Net als bij de benoeming van de onderzoekscommissie in Engeland die CRU onder de loep neemt zullen ook de antecedenten van de commissieleden van Robbert Dijkgraafs team tot in detail bestudeerd gaan worden. Er is nog geen team bekend, maar hoe zit het met Dijkgraaf zelf? Is hij een broeikasaanhanger? Kan hij nog wel op een objectieve manier het onderzoek leiden?

Lezers van deze blog refereerden al aan zijn optreden tijdens de klimaattop in Kopenhagen in tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD). Ik heb de betreffende uitzending nog eens nageluisterd (vanaf minuut 4:45) en hieronder volgt een door mij zelf vervaardigde transcriptie van het relevante deel waarin Dijkgraaf aan het woord komt. Tafeldame was Halina Reijn (HR), MvN staat voor presentator Mathijs van Nieuwkerk en RD voor Robbert Dijkgraaf.

MvN: Speelt de wetenschap een rol in Kopenhagen?
RD: Het is een politieke bijeenkomst maar de wetenschap speelt een belangrijke rol in de aanloop daarnaar. Men praat toch over bepaalde cijfers en feiten. De wetenschap heeft dat heel nauwkeurig proberen te meten, daar conclusies uit proberen te trekken.
Ik denk ook belangrijk dat als we straks die afspraken maken dan moet nieuwe technologie proberen iets te doen aan die CO2 uitstoot. Daar komt ook weer wetenschap bij kijken.
MvN: Maar wordt er genoeg naar de wetenschap geluisterd of wordt er gewinkeld in de winkel die wetenschap heet naar wat ze nodig hebben en wat ze uitkomt?
RD: Er wordt natuurlijk nog steeds fel over gedebatteerd. Maar ik denk toch dat je afgelopen jaren ziet dat er ook binnen die wetenschap wel heel zorgvuldig gebouwd is aan een soort consensus, iets waar iedereen zich eigenlijk wel in kan vinden. Het punt is natuurlijk wel dat je die boodschap aan politici geeft en dan kunnen ze ermee wegrennen. Daar kun je niks aan doen. Er zitten bijvoorbeeld altijd onzekerheden in, ook in die voorspellingen. Soms zegt een politicus tegen mij als jullie het nou een keer eens worden, dan kunnen wij beleid gaan doen.
MvN: Het ligt aan jullie? Het ligt aan jullie!
RD: Maar zo werkt het natuurlijk niet. Als ik morgen een feestje voor mijn dochtertje in het park moet organiseren en ik hoor dat er 95% kans is op regen, dan is het toch aan mij om op z’n minst verstandig een paar paraplu’s mee te nemen.
HR: Hoe zit het met wetenschappers die beweren dat er geen verband is tussen onze daden…
RD: Die [wetenschappers] zijn er natuurlijk wel, maar het heeft allemaal te maken met scenario’s. Er is nooit honderd procent zekerheid. En wat je natuurlijk toch probeert, ik ben van de Akademie van Wetenschappen, er zijn er andere in de VS etc. Die praten met elkaar en proberen dan informatie uit te wisselen; als je kijkt naar de statements die zijn ook heel erg precies, er zijn aanwijzingen dat, we hebben goede redenen om te geloven dat. Dat proberen we echt zo zorgvuldig mogelijk te beschrijven om ook eigenlijk de burgers daar een goed gevoel bij te geven.

Er zijn eigenlijk maar twee passages (de vetgedrukte) die een beetje interessant zijn. In de eerste spreekt Dijkgraaf zichzelf onmiddellijk tegen. Eerst zeggen “Er wordt natuurlijk nog steeds fel over gedebatteerd” om meteen daarna op te merken dat er een soort consensus is waar iedereen zich wel in kan vinden. Die laatste opmerking suggereert op zijn minst dat hij zelf ook achter de consensus staat.

In de tweede passage erkent Dijkgraaf dat er sceptici zijn, maar dat komt volgens hem doordat er scenario’s zijn en doordat je nooit 100% zekerheid kunt krijgen. Het moet altijd sneller dan snel in DWDD, maar als hij dit werkelijk zo bedoeld heeft dan getuigt het nog niet van veel kennis over het klimaatdebat. Mijn conclusie naar aanleiding van deze uitzending: hij weet weinig van het klimaatdebat maar als voorzitter van de KNAW schaart hij zich achter de consensus.

Obama
Enkele lezers verwijzen ook naar de open brief die hij vorig jaar ‘stuurde’ naar Obama. Lezer Woedende Kok ziet hierin het bewijs dat Dijkgraaf een klimaathitser is. Hiervoor is veel fantasie nodig want hij zegt vrijwel niets over klimaat. Hij eindigt de brief met deze alinea:

U bent een intellectueel, afgestudeerd aan de beste instellingen en met de hoogste eer. U kent de kracht van woorden, van gedachten, van ideeën, en laat zien dat een scherp verstand geen zwakke plek is. Anders dan u voorganger, die zo gezegd naar zijn revolver greep als hij het woord wetenschap hoorde, kunt u de zuivere stem van de ratio weer over de wereld laten klinken. De wereld zal u dankbaar zijn.

Dit sprak me wel aan en zou ik hem ook willen meegeven in zijn nieuwe hoedanigheid van onderzoeksleider van het IPCC: kunt u, Robbert Dijkgraaf, de zuivere stem van de ratio weer in het klimaatdebat laten klinken? De wereld zal u dankbaar zijn.

Ik heb begrepen dat Dijkgraaf een paar weken geleden op radio 1 is ingegaan op de fouten in het IPCC-rapport. Ik kon zelf niets vinden op de website van radio 1. Als er lezers zijn die het zich herinneren en die een link naar de uitzending weten te vinden, dan houden wij ons aanbevolen. Mailen kan naar marcel [punt] crok [at] gmail [punt] com.