Bauke Geersing.

Open brief van Bauke Geersing (voormalig directeur NOS) aan Giselle van Cann en Pieter Klein van de NOS.

Beste Giselle van Cann en Pieter Klein,

Ik heb het programma van Nieuwsuur d.d. 27 december 2023, m.b.t. de weerssituatie van 2023 gevolgd. Er werd in de presentatie gewerkt met diverse superlatieven als: ‘verpulverde het record t.o.v. 2016’, ‘heel uitzonderlijk’, ‘extreem’.

Om tot een analyse en een verklaring te komen werd gebruik gemaakt van vier factoren die de klimaatwetenschapper Andrew Dessler opbracht: 1) een vulkaanuitbarsting in de oceaan die veel waterdamp veroorzaakte, 2) gebruik van schonere stookolie in de scheepvaart, die schonere lucht tot gevolg had, 3) evt. versnelde klimaatverandering, en 4) el Niño.

Waarom alleen deze vier factoren? Was er geen bredere en dus evenwichtiger oriëntatie mogelijk? Het programma liet na daarover te berichten.

Als klimaatwetenschappers traden onder anderen op: Bart Verheggen, KNMI en Andrew Dessler, Texas, USA. Die werden geïntroduceerd met: ‘Wat zeggen de klimaatwetenschappers hiervan?’

Het blijkt dat beide klimaatwetenschappers behoren tot de groep die de verandering van het klimaat toeschrijft aan vooral het gedrag van mensen en CO2 als de oorzaak van die verandering aanduiden. Beiden zijn klimaatalarmisten.

Van het KNMI is dat algemeen bekend. Nog recent, 9 oktober jl., presenteerde de directeur van het KNMI alarmistische scenario’s over de klimaatverandering. Het bleek later dat in de Engelse vertaling het meest alarmistische scenario niet was opgenomen, terwijl dat wel in de presentatie in Nederland en op het NOS-Journaal ostentatief werd aangegeven.

Dessler behoort ook tot de groep klimaatalarmisten, zoals hieronder blijkt.

Hier het debat d.d. 15 augustus jl. tussen Dessler en Koonin.

 

Uit het verslag van dat debat blijkt het volgende:

 1. Dessler weigerde zijn slides ter beschikking te stellen;
 2. Dessler vindt dat de mensheid een grote en snelle reductie van GHG (Greenhouse Gas) moet realiseren om de opwarming van de aarde onder controle te brengen;
 3. Dessler meent dat wind en zon in belangrijke mate kunnen zorgen voor de energiebehoefte in de wereld, m.u.v. de luchtvaart;
 4. Dessler beweert dat alle effecten van klimaatverandering slechts negatief uitpakken voor de mensheid.

Koonin stelde daar tegenover:

 1. Hij stelde zijn slides wel beschikbaar;
 2. Een stijging van de wereldtemperatuur van 1 graad in 120 jaar is niet alarmerend;
 3. De statistieken van Dessler gaan uit van max. capaciteit van zon en wind, hetgeen niet realistisch is. Dat zon en wind de goedkoopste energie levert klopt niet omdat Dessler de kosten van back en upgrades buiten beschouwing laat. Koonin laat zien dat ‘natural gas‘ systemen de goedkoopste energie leveren;
 4. Koonin laat zien dat meer energiegebruik juist beter is voor de mensheid dan minder;
 5. Dessler negeert bovendien de kosten gemoeid met het delven van de noodzakelijke grondstoffen voor zon en wind energie en de omstandigheden waaronder die worden gewonnen;
 6. Het gebruik van fossiel is niet verantwoordelijk voor het verkorten van de levensduur van mensen, in tegendeel, zie India en China;
 7. Dessler negeert de positieve effecten van het gebruik van fossiel en is eenzijdig over opwarming en het effect van CO2;
 8. Dessler blijkt een schaamteloos artikel over Koonin te hebben geschreven in Scientific American in 2021:

‘Koonin is a crank who’s only taken seriously by far-right disinformation peddlers hungry for anything they can use to score political points. He’s just another denier trying to sell a book.’

Dat tijdschrift weigerde de reactie van Koonin te plaatsen!

Nu nodigt Nieuwsuur (zie uitzending van 27 december vanaf 13.15, hier) deze Dessler uit voor zo’n gevoelig onderwerp en hanteert alleen de vier factoren van hem om het weer van 2023 te verklaren. Ik vind dat opmerkelijk.

Waarom kiest Nieuwsuur voor deze invalshoek? Waarom is tegenover de alarmistische KNMI-wetenschapper niet een andere visie, zoals die van Koonin in het programma gebruikt?

Als ik de journalistieke code NPO lees staat daarin duidelijk dat verschillende visies moeten worden gebracht in een journalistiek programma. Ik heb die verschillende visies niet kunnen waarnemen.

Ook de NTR-journalist en de NTR presentator zaten in het programma op de alarmistische toer. De vraag is of hier sprake was van de vereiste evenwichtigheid en objectiviteit.

Zoals u weet schrijft de Mediawet dat voor en geldt dat vereiste voor de taakomroepen NOS en NTR.

Ik stel uw reactie op prijs. Het kan zijn dat ik iets over het hoofd heb gezien. Als dat zo is, hoor ik dat graag.

Mocht uw reactie uitblijven dan overweeg ik deze kwestie voor te leggen aan de Ombudsman NPO. Het betreft hier namelijk een zaak van groot belang die veel mensen bezig houdt. Dat vereist van de NOS/NTR om grote zorgvuldigheid en evenwichtigheid in acht te nemen.

Vriendelijke groet,

Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.

***