Richard-Tol2Gisteren schreef ik over het viraal gaan van de schriftelijke bijdrage aan de Tweede Kamer hoorzitting van de kritische IPPC contributing author Prof. Dr. Richard Tol. Over het niet doorgaan van zijn aanwezigheid schreef ik dat ik uit betrouwbare bron heb vernomen dat onder kamerleden het gerucht ging dat zijn afwezigheid ook deels aan hemzelf te wijten was.

Correct
Hieronder de e-mails die bewijzen dat Richard Tol en daarmee de hele Nederlandse samenleving toch een beetje of zelfs behoorlijk in het ootje zijn genomen. Ja, natuurlijk is Tols toon aan het einde van de e-mailwisseling verre van vriendelijk. Maar wel correct. Tol zegt zelf hierover:

Ik was inderdaad niet erg vriendelijk in mijn laatste emails, maar ik heb een vergadering met 20 mensen moeten verschuiven, reisplannen van enkele colleaga’s verstoord, en een video-link vanuit Belfast georganiseerd.

Een bijzonder aspect aan dit verhaal is dat Tol nooit had kunnen vliegen in verband met de vulkaanas. Persoonlijk ben ik in een dergelijk geval wel een voorstander van lijfelijke aanwezigheid omdat politiek en wetenschap toch ook veel weg hebben van een non-verbale apenrots, waarbij – voor wat het waard is – het charisma en leiderschap van mannen als Maarten Haajer, Rik Leemans en Frank Berkhout onmiskenbaar is. Benader je het vanuit de CO2-opwarmingshyothese, dan is het schandalig dat niet juist bij klimaatmeetings het uiterste wordt gedaan om videoconferencing mogelijk te maken. Het siert Tol in dit verband dat hij zelf de voorkeur gaf aan de video-connectie en dat hij dit keurig in stelling had gebracht.

In feite is er maar één conclusie mogelijk: er zal een nieuwe aparte publieke hoorzitting moeten komen waarin Prof. Dr. Richard Tol alsnog door de hele commissie wordt gehoord – misschien kan Boris van der Ham (D66) die ook al niet regaeert op een interviewaanvraag van deze site dan wel acte de presence geven. Tot die tijd kunnen we het doen met dit verslag van Tols recente bezoek aan de ontgroeningsdag van de Groene Rekenkamer.

Griffier aan Tol #1:

From: Lemaier E.
Sent: 18 March 2010 08:52
To: Richard Tol
Subject: RE: Gegevens medewerkers Vrije Universiteit voor de hoorzitting commissie VROM inzake het IPCC

Geachte heer Tol,

Begrijp ik het goed dat u (semi)permanent in Ierland bent gevestigd, en dat u voor dit rondetafelgesprek speciaal zou moeten overkomen naar Nederland? Bent u eventueel in de gelegenheid om via videoconference deel te nemen aan de bijeenkomst? Ik weet niet of u überhaupt in de gelegenheid bent op 19 april en of u bereid bent om deel te nemen, maar het zou eventueel kunnen gebeuren dat wij besluiten om u alsnog niet uit te nodigen vanwege het feit dat u speciaal ervoor moet overkomen uit Ierland. Wellicht is het dan nog mogelijk dat u uw visie op de zaak via de mail aan ons overbrengt, dan zorgen wij ervoor dat de leden het ontvangen. U hoort uiteraard nog van ons!

Vriendelijke groet,

Eva Lemaier

Drs. Eva M.H. Lemaier
Adjunct-griffier vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en griffier van de Kunstcommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tol aan Griffier #1

From: Richard Tol
Sent: 18 March 2010 09:32
To: ‘Lemaier E.’
Subject: RE: Gegevens medewerkers Vrije Universiteit voor de hoorzitting commissie VROM inzake het IPCC

Geachte mevrouw Lemaier

Ik woon inderdaad in Ierland, en werk part-time op de VU.

Ik ben beschikbaar op 19 April en vind dit belangrijk genoeg om voor naar Nederland te vliegen. Als het echter per video of email kan, dan is mij dat liever.

Groet,
Richard Tol

____________________________________________
Dr. Richard S.J. Tol
Research Professor

Economic and Social Research Institute
Whitaker Square, Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Ireland

Professor of the Economics of Climate Change
Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Recent papers:
http://ideas.repec.org/e/pto90.html

Biography etc:
http://www.fnu.zmaw.de/Prof_Richard_S_J_Tol.5725.0.html

De rest van de mailwisseling volgt hieronder:

Griffier aan Tol #2:

From: Commissie VROM [mailto:cie.vrom@tweedekamer.nl]
Sent: Mon 22/03/2010 15:05
Cc: Leeden van der Mark; Lemaier E.; Dalen van D.; Garib J.; Commissie
VROM
Subject: uitnodiging hoorzitting IPCC d.d. 19 april 2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u de uitnodigingsbrief en de deelnemerslijst ten
behoeve van de hoorzitting IPCC op maandag 19 april 2010.

Met vriendelijke groet,

Joyce Garib
Commissie-assistent
Vaste commissie VROM/Algemene commissie WWI
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tol aan griffier #2

From: Richard Tol
Sent: 22 March 2010 18:55
To: Commissie VROM
Subject: RE: uitnodiging hoorzitting IPCC d.d. 19 april 2010

Geachte mevrouw Garib,

Ik hecht de verzochte pagina en CV aan.

Merk op dat ik gaarne spoedig zou willen weten of ik lijfelijk dan wel
per video aanwezig dien te zijn.

Met vriendelijke groet

Richard Tol

Tol aan griffier #3

From: Richard Tol
Sent: 15 April 2010 10:16
To: ‘Commissie VROM’
Subject: RE: uitnodiging hoorzitting IPCC d.d. 19 april 2010

Geachte mevrouw Lemaier

Ik wacht nog steeds op een bevestiging, een exacte tijd, en details over de software etc.

Groet
Richard Tol

____________________________________________

Dr. Richard S.J. Tol
Research Professor

Economic and Social Research Institute
Whitaker Square, Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Ireland
Professor of the Economics of Climate Change
Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands
Recent papers:
http://ideas.repec.org/e/pto90.html

Biography etc:
http://staff.feweb.vu.nl/rtol/

Griffier aan Tol #3

From: Commissie VROM [mailto:cie.vrom@tweedekamer.nl]
Sent: 23 March 2010 14:15
To: Richard Tol; Commissie VROM
Subject: RE: uitnodiging hoorzitting IPCC d.d. 19 april 2010

Geachte heer Tol,

In navolging van onze eerdere mailwisseling zou ik het volgende willen voorstellen: u komt niet fysiek deze kant op. Wij gaan in de tussentijd kijken wat de mogelijkheden zijn voor videoconference. Is dat überhaupt mogelijk vanuit uw organisatie? Sowieso zullen wij uw zienswijze doen toekomen aan de leden van de commissie VROM. Dank daarvoor.

Vriendelijke groet,

Eva Lemaier

Mw. Drs. Eva M.H. Lemaier
Adjunct-griffier vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en griffier van de Kunstcommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tol aan griffier #3

From: Richard Tol
Sent: 15 April 2010 10:16
To: ‘Commissie VROM’
Subject: RE: uitnodiging hoorzitting IPCC d.d. 19 april 2010

Geachte mevrouw Lemaier

Ik wacht nog steeds op een bevestiging, een exacte tijd, en details over de software etc.

Groet
Richard Tol

____________________________________________

Dr. Richard S.J. Tol
Research Professor

Economic and Social Research Institute
Whitaker Square, Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Ireland

Professor of the Economics of Climate Change
Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Recent papers:

http://ideas.repec.org/e/pto90.html

Biography etc:
http://staff.feweb.vu.nl/rtol/

Tol aan griffier #4

From: Richard Tol
Sent: 15 April 2010 12:41
To: J. garib; M.vdLeeden; e.lemaier
Subject: Hoorzitting as Maandag

Ik wacht nog steeds op informatie over de hoorzitting aanstaande Maandag – tijd, software, verbinding etc

____________________________________________

Dr. Richard S.J. Tol
Research Professor

Economic and Social Research Institute
Whitaker Square, Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Ireland
Professor of the Economics of Climate Change

Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Recent papers:
http://ideas.repec.org/e/pto90.html

Biography etc:
http://staff.feweb.vu.nl/rtol/

Griffier aan Tol #4:

From: Lemaier E.
Sent: 15 April 2010 13:02
To: Richard Tol
Cc: Garib J.; Leeden van der Mark
Subject: RE: Hoorzitting as Maandag

Geachte heer Tol,

Ik zie zojuist uw mail en de mail die u eerder vanmorgen naar onze commissiepostbus heeft gestuurd.

Ik ben nogal geschrokken van uw mail want ik verkeerde in de volledige veronderstelling dat ik reeds met u had gecommuniceerd dat de videoconference niet doorgaat. Gezien het feit dat wij uw zienswijze reeds hadden ontvangen en ik deze aan de deelnemende Kamerleden heb doorgestuurd ging ik ervan uit dat wij hier al lang contact over hadden gehad. Ik heb de afgelopen weken zó veel mailverkeer en telefoonverkeer gehad over deze hoorzitting dat ik hier duidelijk een steek heb laten vallen.

Nu ik namelijk mijn mailbox met de uitgaande mails erop heb nageslagen moet ik helaas constateren dat ik wél een mail zie met daarin de suggestie dat we het wellicht alleen bij een zienswijze laten, maar niet de mail kan vinden waarvan ik dacht dat ik ‘m had verstuurd, met de definitieve mededeling dat de videoconference niet doorgaat.

Ik wil u hier mijn welgemeende excuses voor aanbieden, want dit had natuurlijk nooit zo mogen lopen. Ik hoop niet dat u ondertussen vele inspanningen heeft moeten verrichten om vanuit Ierland aan een videoconference deel te nemen…

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de hoorzitting, dan hoor ik dat graag.

Ik voeg het definitieve programma ter informatie nog even bij.

Vriendelijke groet,

Eva Lemaier

Mw. Drs. Eva M.H. Lemaier
Adjunct-griffier vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en griffier van de Kunstcommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tol aan Griffier #5

From: Richard Tol
Sent: 15 April 2010 13:05
To: ‘Lemaier E.’
Cc: Garib J.; Leeden van der Mark
Subject: RE: Hoorzitting as Maandag

Dit is onacceptabel. Stelt U mij ogenblikkelijk in verbinding met de voorzitter van de commissie.

____________________________________________
Dr. Richard S.J. Tol
Research Professor

Economic and Social Research Institute
Whitaker Square, Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Ireland
Professor of the Economics of Climate Change

Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Recent papers:

http://ideas.repec.org/e/pto90.html

Biography etc:
http://staff.feweb.vu.nl/rtol/

Tol aan griffier #6

From: Richard Tol
Sent: 15 April 2010 15:11

To: ‘Lemaier E.’
Cc: Garib J.; Leeden van der Mark
Subject: RE: Hoorzitting as MaandagStelt U mij ogenblikkelijk in verbinding met de voorzitter van de commissie.

____________________________________________
Dr. Richard S.J. Tol
Research Professor

Economic and Social Research Institute
Whitaker Square, Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Ireland
Professor of the Economics of Climate Change

Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Recent papers:

http://ideas.repec.org/e/pto90.html

Biography etc:
http://staff.feweb.vu.nl/rtol/

Tol aan voorzitter commissie#7

From: Richard Tol
Sent: 15 April 2010 16:07
To: ‘Koopmans G.P.J.’
Cc: Lemaier E.; Leeden van der Mark; Garib J.

Subject: RE: Hoorzitting as MaandagGeachte heer Koopmans,

Het gedrag van de griffier is onaanvaardbaar. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik bereid was hiervoor naar Nederland te vliegen. Er is mij de optie gegeven per video deel te nemen, en die optie is vervolgens zonder overleg weggenomen.

Ik meen dat Uw commissie de opdracht heeft te onderzoeken of het IPCC zorgvuldig werkt. Zorgvuldig werken is daarmee een belangrijke voorwaarde voor de geloofwaardigheid van het werk van de commissie,

Met vriendelijke groet,
Richard Tol

____________________________________________
Dr. Richard S.J. Tol
Research Professor

Economic and Social Research Institute
Whitaker Square, Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Ireland

Professor of the Economics of Climate Change
Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Recent papers:
http://ideas.repec.org/e/pto90.html

Biography etc:
http://staff.feweb.vu.nl/rtol/