdat ik meen dat ‘klimaatbescherming’ in haar huidige nauwe opvatting , het bevriezen van de ‘gemiddelde wereldtemperatuur via CO2-beperking’misschien wel minder belangrijk is dan het zo mooi en groen mogelijk houden van onze leefruimte. Een graadje extra neem je dan voor lief.

Belang
Mensen als Pim Martens van het Maastrichtse International Centre for Integrative Studies, profileert zijn centrum voor Duurzame Ontwikkeling (dat een collegeprogramma met Ecofys opzet) én legt in media ook regelmatig een relatie tussen De Klimaatverandering en allerlei oprukkende ziekten. Dat kan, en je kunt het beide vaststellen, en met beide hoeft afzonderlijk niets mis te zijn, de wetenschap kan deugen enzovoort. Het valt wel op dat mensen met andere belangen, vaker in media op deze wijze actief zijn.

Maar als je duurzaam wilt ontwikkelen: kun je dan niet beter met goede argumenten komen hoe en waarom je als maatschappij beter af bent met jou voorgestelde vorm van duurzame ontwikkeling? Zelf vind ik het een veel te vaag begrip: leg bijvoorbeeld eens uit wat je voorstel toevoegt aan wat al bestaat.

Volgens mij overtuig je mensen dan veel eerder van wat je nu echt wilt. Veel scepcis ontmoeten de duurzaampromotoren namelijk niet omdat de ‘opwarmingsontkenners’ zijn, maar omdat agenda’s zo overduidelijk door elkaar lopen. We zijn gewoon niet gek.

Dergelijke vermenging van agenda’s kan zelfs verlammend werken voor effectief beleid. Lees Bart Knols zijn boek Mug om in te zien, dat malaria best valt uit te roeien in ‘Brazilian’-style.