Extra strooizout voor komende winter

Vanochtend is overal op het web het volgende ANP-berichtje te lezen:
Rijkswaterstaat heeft extra strooizout ingeslagen als voorbereiding op de winter. Dat heeft een woordvoerster van de organisatie woensdag laten weten. Normaal begint Rijkswaterstaat de winter met ongeveer 60.000 ton strooizout in de opslagloodsen, nu is dat 90.000 ton.
De extra voorraden zijn aangelegd met in het achterhoofd de ervaringen van de vorige winter. Toen ontstond door aanhoudende sneeuwval op diverse plaatsen schaarste aan middelen om de gladheid te bestrijden. ,,En dat willen we dit jaar voorkomen,” aldus de zegsvrouw. Het strooizout ligt opgeslagen in loodsen in heel Nederland.
In mijn boek (dat nu bij de uitgever ligt om persklaar gemaakt te worden, verschijningsdatum op z’n vroegst begin november) maak ik een korte opmerking over de afgelopen strenge winter met veel sneeuw. Ik vraag me hardop af of het gebrek aan strooizout iets te maken heeft met de verwachting (bij beleidsmakers) dat het Nederlandse klimaat maar een kant op kan gaan, namelijk warmer worden met als gevolg minder sneeuw.
Het is in een passage die gaat over het werk van Roger Pielke sr. Hij is zoals bekend bij veel lezers een voorstander van de ‘vulnerability approach’. Dit houdt in dat je simpelweg kijkt welke weersextremen in het verleden zijn voorgekomen en dat je ervan uitgaat dat zulke extremen weer kunnen optreden. In plaats van blind varen op scenario’s uitgevoerd met klimaatmodellen bereid je je dus voor op basis van ervaringen uit het verleden. Anders gezegd, je gebruikt gewoon je gezonde verstand. Dat is nodig zolang de regionale klimaatprojecties geen aangetoonde ‘skill’ hebben (voorspellende waarde). Een goede beslissing dus van onze overheid.
Dat extra strooien geen overbodige luxe is bewees afgelopen sneeuwrijke winter. Er vielen veel meer gewonden dan normaal.
Door | 2010-09-08T10:56:26+00:00 8 september 2010|17 Reacties

17 Reacties

 1. Leo180 13 september 2010 om 23:08 - Antwoorden

  Beste TSI,

  Geen speld tussen te krijgen. Ik vraag me echter oprecht af of Liesbeth (mede gezien haar kennis en ervaring die volgens mij op heel andere gebieden -zoals internationaal recht, mensenwelzijn en diverse bestuurlijke functies- ligt) dit ook wist en ook zo bedoeld heeft.

  Daarnaast vind ik het nogal discutabel om de kiezer op dergelijke wijze al dan niet bewust dom te houden. Want wanneer je niet beter weet volgt uit e.e.a. toch echt dat wanneer je op een dag twee keer drijfnat regent, je kan concluderen dat het nu wel echt heel erg mis is..

  NB We raken wel wat off topic; het ging hier eigenlijk over zout..

 2. Hans Erren 13 september 2010 om 12:16 - Antwoorden

  "door de klimaatverandering komen stortregens vaker voor"

  Wat Liesbeth impliciet bedoeld is: "door het verbranden van fossiele brandstoffen komen stortregens vaker voor, daarom moeten we minder fossiele brandstoffen verstoken maar dat doel mogen we niet bereiken met meer kernenergie"

  Echter het zou zomaar kunnen dat "dankzij de acties van Greenpeace is de luchtvervuiling afgenomen en daardoor komen stortregens vaker voor".

  Heel veel impliciete boodschappen dus. Dankzij de effektieve klimaatwetenschappers (Schneider) is "klimaatverandering al lang niet meer natuurlijk en volledig te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen", dat is een politieke visie die Liesbeth natuurlijk heel graag overneemt.

 3. The Spanish Inquisit 13 september 2010 om 04:23 - Antwoorden

  Beste Leo < 180 (?)

  De tweede zin is theoretisch gezien idd juist, maar in de complete context toch triest dat een beleidsbepaler dergelijke ongenuanceerde dingen aan elkaar linkt, denkt en roept?

  De stelling "door de klimaatverandering komen stortregens vaker voor" is niet alleen theoretisch juist, hij is ook gewoon juist. Empirisch aangetoond, en niet zo'n beetje ook.

  Er staat trouwens geen 'dus',' daardoor' of 'daarom' tussen de beide zinnen, het is geen gevolgtrekking. Dat tussenzinnetje is bedoeld om de emotie mee te geven, lijkt me. Het is een illustratie die het voor de kiezer een beetje concreet en invoelbaar moet maken – drijfnat regenen.

  Heb ik er behoefte aan, dat invoelbaar maken? Nee, dat kan je wel raden. Maar we zijn hier geen doorsnee publiek, en voor veel kiezers (vooral de dames, vermoed ik) is het goed als zij zich iets concreets voor kunnen stellen bij zo'n abstract begrip als klimaatverandering. Dan vind ik die stortregens nog niet zo gek!

  Even zonder dollen – het valt nu meestal wel mee, maar een temperatuursanomalie van nog 's 2 °C erbij, betekent 56% heviger 'stortregens' (uurintensiteiten). Er wordt al druk gewerkt aan 'waterpleinen' en betere hemelwaterafvoer etc. Wegspoelen uit je woning is no fun.

  O ja, kijk 's hier voor de afgelopen 130 jaar in NL:
  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp

  (data van de KNMI, natuurlijk)

 4. Leo N 13 september 2010 om 00:40 - Antwoorden

  NB voor evt toekomstige reacties: ik ga verder door het leven als leo<180 🙂

 5. Leo N 13 september 2010 om 00:38 - Antwoorden

  TSI,

  De uitspraak was "Vandaag ben ik alweer twee keer drijfnat geregend! Door de klimaatverandering komen die stortregens echt steeds vaker voor". De tweede zin is theoretisch gezien idd juist, maar in de complete context toch triest dat een beleidsbepaler dergelijke ongenuanceerde dingen aan elkaar linkt, denkt en roept?

  Verder kan ik me overigens vinden in de reactie van Leo Bokkum: door de (wellicht toevallige) zeer lange reeks van zachte winters met weinig ("sneeuwchaos") narigheid is men in slaap gesust.

 6. Leo Bokkum 9 september 2010 om 15:18 - Antwoorden

  Geen paniek Bob, er wordt gestrooit..

 7. The Spanish Inquisit 9 september 2010 om 14:50 - Antwoorden

  Op zich is de uitspraak: ".. Door de klimaatverandering komen die stortregens echt steeds vaker voor” juist.

  Natuurlijk kan je niet van iedere individuele stortbui beweren dat die alléén en uitsluitend door klimaatverandering veroorzaakt wordt… maar de kans op een stortbui blijkt toe te nemen door de klimaatverandering. Niet alleen is er de statistische correlatie, er is ook een duidelijk causaal mechanisme: meer waterdamp boven een warmere Noordzee, gecombineerd met meer (zuid-)westenwind.

  Stortregens nemen verhoudingsgewijs het meest toe in de kustgebieden, en in de nazomer.

  In een warmer klimaat zullen de neerslag extremen toenemen. Uit recent onderzoek van het KNMI blijkt dat de relatie tussen temperatuur en lokale neerslag extremen sterker kan zijn dan eerder werd gedacht.

  Lange tijd zijn onderzoekers algemeen uitgegaan van een toename in intensiteit van hevige regen van 7% per graad temperatuurstijging. Dit was gebaseerd op het feit dat de maximale hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer toeneemt met 7% per graad, volgens de zogenaamde Clausius-Clapeyron relatie. De hypothese was dat neerslag extremen bepaald worden door die situaties waarbij de maximaal beschikbare hoeveelheid water(damp) in de atmosfeer wordt omgezet in regen. Uitvoer van mondiale klimaatmodellen leek dit beeld te bevestigen.

  Uit een meer gedetailleerde analyse van de tijdserie door het KNMI, blijkt echter:

  Volgens de analyse neemt de intensiteit van zware buien met ongeveer 14% per graad toe wanneer de daggemiddelde temperatuur boven ongeveer 12°C komt. Dit verband tussen neerslag en temperatuur is twee maal zo groot als gegeven door de Clausius-Clapeyron relatie.

  De oorzaak blijkt te liggen in een positive feedback van de latente warmte die vrijkomt bij condensatie in de buienwolk, die weer opwaartse luchtbewegingen veroorzaakt en daardoor convectieve buien. Uit de analyse blijken de uurintensiteiten sterker toe te nemen dan de dagelijkse neerslagsom (méér extreme stortbuien).

  Overigens treedt de sterkere temperatuursafhankelijkheid alleen maar op bij hogere temperaturen, en daarmee voornamelijk in het zomerhalfjaar. De grootste intensiteiten worden dan bereikt in convectieve buien. In het winterhalfjaar, wanneer neerslag hoofdzakelijk in grootschalige lagedruksystemen optreedt, volgen de maximale intensiteiten de Clausius-Clapeyron relatie.

  Lees vooral het gehele artikel op: http://www.knmi.nl/cms/content/65087/neerslag_ext

 8. TINSTAAFL 9 september 2010 om 11:41 - Antwoorden

  Misschien heb je gelijk Leo, maar onderschat de AGW indoctrinatie niet. Als ik vanochtend weer lees wat die voormalige Green Peace thans tot Groen Links politica omgeturnde tuthola Liesbeth van Tongeren uitkwaakt om maar mee te mogen naar badplaats Cancun, dan barst je toch wel in tranen uit:

  "Ik vind het ontzettend belangrijk om erbij te zijn, ook voor mijn achterban", zegt Van Tongeren. "Vandaag ben ik alweer twee keer drijfnat geregend! Door de klimaatverandering komen die stortregens echt steeds vaker voor", aldus de opvolgster van Wynand Duyvendak(sic!).

 9. Boels069 9 september 2010 om 09:57 - Antwoorden

  Gemeenten hadden ook een zoutloos dieet aangemeten (gekregen?).

  De NS had een alarmistisch vertragingsplan.

  Het hele politieke circus in Nederland (op enkele dissidenten na) was van mening dat er nooit meer een echte winter zou komen.

  Zo'n idee woekert ook door naar de lagere ambtelijke molens.

 10. Leo Bokkum 9 september 2010 om 03:14 - Antwoorden

  Hoe je het ook wendt of keert, de lage voorraden strooizout de laatste tijd is ingegeven door de nadruk op de opwarming van de aarde het laatste decennium.

  Zou het zo zijn Tinstaafl?

  Kan het ook niet gewoon zijn omdat er een reeks van zachte winters is geweest? Waardoor de ambtenaren bij RWS een beetje in slaap waren gesukkeld en dus geen goede naleverings-contracten hadden afgesloten?

  Want niets menselijks is hen natuurlijk vreemd; waarom zou je een enorme voorraad aanleggen en/of geld verspillen aan contracten als je al jaren genoeg hebt aan een basisvoorraad van 60.000 ton?

  Vorige winter is het dus fout gegaan waardoor er hier en daar een paar oren zijn gewassen, want de goede naam van RWS werd aangetast door het zouttekort. En als er 1 Rijksafdeling gevoelig is voor hun goede naam, dan is het dijkbewaker RWS wel.

  Vandaar dat men nu opeens 50% meer in voorraad neemt. Even het imago oppoetsen.

  Als er vervolgens weer 2 zachte winters komen dan zakken ze weer naar de gebruikelijke 60.000 ton. Misschien met betere naleveringscontracten, doch voor de rest bussiness as usual.

  Dus hadden ze AGW in hun achterhoofd?

  Ik durf het te betwijfelen.

  Strooizout is gezien het geringe bedrag iets wat in lagere ambtelijke regionen wordt beslist. Misschien een hamerstukje tijdens een bestuursvergadering, maar dan heb je het wel gehad.

  Ik denk niet dat er achter die 60.000 ton een visie zat. Het lijkt mij meer een doodgewone ambtelijke routineklus die een keer de mist is ingegaan.

 11. TINSTAAFL 8 september 2010 om 22:16 - Antwoorden

  Hoe je het ook wendt of keert, de lage voorraden strooizout de laatste tijd is ingegeven door de nadruk op de nadruk op de opwarming van de aarde het laatste decennium. Na één sneeuwrijke winter het jaar ervoor zou er toch niet nog een komen en zei er in Engeland onlangs niet iemand dat sneeuw eigenlijk niet meer van deze eeuw was?

  Overigens uit de economische hoek bekeken, wat er eventueel na dit seizoen overblijft kan toch het volgend jaar weer gebruikt worden en nood-aankopen tijdens het seizoen is tot 2x maal duurder. Overigens is het afgelopen seizoen ruim 150.000 ton gebruikt.

 12. Leo Bokkum 8 september 2010 om 21:25 - Antwoorden

  Het inslaan van het extra strooizout is dan ook een verzekering tegen risico’s voor ambtenaren, waarvoor de premie gewoon bij de belastingbetaler wordt neergelegd.

  Nog steeds zo blij over de extra voorraden strooizout?

  Och, dat zout kost per contract amper 50 euro per ton.

  We hebben het dus over ca 1,5 miljoen euro.

  Daar subsidieer je tegenwoordig nog niet eens 1 windmolentje mee.. ;~)

 13. The Spanish Inquisit 8 september 2010 om 20:12 - Antwoorden

  Frans,

  Ze (de beleidsbepalers) verwachten blijkbaar wederom een strenge winter in Nederland en dat terwijl er volgens de ‘deskundigen’ steeds zachtere winters zouden gaan komen in verband met de klimaatverandering.

  Mwah… "Verwachten" is wel een groot woord. Afgelopen winter heeft men kritiek gehad vanwege het gebrek aan strooizout, en daarom wil men niet het risico lopen om de daaropvolgende winter weer kritiek te krijgen.

  Dat zou riskant zijn omdat er dan geroepen wordt: 'een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.' Overigens, áls dit zou gebeuren, kan daaruit volgens de logica alleen volgen dat 'men' in ieder geval géén ezel is… 😉

  Ietsje interessanter is de strikt lokale (Nederland en NW-Europa) en strikt tijdsgebonden (jan-feb. 2010) anomalie van lage temperaturen en veel neerslag – dat laatste past op zich wel weer in het patroon van toenemende absolute luchtvochtigheid door klimaatverandering (meer verdamping).

  Er wordt in bovenstaande posts meteen geschermd met klimaatmodellen en "voorspellingen". Het klimaat is het gemiddelde van het weer over een periode van 30 jaar, en modellen doen al helemaal geen voorspellingen – ze leveren slechts de range aan mogelijke uitkomsten, en na een groot aantal runs kan je uitspraken doen over het statistisch gemiddelde en de spreiding van dat statistisch gemiddelde (en de kans op extremen).

  Daar komen nog andere factoren bij:

  1 – de vraag naar strooizout wordt maar gedeeltelijk bepaald door temperatuur en neerslag! Heel belangrijk zijn: het aantal gereden kilometers, pieken in weggebruik, filelengte, aantal gebruikers tijdens de spitsuren. Kortom… je moet die vraag naar strooizout corrigeren voor economische ontwikkeling en het toegenomen weggebruik – het lijkt Roger Pielke Jr. wel!

  2 – ook sociaal-culturele factoren spelen een rol: in de huidige 'afrekencultuur' is het normaal geworden dat er 'koppen moeten rollen' bij Rijkswaterstaat indien er weer een tekort aan strooizout zou ontstaan.

  Het inslaan van het extra strooizout is dan ook een verzekering tegen risico's voor ambtenaren, waarvoor de premie gewoon bij de belastingbetaler wordt neergelegd.

  Nog steeds zo blij over de extra voorraden strooizout? 🙂

 14. Frans 8 september 2010 om 18:37 - Antwoorden

  Wat aandoenlijk allemaal. Ze (de beleidsbepalers) verwachten blijkbaar wederom een strenge winter in Nederland en dat terwijl er volgens de 'deskundigen' steeds zachtere winters zouden gaan komen in verband met de klimaatverandering.

 15. Marcel Crok 8 september 2010 om 13:37 - Antwoorden

  Boog,

  ik heb het over 'niet blind varen op', ik schrijf niet dat het gebruik van klimaatmodellen helemaal zinloos is. Feit is alleen dat op regionaal nivo de modellen hun waarde nog niet bewezen hebben, en dat bedenk ik niet zelf maar komt bij Pielke vandaan.

  Pielke schrijft geregeld hoe weinig toegevoegde waarde de GCM's en ook RCM's bieden, bijv. hier:
  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2010/08/10/… waar hij schrijft:

  'This study confirms how little added information the multi-decadal global climate models predictions are providing in terms of regional scale climate information, and even other global average climate metrics such as the hydrologic cycle.

  An obvious conclusion from this study (which the author did not comment on) is that large amounts of money are being spent to complete global model forecasts decades into the future, yet only the global average surface temperature trend (at best) has been shown to be possible. Regional forecasts for the coming decades, so far, are without skill.'

  gr Marcel

 16. boog 8 september 2010 om 13:18 - Antwoorden

  Marcel,

  Jij schrijft

  "Dit houdt in dat je simpelweg kijkt welke weersextremen in het verleden zijn voorgekomen en dat je ervan uitgaat dat zulke extremen weer kunnen optreden. In plaats van blind varen op scenario’s uitgevoerd met klimaatmodellen bereid je je dus voor op basis van ervaringen uit het verleden. Anders gezegd, je gebruikt gewoon je gezonde verstand."

  terwijl Pielke Sr schrijft

  "After these threats are identified for each resource, then the relative risk from natural- and human-caused climate change (estimated from the GCM projections, but also the historical, paleo-record and worst case sequences of events) can be compared with other risks in order to adopt the optimal mitigation/adaptation strategy".

  Dat zijn twee verschillende stellingen aangaande het gebruik van klimaatmodellen, nietwaar?

 17. Matthijs 8 september 2010 om 12:29 - Antwoorden

  Jammer he?

  Dat de natuur niet mee werkt met de voorspellingen die gedaan zijn in een computer programma!

  Of,…

  Onze CO2 beperkende maatregelen werpen hun vruchten af het wordt kouder!

  Ernie, waarom heb je een banaan in je oor?

  Nou Bert, zo hou ik de krokodillen op afstand!

  Maar Ernie, er zijn hier geen krokodillen!

  Dus werkt het!

Geef een reactie