Alarmisten er uit, normale wetenschappers er in

Alarmisten er uit, normale wetenschappers er in


Het IPCC wordt pas weer geloofwaardig als het alle vertegenwoordigers van fondswervende bedrijven, klimaatfirma’s en belangenclubs de deur wijst, die nu expert reviewer zijn of zelfs lead author. Ook zou een kritische blik naar hyperalarmistische media-uitlatingen van sommige wetenschappers tot aanbeveling strekken.

Roger Pielke besteedt kritisch aandacht aan belangenverstrengeling bij het IPCC. Doen er mensen mee aan het proces die financieel profiteren van klimaatoverdrijving?
Ook Duits klimaatwetenschapper Hans von Storch ziet het lozen van fondswervende bedrijven als een belangrijke stap om bij Werkgroep 2 van het IPCC iets van geloofwaardigheid terug te geven. Tenminste, dat stelde hij desgevraagd.

Fondswervende multinationals
Vaak zijn bedrijven als WWF en Greenpeace verantwoordelijk voor de stelselmatige klimaatoverdrijving in Werkgroep 2 van het IPCC. Daarom schreven we al eerder hoe steeds meer onwetenschappelijke campagnetermen als ‘catastrofe’, ‘gevaar’ en ‘kantelpunt’naar binnen glipten in het IPCC-rapport.
Nu zie je niet meer wanneer de campagnevoerder spreekt, en wanneer je nog mag spreken van ‘neutrale wetenschap’.

De man van 3 miljoen
Gisteren berichtte ik al over Jeff Price, de directeur Klimaatadaptatie van het Wereldnatuurfonds in de USA. Hij was lead author was van het ecologiehoofdstuk 4 van IPCC werkgroep 2. En meteen blijkt dat hij namens het IPCC volledig over de top gaat bij het geclaimde uitsterven van vogels.

Dat wij dit gisteren constateerden is niet verwonderlijk, gezien Price zijn stelselmatige klimaatopblazen. Op zijn eigen Wereldnatuurfonds-site voorspelt Price het uitsterven van maar liefst 3 miljoen plant- en diersoorten voor deze eeuw(tot nu toe heeft de wetenschap ongeveer 1,5 miljoen soorten beschreven)

Alles uit één hoek
Price was lead author bij zowel het derde als het vierde IPCC-rapport. Hij werkt vaker samen met hyperalarmist Terry Root. Met Root schreef Price één van de weinige peer-reviewed publicaties in zijn leven in Nature in 2003 ‘Fingerprints of Global Warming on Wild Animals and Plants’, samen met de bij sceptici beruchte bioloog Stephen Schneider, die net met Population Bomb -auteur Paul Ehrlich alarmcampagne wilde lanceren.
Root kan er ook wat van, als het op klimaatjammer aankomt in media.

  “For example, there’s a very high probability that global warming could contribute to a 50 percent decline in breeding waterfowl populations,” Root noted. “One thing we might do now is to consider adjusting the bag limits for hunters so we don’t add insult to injury in the coming years. Because anticipation of changes improves our capacity to manage, it behooves us to increase our understanding about the responses of plants and animals to a changing climate.”

De climategate-lezer kent die 50 procent-claim al. Die ‘waterfowl’slaat op één gans die zijn toendra zou zien omvormen tot meer bossig terrein bij opwarming.

Innig verweven
De climategate-emails lieten al vaker zien dat het WWF wil dat klimaatwetenschapper hun conclusies opblazen, zodat media meer onder de indruk zijn. Zoals voormalig WWF-klimaatdirecteur Adam Markham, die Hulme vroeg of hij niet wat meer kon overdrijven in zijn onderzoek. Mike Hulme herinnerde Markham maandag meteen, toen ik er met hem over sprak.

Operatie schone handen
Rik Leemans, met Jeff Price hoofdauteur, pleiten we ook niet helemaal vrij, hij leverde ook werk voor het Wereldnatuurfonds en een consultingfirma genaamd Climaterisk met Lara Hansen van het Wereldnatuurfonds. ‘Hansen was tegelijk ‘expert reviewer’van het vierde hoofdstuk. Leemans is tegelijk één van ’s lands grootste klimaatopblazers in media, zoals afgelopen najaar nog in de Volkskrant met zijn zes meter zeespiegelstijging in deze eeuw.

Klimaatboom
En dat virus van klimaatoverdrijving heerst ook in zijn eigen onderzoeksgroep, zoals we al berichtten over Arnold van Vliet’s ‘Natuurkalender’die de achteruitgang van grutto’s en kemphanen zelfs toeschrijft aan Global Warming. Over het IVN, waarmee Van Vliet deze econonsens opdringt aan onwetende kindjes , zetten we morgen een klimaatboom op.

Carol ‘Coral’Turley
Ook de bij serieuze wetenschappers als uberalarmist bekend staande Carol Turley maakt er in haar box over koraal een puinhoop van als lead author in IPCC-hoofdstuk 4. Dat berichten we hier. Ook zij gaat er prat op advies te leveren aan clubs als het WWF en Friends of the Earth, waarmee ze actief actievoert om geld van politici te krijgen.
Ze voorspelt regelmatig massa-extincties door oceaanverzuring, zoals voor de BBC die haar voor de autoriteitsredenering aanhaalt als ’top scientist’:

“I am very worried for ocean ecosystems which are currently productive and diverse,” Carol Turely told BBC News.
“I believe we may be heading for a mass extinction, as the rate of change in the oceans hasn’t been seen since the dinosaurs.
“It may have a major impact on food security. It really is imperative that we cut emissions of CO2.”

Terwijl we al berichtten dat alle bewijs tot nu toe er opduidt dat de pH wel licht daalt, maar dat er niets loos is. Turley spreekt stelselmatig voor haar beurt, en zou daarmee zo in een WWF-campagneteam passen. Misschien heeft Price als WWF-klimaatdirecteur nog een functie over, maar waarom moeten zulke mensen de wetenschap vervuilen met hun voorbarige gehuil?

Raven et al-rapport
Turley onthult ook een dieper probleem, omdat Turley niet alleen lead author bij het IPCC is maar ook adviseur bij de Royal Society. En laat deze Society nu net in 2005 een rapport uitbrengen over de vermeende dramatische gevolgen voor zeeleven van oceaanverzuring. Hieraan doet Turley uiteraard mee, en dit rapport was natuurlijk

  a. zelf door Turley geschreven samen met de voor Greenpeace actieve Hoegh Guldberg, volledig leunend op modelprojecties en niet op experimenteel bewijs
  b. In 600 woorden IPCC-tekst van Turley haalt ze dit eigen rapport nota bene 8 keer aan om haar rampzalige claims te onderbouwen, terwijl ze de peer-reviewed literatuur stelselmatig foutief citeert
  c. Het rapport was bedoeld om haar eigen onderzoek van financien te voorzien, door het genereren van veel media-aandacht samen met fondswervende bedrijven als Friends of the Earth en WWF.
  d. Dankzij dit rapport van Raven et al in 2005 besloot de Europese Unie tot financiering van Epoca, een programma van tientallen miljoenen euro’s naar oceaanverzuring.

Je kunt zelf op haar website van het Plymouth Marine Laboratory lezen, hoezeer Turley via media effectbejag najaagt, en dat ook met dit Royal Society Rapport deed. Het is nu niet bepaald een staatsgeheim.

  ”Carol Turley is one of the working group members of The Royal Society’s science policy study on Surface Ocean Acidification. The report from the working group was published on 30th June 2005.This received considerable press attention on the day, including features at the 1pm, 6pm and 10pm BBC1 News, part of which was filmed at PML. Following its release there has been considerable further attention from media, public, government and scientists”

Schreeuwers de boventoon in IPCC
Belangrijker is dat ook in de veel-geroemde peer-reviewed literatuur de klimaatkrijsers vol aanbod komen. Neem hier een kleine greep van WWF-mensen uit hoofdstuk 4 van werkgroep 2.
Het door het IPCC geciteerde Habitats at Risk-campagnerapport is geschreven door Jay Malcolm, die regelmatig publiceert voor het Wereldnatuurfonds. Hij publiceert ook in het Journal of Biogeography met journalist Adam ‘Mike can you beef up your conclusions for the media’Markham, de voormalige WWF-klimaatdirecteur en nu leider van Clean Air Cool Planet. Het zal lezers niet verbazen dat deze papers allen de ondergang voorspellen van het leven op aarde.

 • Malcolm, J.R., C. Liu, L. Miller, T. Allnut and L. Hansen, Eds., 2002a: Habitats
  at Risk: Global Warming and Species Loss in Globally Significant Terrestrial
  Ecosystems.WWFWorldWide Fund for Nature, Gland, 40 pp.

  Malcolm, J.R., A. Markham R.P. Neilson and M. Garaci, 2002b: Estimated migrationrates under scenarios of global climate change. J. Biogeogr., 29, 835-
  849.

  Malcolm, J.R., C.R. Liu, R.P. Neilson, L. Hansen and L. Hannah, 2006: Globalwarming and extinctions of endemic species frombiodiversity hotspots. Conserv.
  Biol., 20, 538-548.

 • En dat het IPCC deze papers uitgebreid aanhaalt is ook niet gek met Lara Hansen van het WWF als ‘expert reviewer’

  Dan hadden we nog mensen van klimaatbedrijf Ecofys, Niklas Hohne, die met Michel den Elzen van het Planbureau voor de Leefomgeving de wereld via het IPCC mag voorschrijven hoe zij hun emissies mogen beperken in Werkgroep 3. We hadden een Greenpeace lead-author Bill Hare in Werkgroep 3, de vele stichtingen waarover we hier al schreven in ‘wie doet het met wie’.

  Er waren al reageerders die dachten dat ik na een borrel bij het Planbureau voor de Leefomgeving mijn kritische zin verloor, door Mike Hulme zijn ding te laten doen. Volgens mij valt dat wel wat mee.