Afbeelding 1

Door Ap Cloosterman.

De feiten liegen er niet om: Het weer is aan veranderingen onderhevig. Het weer is de situatie op een korte termijn. Klimaat is het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Het World Weather Attribution (WWA) heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de invloed van klimaatveranderingen op rampen zoals overstromingen, branden en hittegolven wereldwijd.

[World Weather Attribution is in 2014 opgericht door klimatologen Friederike Otto en Geert Jan van Oldenborgh (†2021). Het WWA is een internationaal team van klimaatwetenschappers dat klimaatattributiestudies doet. Het is mede opgericht door het KNMI. Het WWA heeft meer dan twintig studies uitgevoerd. Voor deze studie is het KNMI de grondlegger van de gebruikte methode.]

Op 25 juli 2023 heeft het WWA het volgende rapport uitgebracht:

“Extreme hitte in Noord-Amerika, Europa en China in juli 2023 veel waarschijnlijker gemaakt door klimaatverandering” Zie: literatuurbron 1

Wetenschappers van het WWA-initiatief werken samen om te beoordelen of de door de mens veroorzaakte klimaatverandering de extreme hitte in juli in deze drie regio’s (Zuid-Europa, Noord-Amerika en China) heeft veroorzaakt.

Opmerking 1:

Het WWA hanteert hier de opvatting, dat de mens voor 100% verantwoordelijk is voor de klimaatverandering en gaat volledig voorbij aan de vele natuurlijke oorzaken. Zie: afbeelding 1.

Opmerking 2:

Een vreemd onderzoek! Het zou toch zo moeten zijn, dat je eerst gedurende langere tijd de extreme hitte beoordeelt om daarmee de oorzaak te kunnen achterhalen. Nu wordt er, nog vóórdat er onderzoek heeft plaats gevonden, al een schuldige (de mens) aangewezen.

Ook op 25 juli 223 heeft het KNMI een rapport uitgebracht:

“Vaker en warmere hittegolven in Zuid-Europa, Noord-Amerika en China door klimaatverandering.” Zie: literatuurbron 2

Sjoukje Philip.

KNMI ‘er Sjoukje Philip:

“De Aarde warmt niet gelijkmatig op. Klimaatwetenschappers werken aan het beter begrijpen van de complexe verbanden tussen de stijgende gemiddelde temperaturen in de wereld en op regionaal niveau.”

In tegenspraak met het WWA-rapport zegt ze:

“Het onderwerp is complex, want niet alle rampen kunnen direct worden toegeschreven aan de door menselijke activiteiten veroorzaakte klimaatverandering.”

WWA waarschuwt dat wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk moet stoppen. Anders zullen deze gebeurtenissen nog vaker voorkomen en worden de hittegolven nog heter en langer.

“De uitstoot van CO2 is in 2022 – na twee jaren pandemie – groter dan ooit. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de wereldwijde CO2 uitstoot stabiliseert of afneemt. Dit blijkt uit de laatste publicatie van het Global Carbon project.” Aldus het KNMI. Zie: literatuurbron 3.

Valentina Zharkova.

Opmerking 3:

De oceanen bevatten 98% van het totale aardse CO2. De oceanen warmen op en dat betekent dat de oplosbaarheid van CO2 in water afneemt en er dus op die manier nog meer CO2 in de atmosfeer terecht komt.

Het moge duidelijk zijn, dat er sprake is van plaatselijke extreme weersomstandigheden.

Een vraag aan het WWA: maar was dat vroeger ook niet zo? Hun antwoord was: nee.

De vraag is of dit wel juist is. Van prof. dr.  Valentina Zharkova ontvingen wij het volgende krantenknipsel, gedateerd 18 juli 1852:

.

Een kort overzicht uit dit bericht over het verleden.

1132: De Rijn was uitgedroogd;
1152: De hitte was enorm: in het zand konden eieren gekookt worden;
1303 en 1304: Men kon lopend de Seine, de Loire, de Rijn en de Donau oversteken;
1536: grote droogte over geheel Europa;
1615 en 1616: hittegolven in Frankrijk, Italië en Nederland;
1718: geen regen van april tot oktober;
1723,1724, 1746, 1748,1754,1760, 1767, 1778 en 1788: intense hitte;
1835: De Seine stond droog.

In bovengenoemde jaren was er nog geen sprake van een industriële revolutie en dus ook geen enorme menselijke uitstoot van CO2. Ook was de wereld met aanzienlijk minder mensen bevolkt. Vóór 1850 waren er maar 1 miljard mensen, dus op dit punt ook al minder CO2-uitstoot dan in 2022, want nu zijn dit er al ruim 8 miljard.

En toch enorme grote weersveranderingen met grote fatale gevolgen. Maar er was nauwelijks sprake van CO2-uitstoot! Er moet dus iets anders aan de hand geweest zijn!

De huidige extreme weersomstandigheden zijn ernstig van aard en soms levensbedreigend, maar zijn in vergelijking met het verleden niet afwijkend. In het verleden en dus ook nu moeten het de natuurlijke oorzaken zijn geweest, en dus niet de menselijke emissie van CO2, die deze extreme weersomstandigheden tot gevolg hebben gehad.

Mijn reactie op de uitspraak van het WWA:

“Noord-Amerika, Europa en China hebben de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hittegolven als gevolg van opwarming veroorzaakt door menselijke activiteiten. Zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering zou deze hittegebeurtenissen echter uiterst zeldzaam zijn geweest. Dus: snel stoppen met de verbranding van fossiele brandstoffen.”

is en blijft:

Is de menselijke emissie van CO2 wel de ware schuldige en moeten er dus wel zulke fatale en niet werkende Green Deal maatregelen worden genomen met als enig resultaat een toenemende armoede?

Op dit moment durf ik deze vraag nog te stellen, maar er zijn voortekenen dat een dergelijke opvatting strafbaar wordt gesteld. Zie literatuurbron 4.

“Het ontkennen van de menselijke invloed op klimaatverandering is niet toegestaan.”

Ap Cloosterman.

Dit kan op grond van de vrije meningsuiting natuurlijk niet, maar met Timmermans als premier weet je het maar nooit. Dus deze man niet als minister-president en daarom ook niet op PvdA/GL stemmen in november!

De Nederlandse auteurs van het KNMI-rapport zijn:

  • Sjoukje Philip, Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI);
  • Izidine Pinto, Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI);
  • Maja Vahlberg, Red Cross Red Crescent Climate Centre, The Hague;
  • Roop Singh, Red Cross Red Crescent Climate Centre, The Hague.

Ik zal hen dit artikel toesturen en vragen om een reactie.

***

Literatuurbronnen

  1. https://www-worldweatherattribution-org.translate.goog/extreme-heat-in-north-america-europe-and-china-in-july-2023-made-much-more-likely-by-climate-change/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
  2. https://www-knmi-nl.translate.goog/over-het-knmi/nieuws/hittegolven-in-zuid-europa-noord-amerika-en-china-vrijwel-onmogelijk-zonder-klimaatverandering?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
  3. https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/wereldwijde-uitstoot-van-co2-is-nog-niet-aan-het-dalen#:~:text=De%20uitstoot%20van%20CO2%20is,van%20het%20Global%20Carbon%20project.
  4. https://www.climategate.nl/2023/07/klimaatcensuur-wordt-steeds-scherper/

***