Minder bureaucratie en papierproductie,, meer integriteit, daarvan zou het natuurbeleid opknappen. Nu legt men vrolijk nog een vierbaans snelweg dwars door op papier beschermd Nationaal Landschap. Maar het klimaat bedreigt de natuur.

Ze weten gewoon van geen ophouden, de klimaatastrologen van het Planbureau voor de Leefomgeving. En ook Wageningen Universiteit is de weg kwijt. Volgens een persbericht van het Planbureau moeten allerlei klimaatcorridors (= robuuste verbindingszone uit EHS maar dan andere naam) komen om planten en dieren in Nederland te laten ‘vluchten’voor de warmte. 15 procent van de soorten zou wegvluchten. Het natuurbeleid moet op de schop blabzzzZucht…

Natuurlijk..
… heeft opwarming, wanneer die plaatsvindt, een invloed op verspreiding van plant en diersoorten. Maar bij de klimaatastrologie van het PBL verdwijnen steevast de nuances. Hoe verloopt die verspreiding? Welke biologische verklaring geef je? En die nuances zijn vaak veel doorslaggevender, dan een paar tiende graad extra gemiddelde wereldtemperatuur. Een simpel lineair verband met opwarming en verspreiding bestaat niet zomaar. Wat voor soorten telt zijn kleinschalige lokale omstandigheden, niet wereldgemiddeldes op de computer.En concurrentie met andere soorten. Kijk maar..

De klimaatmythe van de ‘warmtevluchteling’
Een mooi bewijs daarvoor zijn adders in Nederland, reptielen die hier aan hun zuidgrens zitten. Die zijn stabiel in populatie, ze vluchten niet voor opwarming. Wel kan de chytrideschimmel meer schadelijk worden. Maar dat heeft niets met warmtevluchtelingenwerk Nederland te maken.

Het feit dat we hier ‘ijstijdrelicten’hebben als berendruif, na 10 graden opwarming sinds de laatste ijstijd zegt ook al dat wereldtemperatuur misschien wel niet zo doorslaggevend is voor voorkomen. Hij wil maar niet vluchten voor de warmte, op Terschelling bloeit het plantje nog. Pas nu, lijken enkele veenvlinders het hogerop te zoeken nadat duizenden jaren geleden ons land een kille toendra was.

Herontdekking arctische soorten
Maar neem dan de herontdekking van het Arctische wormmos in Overrijssel in 2006, terwijl het volgens het Planbureau zo vreselijk opwarmt. We kregen de ‘kouminnende’ kraanvogel als broedvogel, en vele andere noorderlingen. Alweer, het wordt eentonig, de toename van kouminnende soorten in Limburg door veranderd hakhoutbeheer. Gemiddelde wereldtemperatuur in de computer damens en heren klimaatastrologen, te vaak heeft de natuur daar lak aan. Met dit soort grof digitaal simplisme kun je nul voor de natuur doen.

Concurrentie, niet temperatuur bepaalt noordwaarts schuiven
Opwarming maakt nieuw gebied sneller geschikt voor nieuwe soorten, dan ongeschikt voor oude soorten. Neem ook studies naar naaldbomen in Noord Amerika. Aan de zuidrand van hun verspreiding verdwijnen ze niet omdat het ’te warm’is.

Wat zou het een boom rotten, dat het in een gebied waar de temperatuur binnen een jaar met 60 graden wisselt, nu gemiddeld 0,4 graden warmer is. Ze kunnen erg goed tegen hoge temperaturen, zo tonen diverse studies. Wat meer telt, is dat er andere soorten zijn die het nog liever wat warmer hebben. Zij hebben een concurrentievoordeel, en verdringen over een termijn van een eeuw deze ‘koude’soorten.Die schuiven door, maar daarvoor hebben ze geen ‘klimaatcorridor’nodig. Wel grote oppervlaktes natuur, met voldoende afwisseling. Ik schrijf er over in het septembernummer van EOS.

Spotvogel spot met klimaatastrologen
Een favoriet voor klimaatastrologen is hier de spotvogel. Deze zou volgens de Climatic Atlas of Breeding Birds van astroloog Brian Huntley en Sovon verdwijnen door opwarming. Maar geef mij één biologische verklaring aub.. Het beestje gaat achteruit sinds de jaren tachtig/negentig volgens Sovontellingen. Maar is dat door de warmte, terwijl dat beest 9 maanden van het jaar in Afrika leeft? Is het door concurrentie met de ‘zuidelijker’Orpheusspotvogel dan? Nee, dat beestje is nog maar kwalijk in Brabant gesignaleerd.

Exit warmtevluchteling.
Ik hoef niet zo nodig sceptisch te zijn, wanneer bewijs voor het tegendeel evident is. Waar ik wel jeuk van krijg: Wetenschapperige beweringen over ‘warmtevluchtelingen’. Die krijg je, wanneer robuuste bureauecologen meer hun computerscherm en afdelingstargets observeren dan de natuur. We hadden al zoiets als een ecologische hoofdstructuur, met ‘robuuste verbindingen’, waarvan de financiering stroef loopt. Nu moet de fenix uit haar as verrijzen in een nieuwe klimaatjas. Verzin toch iets beters.

De grootste oorzaak van allerlei catastofale gevolgen door aardopwarming
.. ligt in het feit dat de schoorsteen moet roken bij het bureaucratisch academisch complex. De uitstoot daarvan levert stapels papieren bezigheidstherapie en rookgordijnen, terwijl de echte natuur in de werkelijkheid door versnippering, bezuiniging en asfaltering naar zijn grootje gaat, ook als het op papier beschermd heet.

Dank u wel, PBL, op naar het volgende rapport