heliocentrischcrop

Het meest besproken e-mail fragment uit de hele CRU-hack is:

I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps
to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from
1961 for Keith’s to hide the decline.

Phil Jones, 16 november 1999

Eindeloos wordt er gefilosofeerd of deze “trick” nu kwade opzet behelst of dat het een gewiekste, maar integere zet is van een wetenschapper die een breinkraker oplost. Ook de onderzoekscommissie van het Britse parlement heeft zich hierover gebogen en Phil Jones vrijgepleit van bedrog (zie rapport). De essentie van Mike’s trick is al op 20 november 2009 uitputtend beschreven op Climateaudit.org (link).

“Truc” van Ptolemeus
In dit artikel wil ik de vraag opwerpen wat het zegt als blijkt dat de slimme trucs van Phil Jones en Michael Mann volledig wetenschappelijk integer zijn. Toevallig stuitte ik op Google Books (link) op bovenstaand fragment uit “De werkelijkheid heeft mij niet nodig: over mens, wetenschap en werkelijkheid” van  Christiaan Sybesma. Zijn boek uit 2002 – een must read zo leert de inhoudsopgave – beschrijft op de pagina die hieronder integraal is weergegeven de “truc” van Ptolemeus. Zijn van Hipparchus overgenomen epicirkels vormden de redding voor het geocentrische wereldbeeld van Aristoteles.

Als je dit leest op die prachtige historische afstand die ruimte schept om vrij te kunnen nadenken, dan realiseer je je dat het er in de wetenschap eigenlijk helemaal niet toe doet of een truc integer is of niet. Dat er überhaupt “trucs” nodig zijn om een model of hypothese te kunnen handhaven wijst er altijd op dat er mogelijk een Copernicaanse wending of paradigmawisseling aan zit te komen. Misschien niet, maar misschien ook wel. In elke tak van wetenschap is het voor de aanstormende generatie hoe dan ook interessant om te kijken welke epicirkels er met nieuwe elegantere theorieën en hypotheses kunnen worden opgeruimd.

Dit schrijfsel bewijst niets voor of tegen Phil Jones, Mike’s trick of de CO2-opwarmingshypothese. Het beoogt alleen een kader te scheppen waarin iedereen zich kan gaan afvragen: welke van de absoluut verdedigbare keuzes van integere klimaatwetenschappers kwalificeren als epicirkels, die binnen een nieuw klimaatparadigma opgeruimd kunnen (en zullen) worden? Het zijn er altijd een paar. Want wetenschap staat nooit stil. Pasen is bijna voorbij, maar deze eieren zullen worden gezocht en gevonden.

Wetten van Newton
Ja, ook sceptici hebben hun blinde vlekken en epicirkels. En ook dat bewijst niets voor of tegen. Feit is dat er een moment komt waarop we heel anders tegen het klimaat aankijken dan nu. Net zoals de wetten van Newton de laatste volkomen wijsheid leken (er was toen vast 99,9% consensus), tot zij werden ingehaald door de relativiteitstheorie.

Hieronder de hele pagina over de integere truc van Ptolemeus…


heliocentrisch