Er is een absolute trendbreuk in Nederland ten aanzien van hoe men sceptici tegemoet treedt zowel bij PBL, VROM als KNMI. We laten even in het midden of dit een PR-strategie is of oprechte interesse in het andere standpunt. Feit is dat het KNMI heeft bevestigd dat men de deuren wijd open zet voor Noor van Andel om zijn hypotheses aan de hand van KNMI-data en met hulp van KNMI-specialisten te toetsen. Woordvoerder Harry Geurts schrijft ons het volgende:

Ik heb de feiten nagetrokken bij mijn collega’s Hein Haak en Remco den Besten en kan bevestigen dat wij Noor van Andel de mogelijkheid hebben geboden in de komende periode bij het KNMI te werken om beter inzicht te kunnen krijgen in de data die hij gebruikt als basis voor zijn conclusies. Noor van Andel kan dan gebruik maken van verschillende datasets en heeft rechtstreeks toegang tot de KNMI-expertise.

De uitspraak “the science is settled” heeft het KNMI nimmer als uitgangspunt genomen. Klimaatwetenschap blijft in ontwikkeling.

Allemaal prachtig en Hein Haak heeft het allemaal ook gisteren op de levendige discussiemiddag van VROM ook persoonlijk bevestigd. Ik heb hem op het hart gedrukt de nu uitgesproken intentie ook om te zetten in iets dat cachet heeft. Het KNMI moet jonge onderzoekers in de kracht van hun leven de ruimte geven om de sceptische zaak goed in kaart te brengen. Als Hein Haak pareert dat er binnen het KNMI geen sceptici te vinden zijn dan is hij niet goed geïnformeerd. Hij zou net zoals Google haar medewerkers 10% vrije invulling gunt, een klein team 1 dag per week op Van Andel’s materie kunnen zetten. Met als uitdrukkelijke taak: zet alles op alles om de geldigheid Van Andels alternatieve broeikashypothesen te bewijzen, net zo zeer als duizenden wetenschappers er hun brood in zien om de IPCC-theses te versterken (nee, ik ben geen Popperiaan). Stel jonge onderzoekers in staat om als scepticus binnen het KNMI carrière te maken (en rehabiliteer en passant Henk Tennekes).

Ploegscharen
Noor van Andel – ik ontmoette hem gisteren voor het eerst – is een 72-jarige gepensioneerde oud-researchdirecteur van AKZO die op zijn oude dag met zijn zoon een goed lopend uitvindersbedrijf runt. Het belangrijkste product dat zijn bedrijf maakt is een warmtewisselaar voor tuinbouwkassen die ervoor zorgt dat ze zowel ’s zomers als ’s winters 100% van hun energie uit restafval kunnen halen, waarbij een gasmotor alleen nog nodig is voor de CO2-productie (zonder extra CO2 groeit het gewas te traag). De productie is in een nieuwe fabriek vlakbij Srebrenica waar ooit Tito’s grootste wapenfabriek stond. “Zwaarden tot ploegscharen”, voegt Van Andel eraan toe.

Kom met meer!
Is nu het enige wat het KNMI ons belastingbetalers kan bieden om deze oude man die ook niet meer in beste gezondheid verkeerd, de ruimte te bieden om onderzoek te komen doen? Is dat hoe men de sceptici wil omarmen? Het handjevol hoogintelligente gepensioneerde vrijgestelde wetenschappers dat zich te weer heeft gesteld tegen de pervertering van de wetenschapsbeoefening, nu aanbieden om op de oude dag weer mee te gaan doen? Nee dat is echt nog te weinig! KNMI kom met meer!