Links lijkt aardig, maar werkt het ook?

Links lijkt aardig, maar werkt het ook?


Zelf meen ik dat je bewondering voor Femke beter kunt beperken tot het emotionele vlak. Al komt een VVD ook niet veel verder dan Auto Ja, en vergelijkbare Neandertaal. Dus wat moet je stemmen om je groene gezicht te tonen?

Het enige dat wat mij betreft telt is resultaat. En dus maken we de balans op. Onder toeziend oog van Cramer (milieuadvies bv) is er op energiegebied één opvallende stap gezet: de planning van  extra kolencentrales, waaronder op de Maasvlakte en in de Eemshaven.
Die extra kolencapaciteit zorgt voor overcapaciteit, en dus zal onze netbeheerder Tennet moeten afknijpen. Bij de schone WKK-stroom van tuinders in het Westland gebeurde dat al.

Voor onze kolen worden onder nadere de bergtoppen van de Appalachen in de VS afgeschraapt, wat ecologisch gezien niet al te gunstig uitpakt. De andere milieuramp betreft de door Cramer en Van der Hoeven ingevoerde windenergieplannen. Zo besteden we miljarden euro’s aan de meest efficiënte manier om energie- én CO2-doelstellingen mis te lopen. Dus wat moet ik stemmen om groen te zijn?

Sommetjes
Alle rekenwerk wijst al jaren maar in één richting. Daarom wezen we hier al op het onderzoek van Matthijs Hisschemoller. Maar deze rapportage van Le Pair en De Groot kan er ook nog wel bij. Je moet zoveel standbyvermogen aan gascentrales bijschakelen dat windenergie netto nauwelijks fossiele brandstof uitspaart. Waarom blijft het toch nodig dit steeds weer te schrijven?

We schreven al eerder dat het eerste windpark op zee voor de kust van Egmond een fiasco is. Terwijl het park op 20 jaar was berekend, haperen de tandwielkasten van de turbines nu al, en ligt een permanent reparatieschip in de haven van IJmuiden. De uitval van de molens ligt op een kwart per jaar. De ramp van Horns Rev op herhaling. Inderdaad, uit dat voorbeeldland Denemarken. Een citaat:

Although one fifth of the electrical power produced annually in West Denmark is generated by its enormous capacity of wind turbines, only about 4% of the region’s total power consumption is provided from this source. Most of the output of wind power is surplus to demand at the moment of generation and has to be exported at reduced prices to preserve the integrity of the domestic grid. Savings in carbon emissions are minimal. To diminish exports and lower carbon emissions, plans are now in hand to use surplus wind power for resistance heating at local combined-heat-and-power plants.

Beeldvorming
Hoe kan het dus dat Kamerleden een vertekend beeld aangeleverd? Wel, dankzij lobbyisten en belanghebbenden. Er zijn teveel ‘neutrale’adviseurs, die bijdragen aan ons energiebeleid én aan het IPCC (Ecofys) met belangen in de windindustrie. Te wijzen valt op het  onderzoek van de bestuurskundige Bart Hummels van de TU Delft die tegelijk ook bij Siemens werkt (producent van windmolenmateriaal) . De verrassende uitkomst van zijn dissertatie uit februari 2009 was dat windenergie de wereld redt en ongeveer gratis is. Vele media namen het over.

Agentschap.nl=Ecofys
Neem de oprichter én directeur van Ecofys, Kornelis Blok die tegelijk via Senter Novem, nu Agentschap.nl beslist over hoe wij ons energietransitiebeleid voeren. De naam van Blok treffen we ook al in de Climategate-emails aan in de jaren negentig met partner Ad van Wijk. Ecofys schreef ook mee aan CO2-adviezen voor het IPCC-rapport waarop beleidsmakers hun doelstellingen baseren.

Vrom BV
Vlak het Ministerie van VROM niet uit. Het baarde mensen als VN-klimaatchef Yvo de Boer (straks keurder van CMD via KPMG). De man op VROM, Lex de Jonge die de CDM-credits voor ons land inkoopt zit tegelijk ook in het CDM-bestuur. Pier ‘Petitie’Vellinga heeft bij VROM nog steeds een stevige vinger in de pap, en hij was de klimaatfluisteraar van voormalig milieuminister Ed Nijpels (VVD).
Groen werkt?
Al deze mensen blijven nog wel even zitten, en zij zullen beamen dat groen werkt. Toch voorspellen we dat deze groene bubbel op barsten staat. Er blijken miljarden ‘verdwenen’, bij het moederbedrijf van Ecofys, Econcern. Jorinde Schrijver maakt hier al een boek over (Ecofys). Zelf ben ik geen econoom, ik laat dit soort analyses graag over aan Hans Labohm. Ik volsta hier met een link naar het in oktober verschenen onderzoek over ‘grun’in Duitsland met haar einspeisegesatz (verplichte afname groene stroom) dat van de situatie gehakt maakt in dit voorbeeldland.  Patrick Moore, de co-founder van Greenpeace geeft gelukkig alternatieven die mogelijk wel weken. Er is een nieuw soort milieubeweging nodig, die dogma’s en symbolisme mijdt. Als groen tegenwicht vind ik zelf Cfact aardig

Spanje=werkeloos
En voor het Spaanse onderzoek, dat aantoont hoe je met het geld voor 1 groene baan ook 2,2 banen elders kunt creëren. In Spanje is het subsidienetwerk voor zonneenergie trouwens ingestort. En daarnaast schreven we al eerder, hoe er op grote schaal wordt gefraudeerd met Europese windsubsidies, zodat Interpol al een fraudeprogramma ‘gone with the wind’ heeft opgesteld. Daarover schreven we ‘hier’al. Dit aan de hand van het artikel in de International Herald Tribune ‘as clean energy developes, a dirty trail emerges.
Ik vertrouw hier slechts op boerenverstand.Energie is de smeerolie van zowel de ecologie als de economie, en als je energie duurder maakt (zoals in Duitsland) strooi je zand in de machine. Je krijgt qua biodiversiteit een soortenarme Noordpool, en de steden die we nu aantrekkelijk vinden danken dat uiterlijk aan periodes van economische bloei.

IPCC-werkgroep 3
Ook de voordelen van een groene CO2-loze economie zijn door het IPCC, werkgroep 3 overschat en de negatieve gevolgen verwaarloosd. Dat stelt econonom Richard Tol, die zelf deel uitmaakte van het IPCC.

Dus wat nu?
Alleen de VVD is met de PVV nu actief tegen windplannen, en tegenhouden levert ons 55 miljard euro op. Bedenk eens welke bezuinigingen op onderwijs, natuur en milieu we met dat bedrag kunnen voorkomen…Groen is dus een kwestie van geld (en energie) besparen. Maar VVD en PVV zien in meer asfalt de redding van Nederland.Terwijl er goedkopere manieren zijn om het verkeer te laten doorstromen: ik noem bijvoorbeeld een totaal inhaalverbod voor vrachtwagens. Je kent het wel, zo’n vlam in de pijp die 0,1 kilometer harder kan dan zijn voorganger en die daar vervolgens een half uur over doet.

Dus wat nu?
PvdA? /SP? Socialisten hebben een dubbele houding naar de natuur, je hebt clubs als het NIVON en de clubs als Vogelbescherming zijn mede door echte salonsocialisten in de wereld gezet. Maar ik krijg meestal de indruk dat natuur en milieubeleid bij rood dient om meer overheidsmacht te krijgen, terwijl natuur bij mij staat voor vrijheid. De Christenunie moet het verschil nog leren tussen bijbelboek Openbaringen en klimaat, dat gaat ze voor de verkiezingen niet lukken.
Het CDA. Onze massamedia zijn zo actief bezig om deze partij te kraken ten gunste van de PvdA ( in één week het voltallige PvdA tweemaal bij DWDD, Pauw en Witteman, maar ook een afkraakstuk in NRC) dat je uit protest CDA zou stemmen. Maar dan krijg je Wijffels op milieu. Na één lang gesprek verbaasde ik me dat iemand met zijn kennisniveau zo’n bestuurlijke invloed kan hebben. D666 dan? Ze hebben Rinnooy Kan, die ik eerder sprak en die kan tenminste nog rekenen. Hij ‘deelde mijn zorg’over het kostenbaten-plaatje van windenergie. En iedereen stemde in zijn leven wel eens D66.
Eerst stemmen in woonplaats Amsterdam en daar is de keus een stuk eenvoudiger.