Van een onzer correspondenten.

Het CBS heeft – na uitgebreide consultatie van een breed scala aan stakeholders, waaronder diverse ministeries en onderzoeksinstellingen – een dashboard gemaakt waarin met grafieken te zien is hoe Nederland er voor staat op de verschillende onderdelen van de Green Deal. Naast allerlei CBS-cijfers – bijvoorbeeld over energie en broeikasgassen – heeft men ook informatie van het KNMI in het dashboard opgenomen. Het KNMI is een belangrijke partner van het CBS. De samenwerking tussen beide organisaties bewijst dat ze elkaar goed aanvullen als het gaat om data over klimaat, weer, maatschappij, milieu en natuur.

CBS onomwonden: ‘De oorzaak van de opwarming van de aarde is CO2-uitstoot. Die is tegen te gaan door minder fossiele brandstoffen te verbruiken en meer hernieuwbare energiebronnen in te zetten, zoals zon en wind.’

Belangrijke rol spelen de Green Deal-doelen van de Europese Unie. Die komen terug in het dashboard, zodat men aan de gebruikers kan laten zien waar Nederland nu op hoofdlijnen staat. Het Green Deal dashboard is op 8 december 2023 door het CBS gelanceerd. Vóór de lancering is het concept nog op twee momenten voorgelegd aan de gebruikers om – daar waar nodig – verbeteringen door te voeren.

Het is volgens het CBS duidelijk een product in ontwikkeling. Men wil het de komende maanden nog aanvullen met onderwerpen zoals circulariteit en milieu – denk daarbij aan cijfers over de kwaliteit van water, lucht en bodem. Daarnaast komt er informatie over natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en financieel-economische activiteiten in het dashboard.

Climategate.nl schreef al eerder over deze ontwikkeling. Uw correspondent eerder: eenzijdige dataverzameling, zoals bij het CBS, is de doodsteek voor betrouwbare wetenschap. Het instituut is een draaimolen op de kermis van klimaatalarmisme. Zie hier.

***

Bron hier.

***