vdhoevenVK300610

Op een platform dat beoogt een breed open debat te voeren, gaat het niet aan een stemadvies te geven. Dat gaan we dus ook niet doen. Er zijn inmiddels vele politici bij verschillende partijen die hele redelijke dingen zeggen over klimaat en duurzaamheid. Vandaag mag echter wel even de vlag uit voor Maria van der Hoeven (CDA), die de euvele moed heeft in de Volkskrant te bekennen dat haar duurzaamheidsbeleid ineffectief is geweest. Haar nieuwe voorstellen zijn niets meer en minder dan precies goed.

Steun vandaag De Volkskrant. Koop een los nummer (sinds maandag tabloidformaat) en lees op pagina 21. Het online artikel is korter (link) maar bevat toch wel de essentie. In mijn interview met CDA vice-voorzitter Liesbeth Spies vroeg ik expliciet of het CDA met een nieuw klimaat- en/of duurzaamheidsstandpunt de verkiezingen zou ingaan. Ze antwoordde ontkennend. Nu zien we echter dat het CDA wel degelijk flink opschuift met haar verkiezingsprogramma (download pdf).

Onder paragraaf 7.5. Een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening vinden we een subparagraaf die in feite samenvat waar Van der Hoeven vandaag mee uitpakt in De Volkskrant.

7.5.2.
Het CDA wil meer ruimte geven aan creatievere organisatievormen zoals publiek-private samenwerking, coöperaties en concessiemodaliteiten; vormen waarbij eerder naar de private en maatschappelijke kant wordt gekeken dan naar de overheid. Oplossingen voor het energievraagstuk komen niet primair door gedrag of subsidies, maar van de economie, de innovatie en technologie.

Bedrijven lui
Hoewel het CDA geen afstand neemt van zaken als CCS en emissiehandel, is in het programma geen greintje klimaatalarmisme meer te vinden. Demissionair Minister Van der Hoeven is realistisch als ze aangeeft veel te verwachten van energiebesparing. Dat sluit aan bij Steven Chu’s opmerking dat alleen al de efficiencyverbeteringen van de koelkast meer energie en CO2 hebben bespaard dan alle renewables samen (zie artikel). Haar analyse dat het subsidiëren van bestaande groene technologie bedrijven lui maakt, is spot on. De veel betaalbaardere subsidiëring van R&D is het toverwoord dat ook Bjørn Lomborg hieronder uitspreekt:

[audio:LomborgInnovatie.mp3] (Overige delen dit radio-interview op USA Today).

Van der Hoeven sluit haar betoog af met de slogan: “Energiepolitiek is economische politiek”. De milieubeweging is het hier natuurlijk niet mee eens. Hieronder de reactie van Natuur & Milieu:

Oude schoenen weg
Alleen op de Belgische website Beursduivel.be vinden we een reactie van Natuur en Milieu.  Directeur Mirjam de Rijk (Groenlinks): ,,Duurzame energie het eerste slachtoffer is van de verkiezingsstrijd van het CDA. De kiezers zitten hier niet op te wachten. Zij maken zich zorgen, omdat Nederland internationaal de hekkensluiter is als het gaat om duurzame energie. Zij gooit oude schoenen weg, voordat ze nieuwe heeft.”

Heerlijk dat iedereen hieronder zijn zegje kan doen en dat we met zijn allen 9 juni naar de stembus mogen! Moge de meest innovatieve partij met de beste nieuwe schoenen winnen!