Wat moet ik stemmen om groen te zijn?

Links lijkt aardig, maar werkt het ook?

Links lijkt aardig, maar werkt het ook?


Zelf meen ik dat je bewondering voor Femke beter kunt beperken tot het emotionele vlak. Al komt een VVD ook niet veel verder dan Auto Ja, en vergelijkbare Neandertaal. Dus wat moet je stemmen om je groene gezicht te tonen?

Het enige dat wat mij betreft telt is resultaat. En dus maken we de balans op. Onder toeziend oog van Cramer (milieuadvies bv) is er op energiegebied één opvallende stap gezet: de planning van  extra kolencentrales, waaronder op de Maasvlakte en in de Eemshaven.
Die extra kolencapaciteit zorgt voor overcapaciteit, en dus zal onze netbeheerder Tennet moeten afknijpen. Bij de schone WKK-stroom van tuinders in het Westland gebeurde dat al.

Voor onze kolen worden onder nadere de bergtoppen van de Appalachen in de VS afgeschraapt, wat ecologisch gezien niet al te gunstig uitpakt. De andere milieuramp betreft de door Cramer en Van der Hoeven ingevoerde windenergieplannen. Zo besteden we miljarden euro’s aan de meest efficiënte manier om energie- én CO2-doelstellingen mis te lopen. Dus wat moet ik stemmen om groen te zijn?

Sommetjes
Alle rekenwerk wijst al jaren maar in één richting. Daarom wezen we hier al op het onderzoek van Matthijs Hisschemoller. Maar deze rapportage van Le Pair en De Groot kan er ook nog wel bij. Je moet zoveel standbyvermogen aan gascentrales bijschakelen dat windenergie netto nauwelijks fossiele brandstof uitspaart. Waarom blijft het toch nodig dit steeds weer te schrijven?

We schreven al eerder dat het eerste windpark op zee voor de kust van Egmond een fiasco is. Terwijl het park op 20 jaar was berekend, haperen de tandwielkasten van de turbines nu al, en ligt een permanent reparatieschip in de haven van IJmuiden. De uitval van de molens ligt op een kwart per jaar. De ramp van Horns Rev op herhaling. Inderdaad, uit dat voorbeeldland Denemarken. Een citaat:

Although one fifth of the electrical power produced annually in West Denmark is generated by its enormous capacity of wind turbines, only about 4% of the region’s total power consumption is provided from this source. Most of the output of wind power is surplus to demand at the moment of generation and has to be exported at reduced prices to preserve the integrity of the domestic grid. Savings in carbon emissions are minimal. To diminish exports and lower carbon emissions, plans are now in hand to use surplus wind power for resistance heating at local combined-heat-and-power plants.

Beeldvorming
Hoe kan het dus dat Kamerleden een vertekend beeld aangeleverd? Wel, dankzij lobbyisten en belanghebbenden. Er zijn teveel ‘neutrale’adviseurs, die bijdragen aan ons energiebeleid én aan het IPCC (Ecofys) met belangen in de windindustrie. Te wijzen valt op het  onderzoek van de bestuurskundige Bart Hummels van de TU Delft die tegelijk ook bij Siemens werkt (producent van windmolenmateriaal) . De verrassende uitkomst van zijn dissertatie uit februari 2009 was dat windenergie de wereld redt en ongeveer gratis is. Vele media namen het over.

Agentschap.nl=Ecofys
Neem de oprichter én directeur van Ecofys, Kornelis Blok die tegelijk via Senter Novem, nu Agentschap.nl beslist over hoe wij ons energietransitiebeleid voeren. De naam van Blok treffen we ook al in de Climategate-emails aan in de jaren negentig met partner Ad van Wijk. Ecofys schreef ook mee aan CO2-adviezen voor het IPCC-rapport waarop beleidsmakers hun doelstellingen baseren.

Vrom BV
Vlak het Ministerie van VROM niet uit. Het baarde mensen als VN-klimaatchef Yvo de Boer (straks keurder van CMD via KPMG). De man op VROM, Lex de Jonge die de CDM-credits voor ons land inkoopt zit tegelijk ook in het CDM-bestuur. Pier ‘Petitie’Vellinga heeft bij VROM nog steeds een stevige vinger in de pap, en hij was de klimaatfluisteraar van voormalig milieuminister Ed Nijpels (VVD).
Groen werkt?
Al deze mensen blijven nog wel even zitten, en zij zullen beamen dat groen werkt. Toch voorspellen we dat deze groene bubbel op barsten staat. Er blijken miljarden ‘verdwenen’, bij het moederbedrijf van Ecofys, Econcern. Jorinde Schrijver maakt hier al een boek over (Ecofys). Zelf ben ik geen econoom, ik laat dit soort analyses graag over aan Hans Labohm. Ik volsta hier met een link naar het in oktober verschenen onderzoek over ‘grun’in Duitsland met haar einspeisegesatz (verplichte afname groene stroom) dat van de situatie gehakt maakt in dit voorbeeldland.  Patrick Moore, de co-founder van Greenpeace geeft gelukkig alternatieven die mogelijk wel weken. Er is een nieuw soort milieubeweging nodig, die dogma’s en symbolisme mijdt. Als groen tegenwicht vind ik zelf Cfact aardig

Spanje=werkeloos
En voor het Spaanse onderzoek, dat aantoont hoe je met het geld voor 1 groene baan ook 2,2 banen elders kunt creëren. In Spanje is het subsidienetwerk voor zonneenergie trouwens ingestort. En daarnaast schreven we al eerder, hoe er op grote schaal wordt gefraudeerd met Europese windsubsidies, zodat Interpol al een fraudeprogramma ‘gone with the wind’ heeft opgesteld. Daarover schreven we ‘hier’al. Dit aan de hand van het artikel in de International Herald Tribune ‘as clean energy developes, a dirty trail emerges.
Ik vertrouw hier slechts op boerenverstand.Energie is de smeerolie van zowel de ecologie als de economie, en als je energie duurder maakt (zoals in Duitsland) strooi je zand in de machine. Je krijgt qua biodiversiteit een soortenarme Noordpool, en de steden die we nu aantrekkelijk vinden danken dat uiterlijk aan periodes van economische bloei.

IPCC-werkgroep 3
Ook de voordelen van een groene CO2-loze economie zijn door het IPCC, werkgroep 3 overschat en de negatieve gevolgen verwaarloosd. Dat stelt econonom Richard Tol, die zelf deel uitmaakte van het IPCC.

Dus wat nu?
Alleen de VVD is met de PVV nu actief tegen windplannen, en tegenhouden levert ons 55 miljard euro op. Bedenk eens welke bezuinigingen op onderwijs, natuur en milieu we met dat bedrag kunnen voorkomen…Groen is dus een kwestie van geld (en energie) besparen. Maar VVD en PVV zien in meer asfalt de redding van Nederland.Terwijl er goedkopere manieren zijn om het verkeer te laten doorstromen: ik noem bijvoorbeeld een totaal inhaalverbod voor vrachtwagens. Je kent het wel, zo’n vlam in de pijp die 0,1 kilometer harder kan dan zijn voorganger en die daar vervolgens een half uur over doet.

Dus wat nu?
PvdA? /SP? Socialisten hebben een dubbele houding naar de natuur, je hebt clubs als het NIVON en de clubs als Vogelbescherming zijn mede door echte salonsocialisten in de wereld gezet. Maar ik krijg meestal de indruk dat natuur en milieubeleid bij rood dient om meer overheidsmacht te krijgen, terwijl natuur bij mij staat voor vrijheid. De Christenunie moet het verschil nog leren tussen bijbelboek Openbaringen en klimaat, dat gaat ze voor de verkiezingen niet lukken.
Het CDA. Onze massamedia zijn zo actief bezig om deze partij te kraken ten gunste van de PvdA ( in één week het voltallige PvdA tweemaal bij DWDD, Pauw en Witteman, maar ook een afkraakstuk in NRC) dat je uit protest CDA zou stemmen. Maar dan krijg je Wijffels op milieu. Na één lang gesprek verbaasde ik me dat iemand met zijn kennisniveau zo’n bestuurlijke invloed kan hebben. D666 dan? Ze hebben Rinnooy Kan, die ik eerder sprak en die kan tenminste nog rekenen. Hij ‘deelde mijn zorg’over het kostenbaten-plaatje van windenergie. En iedereen stemde in zijn leven wel eens D66.
Eerst stemmen in woonplaats Amsterdam en daar is de keus een stuk eenvoudiger.

Door | 2010-03-02T10:15:10+00:00 1 maart 2010|27 Reacties

27 Reacties

 1. arnold 1 maart 2010 om 22:36- Antwoorden

  Wat we ook stemmen, naar de kloten gaan we, linksom of rechtsom.

  Afschaffen en lokaal dingen regelen denk ik. Ook geen europa meer, maar de provincie op zichzelf, scheelt een heleboel overhead kosten ! Ook het koningshuis afschaffen en de bezuinigingen zijn geregeld lijkt mij ?

  Gr A

  • Boels069 1 maart 2010 om 23:17- Antwoorden

   Koninkrijk of republiek maakt nauwelijks verschil in kosten.

   Wat aantelt is het afschaffen van subsidies aan:

   – stichtingen met onduidelijk of overlappend doel en aftoppen bestuurdersvergoedingen

   – publieke omroep, 2 netten sluiten, beloningen aftoppen tot aanvaardbaar niveau

   – milieuorganisaties (dat gaat dan naar universiteiten)

   – clubs over duurzaamheid (dat gaat dan naar universiteiten)

   – profvoetbalclubs

   – ontwikkelingshulpindustrie (hoezo samenwerking) en aftoppen beloningen

   Verder zou de verhouding 5:3 productieven/inproductieven vergroot moeten worden door o.a. minder ambtenaren en dus minder regeltjes.

 2. Robert 1 maart 2010 om 23:08- Antwoorden

  Je slaat helemaal door door Van Bommel een anti-semiet te noemen.

  Ten eerste is dit wetenschappelijk onzinnig, aangezien Palestijnen semieten zijn.

  Bovendien is het zionisme een vorm van racisme wat bestreden moet worden.

  Dr Hajo Meyer, één van de laatste Auschwitz overlevenden, zegt zelf ook dat Israel zich als nazis gedraagt.

  Net zoals de propaganda voor AGW de mensen vanalles doet geloven, laat ook de zionistische propaganda Israel wegkomen met decennia van oorlogsmisdaden en etnische zuiveringen. En nog net doen alsof zij de slachtoffers zijn.

  En nu over de "links" versus "rechts" onzin…

  Het moet toch nu wel duidelijk zijn dat er geen enkel verschil is? Of het nu via het "linkse" eco-fascisme gaat, of de "rechtse" eindeloze oorlog tegen het terrorisme, het gaat erom om een wereldregering in te stellen, om onze economische en menselijke vrijheid te ontnemen en onze leven slechts in dienst te stellen voor de heersende elite.

  • Boels069 1 maart 2010 om 23:28- Antwoorden

   Da's ook wel wat zwart/wit 🙂

   De Palestijnen hebben nog steeds de wil om de Joden de zee in te jagen en zijn bestuurlijk een zooitje ongeregeld waar niet mee te onderhandelen valt.

   Op Syrie en Iran na hebben ze ook weinig vrienden in de wereld.

   Nou ja, op Chavez en Gaddafi na dan; met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

   Israel doet het ook naar mijn mening niet goed, ook al is het de enige democratie in de regio.

   • Robert 2 maart 2010 om 00:03- Antwoorden

    Israël is net zoveel een democratie als nazi-Duitsland dat was. Niet iedereen mag stemmen. Er zijn geen gelijke rechten. Geen Habeas Corpus. De moordaanslag in Dubai maakt dat nogmaals duidelijk.

    Natuurlijk hebben de Palestijnen weinig vrienden. Landen zoals Saudie-Arabie en Egypte zijn immers dictaturen gesteund door het westen.

    Natuurlijk zijn de Palestijnen geen heiligen. Niemand zijn dat.

  • Rypke Zeilmaker 2 maart 2010 om 10:54- Antwoorden

   Beste Offtopicer

   Wat Van Bommel en de Palestijnen betreft: ik heb een vrij genuanceerd beeld van de zaak sinds ik te gast ben geweest bij de Palestine Wildlife Society in Jericho. Juist daarom heb ik het niet op de Van Bommels in deze wereld. Volgens mij geven die geen bal om de Palestijnen, maar alleen om hoe ze zelf overkomen (bij de vrouwtjes in het geval van Van Bommel)

   • Robert 2 maart 2010 om 11:42- Antwoorden

    Goed, maar blijf dan zelf on-topic op je eigen blog. En ga vooral niet met wetenschappelijk incorrecte termen lopen gooien.

 3. Balling 1 maart 2010 om 23:32- Antwoorden

  @Boels069

  "Verder zou de verhouding 5:3 productieven/inproductieven vergroot moeten worden door o.a. minder ambtenaren en dus minder regeltjes."

  De verhouding is 3:5. productieven/inproductieven.

  Op een beroepsbevolking van 8 miljoen (18-65 jaar)zijn direct of indirect bijna 5 miljoen mensen wat hun inkomen betreft afhankelijk van belasting- en (verplichte)premieopbrengsten.

  • Boels069 1 maart 2010 om 23:48- Antwoorden

   Dank voor de correctie van mijn verschrijving!

 4. woedende kok 1 maart 2010 om 23:41- Antwoorden

  Voordat ik hier iets over zeg, wil ik eerst weten of dat jurkje van mevrouw halsema stamt van voor haar consuminderen-oekaze of dat het gaat om een niemendalletje uit de kringloop.

  • curvedwater 2 maart 2010 om 00:29- Antwoorden

   leuk jurkje toch?

   Ik hoop vanuit de kringloop, dan heeft ze vast een koopje gedaan.

   Het staat haar goed.

   En je weet hoe het gaat met linksmensen: we moeten allen consuminderen…

 5. theo wolters
  theo wolters 1 maart 2010 om 23:46- Antwoorden

  Wat doe je toch moeilijk Rypke.

  Er is maar één partij waarvan het klimaatstandpunt klopt met de visie en inhoud van deze site en dat is de PVV.

  Als je met mij optimistisch bent kun je hopen dat de VVD het licht nog zal zien vóór de verkiezingen in juni en haar uiterst voorzichtige bedenkingen omzet in een krachtig afwijzen van het voortzetten van klimaatbeleid.

  Dus, als je echt belangrijk vindt waar we het hier over hebben, heb je keuze uit twee partijen.
  De onzin die je er verder bij haalt maakt je niet geloofwaardiger!

 6. arnold 1 maart 2010 om 23:51- Antwoorden

  Is er een Lord Monckton figuur in dit land met deze ideeen:

  http://www.youtube.com/watch?v=WHmv8AREQPc

 7. curvedwater 2 maart 2010 om 00:16- Antwoorden

  Ton of Vvd.

  Links is niks op dit moment: de w4, weldenkende, welsprekende, welgesitueerde , wegkijkers ( arie Elshout, volkskrant)

  En deze partijen houen in elk geval op om over het klimaat en milieu een ramp te maken.

  Ik ben blij dat ik niet in a´dam woon met groen links en pvda: die proberen de mens te ontkennen, alles tbv de "natuur".

  Alsof de mens het zich kwalijk moet nemen dat ie bestaat terwijl het beter met de natuur gaat dan lange tijd ervoor.

  Laten ze daar maar parken maken als in Londen

 8. dercks 2 maart 2010 om 01:05- Antwoorden

  Een tijdje niet meer op de weg gezeten? Een inhaalverbod voor vrachtwagens op alle drukke punten is al lang van kracht. Je verhaal lezende is er voor juni weinig keuze als het om het milieu en klimaat gaat. De club die als eerste de zwendel aan de kaak stelde waar de vvd schoorvoetend achteraan liep: PVV

 9. dercks 2 maart 2010 om 01:06- Antwoorden

  Veel zorgerlijker is het met de studenten gesteld. Die moesten lachen toen wilders zei dat het milieu nog nooit zo schoon geweest is als nu. Krijgen ze daar geen feiten voorgeschoteld alleen linkse sprookjes??

 10. Leo Bokkum 2 maart 2010 om 01:56- Antwoorden

  Rypke,
  Deze site is opgezet om de klimaatfraude aan de kaak te stellen.
  Met bovenstaand stukje jaag je ieder "links denkend" persoon bij voorbaat in het harnas.
  En da's knap stom, want het is toch juist de bedoeling dat je die groep bereikt zodat je ze met argumenten kunt overtuigen?
  Of wil je alleen voor eigen parochie preken?

  Verder heeft jouw persoonlijke opvatting over Palestina helemaal niets met het klimaat te maken. Ook met dat gedeelte kun je alleen maar meer vijanden kweken.

  Met mijn boerenverstand denkend aan een spreekwoord over vliegen en stroop, mvg, Leo.

  • Rypke Zeilmaker 2 maart 2010 om 11:20- Antwoorden

   Leo

   Ik kon de verleiding even niet weerstaan, maar bij nadere lezing meende ik dat er nog wel wat scherpe kantjes af konden. Je ziet aan de reacties ook dat deze meteen offtopic gaan,

   Maar dat ik neig naar rechts en vandaag in A'dam de VVD blij maak, daar hoef je toch ook weer niet geheimzinnig over te doen

   • Kees Bruin 2 maart 2010 om 13:07- Antwoorden

    Beste Rypke,

    Ik hoop dat je de volgende keer de verleiding wel kunt weerstaan, want je ziet aan de reacties, zoals je zelf zegt, ook al dat die "off topic" gaan. Niet teveel politiek op jullie site svp, ook al speelt de politiek op zich natuurlijk een belangrijke rol in het hele AGW-gebeuren.

    We moeten niet verzanden in een simplistisch links-rechts gedoe, want daar komen we niet verder mee.

 11. Erik van Erne, stich 3 maart 2010 om 08:15- Antwoorden

  Zo, de titel is mooi en de vraag is aardig.

  Groen zijn? Tja, wat zou

  dat zijn. We hadden natuurlijk al mensen die denken dat ze klimaatneutraal kunnen leven. http://goo.gl/WnJZ

  Wellicht is een en ander te combineren; groen en klimaatneutraal zijn. Briljant.

  Tja, wat moet je dan gaan stemmen? Geen idee eerlijk gezegd en zeker niet als het gaat om de gemeenteraad. In Utrecht heeft GroenLinks in het verleden laten zien een compleet drama te zijn. VVD heeft in Utrecht weinig tot niets goed gedaan. PvdA, zou zeggen daar praat ik liever niet over. Alle sociale dingen die gesloopt konden worden, zijn gesloopt. Van jongeren tot ouderen. Van milieu tot de Singel in Utrecht.

  D66 zou kunnen. Lokale partij kennen we in Utrecht maar al te goed en zeg nou zelf: wie wil dat nou terug.

  Andere partijen laat ik so-wie-so links en rechts liggen.

  Na kiezen, komt het leukste: het college formeren en dan blijkt dat de grootste partijen heel makkelijk niet in het college kunnen komen. Kwestie van goochelen en wie wil met wie cq wie wil zeker niet met ….

  En om echt groen te zijn, kunt u het beste op deze echt groene mannetjesputter stemmen: http://goo.gl/DSv5

  • Boels069 3 maart 2010 om 09:32- Antwoorden

   Groen is deels halfgaar, giftig als opgewarmde spinazie.

   Groene mafkezen van de gemeente Den Haag verlangen van mij een extra CO2 uitstoot om gebruikt frituurvet kwijt te raken.

   De kleur, het woord en begrip groen wordt misbruikt.

   Het zou voorbehouden moeten zijn aan de voorstanders van Iraanse vrijheid.

   • Rypke Zeilmaker
    Rypke Zeilmaker 3 maart 2010 om 13:06- Antwoorden

    Goeie posting Erik op je site

    Dat had zomaar op Climategate kunnen staan

    • Erik van Erne, stich 3 maart 2010 om 14:34- Antwoorden

     Dank je wel. Neem 'm gerust over alhier.

     Overigens ben ik van mening dat er wel degelijk e.e.a. aan de hand is met het klimaat. Zie ook: http://goo.gl/sviY

     • Boels069 3 maart 2010 om 16:35

      Na het lezen van "het foutje in het grote IPPC Klimaatrapport" en "maar een grote meerderheid van wetenschappers" haakte ik af.

      Moedwillig verkeerd interpreteren is een foutje en wetenschap wordt voorgesteld als een democratie, het moet niet gekker worden.

      Ik houd alle opties open (zelfs AWG), maar ik ga niet mee met de groene hype zolang er geen gegarandeerd onbezoedelde gegevens te downloaden zijn.

      Voorkomen beter dan genezen?

      Ik heb geen idee wat het zureregenbedrog heeft gekost; de behandeling is in ieder geval onnodig geweest.

 12. Frans 3 maart 2010 om 09:32- Antwoorden

  Als je niet wilt dat ze (op termijn) CO2 onder je huis gaan opslaan, dan moet je in ieder geval niet stemmen op:

  – CDA

  – PvdA

  – D66

  – ChristenUnie

 13. Marijke 8 juni 2010 om 12:08- Antwoorden

  Als je niet weet wat je moet stemmen en je vindt duurzaamheid belangrijk, dan moet je kijken op http://www.rankabrand.nl. Alle politieke partijen worden daar onafhankelijk vergeleken op duurzame standpunten en of ze zelf wel fairtrade koffie drinken!

 14. Boels069 8 juni 2010 om 12:59- Antwoorden

  Er is maar één duurzaam standpunt: wantrouw teksten waar "onafhankelijk" en "duurzaam" in voorkomen 🙂

Geef een reactie