Rechtse klimaatbelangen achter de schermen

Irony's Not Dead, But It Needs Regulation. In a 6,900-word Times of London profile, Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein quips that he’s "doing God’s work." This was apparently intended as a joke, but it seems no one likes a funny banker in a recession.

In mijn verslag over de politieke kant van de Heartland conferentie in mei beschreef ik een opmerkelijk voorval:

Ook een ander opmerkelijk incident toonde aan dat het zwaartepunt in de VS ligt op het politieke vlak, toen een oudere, zeer all-american, hardkapitalistische keynote speaker op de te verwachten manier tekeer ging tegen de door Obama voorgestane CO2 wetgeving. Maar opeens noemde hij als belangrijkste schuldige achter de schermen nota bene Goldman Sachs bij name. Vrije markt en kapitalisme zag hij als een groot goed, maar hard egoïstisch kapitalisme zonder morele normen zoals op dit moment in Wall Street gebruikelijk is, vond hij oprecht verderfelijk.

Well well… Hiertegen werd direct geprotesteerd vanuit de zaal door een vertegenwoordiger van machtige sponsor Ayn Rand Center for Individual Rights, maar de man hield voet bij stuk, en deed er nog een schepje bovenop: als die wet erdoor komt houd ik Goldman Sachs daarvoor direct verantwoordelijk! Het heeft er inmiddels alle schijn van dat klimaatpolitiek dermate grote financiële kansen biedt aan rechtse bedrijven, dat ze ertoe overgaan het linkse CO2 stokpaardje te adopteren en door het politieke proces heen te loodsen. Onlangs stuitte ik op een bijzonder interessant artikel van Miriam Wolters (geen familie) in “Samen Beleggen” van juni dat hier een helder licht op werpt, en de uitval van bovengenoemde spreker treffend illustreert.

Hierna volgt het artikel, zonder verder commentaar, enigszins ingekort:

“De financiële zeepbellen van Goldman Sachs”

Door: Miriam Wolters

Als er ooit gebruik is gemaakt van de ‘homo psychologicus’, dan is het wel door Goldman Sachs. De volgende financiële zeepbel is alweer in de maak.

….

Maar Goldman Sachs (GS) heeft overal mensen zitten in machtsposities. Vaak zijn het slimme jongens die bij GS begonnen zijn om vervolgens door te stoten naar topposities in de rijkste en machtigste bedrijven van Amerika. Ook komen ze terecht op posities direct naast de president, bijvoorbeeld als minister. Een bekend voorbeeld is Henry Paulson, de laatste minister van Financiën onder George Bush – hij was bestuursvoorzitter van GS. Op dit moment wordt de post van stafchef van het ministerie van Financiën bemand door Mark Patterson, die een jaar voor de ‘bail out’ nog een Goldman-lobbyist was. Kortom: een ideale situatie!

De werkwijze van GS
GS heeft in de loop der tijd een aantal flinke zeepbellen weten te creëren en een volgende is, volgens Taibbi, in de maak. De werkwijze is steeds dezelfde en heel eenvoudig. Eerst een zeepbel opblazen, dan ondoorzichtige zaken verpakken als prachtige investeringen die de midden- en onderklasse koopt om de boot niet te missen, en ten slotte heel snel weg zijn als de zeepbel uiteen dreigt te spatten.

Zeepbel 1: beursintroducties Volgens Taibbi is er in de jaren negentig een kentering gekomen in de stijl van bankieren van GS. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat een van Goldmans directeuren, de slimme Robert Rubin, met Clinton meeging naar het Witte Huis en daar later minister van Financiën werd. Rubin was ervan overtuigd dat er veel te veel regels waren voor de financiële markten die daardoor op slot zouden zitten. Hij heeft het inderdaad voor elkaar gekregen dat veel regels geschrapt werden en de eerste die ervan profiteerde was GS. Zo hanteerde GS, volgens Taibbi, een tweesporenbeleid bij beursintroducties: één beleid voor de insiders – lees: GS – en een ander voor investeerders. Eerdergenoemde regels golden niet meer en bedrijven – het ging hier om internetbedrijfjes – hoefden bijvoorbeeld niet meer winstgevend te zijn. Zo kwam de nu beroemde internetzeepbel op gang. GS manipuleerde de koers van nieuwe aandelen door ze onder de openingsprijs aan te bieden aan ‘klanten’, op voorwaarde dat ze na de beursgang ook nog aandelen zouden kopen. Dat betekende natuurlijk dat de koers van het nieuwe aandeel zou stijgen. Tegen de tijd dat de koersen in elkaar klapten en de zeepbel uiteenspatte, waren de bankiers met enorme salarissen en bonussen allang weg. Natuurlijk kregen ze een boete, maar die viel in het niet bij de winsten die ze hadden geboekt.

Zeepbel 2: hypotheken De subprime zeepbel staat nog vers in ons geheugen en ook hier was het de Amerikaanse overheid die min of meer onder druk van GS mensen de regels versoepelde. We weten het inmiddels: er werden hypotheken verstrekt aan mensen die zulke hypotheken nooit zouden kunnen betalen. Er werden combinaties gemaakt van slechte en goede hypotheken, deze werden weer herverpakt en doorverkocht aan verzekeringen en pensioenfondsen, enzovoort. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een wereldwijde kredietcrisis, waar we nu nog middenin zitten. GS is akkoord gegaan met een schikking van een schamele zestig miljoen dollar!

Zeepbel 3: olie Door de termijncontracten op olie spoot de prijs van olie omhoog. De verklaring daarvoor zou zijn dat de olievoorziening in gevaar zou zijn. Maar dat bleek helemaal niet waar. Het was een gerucht dat in de markt gezet was. Volgens Taibbi zag GS mogelijkheden om de solide oliemarkt om te zetten in een soort van aandelenmarkt waarop gespeculeerd kon worden. Tot dan toe was dat niet mogelijk vanwege de eerdergenoemde wet die speculatie op grondstoffen moest tegengaan. Een grondstoffenhandelsbedrijf, in handen van GS, ging naar de overheid met het oneigenlijke argument dat niet alleen de boeren, voor wie de wet was bedoeld, maar ook Wall Street zijn risico’s op fluctuaties in de olieprijs moest kunnen afdekken. Min of meer stilzwijgend ging de toezichthoudende instantie van de overheid overstag en GS had weer zijn handen vrij. Het gevolg was dat bijna drie kwart van de handel in olie in 2008 speculatief was. GS creëerde een speciale Goldman Sachs grondstoffenindex, waarop verzekeraars, pensioenfondsen en institutionele beleggers konden inzetten. Het genoemde gerucht dreef de olieprijs op en tegen de tijd dat de olieprijs weer inzakte, was GS alweer weg of short gegaan en de burgers waren weer de klos.

Zeepbel 4: CO2-emissierechten Het is nog niet zover, maar het heeft er alle schijn van dat de emissiehandel in CO2 de volgende zeepbel wordt. En dit keer hoeft GS er nog maar weinig aan te doen. President Obama is onder meer zover gekomen omdat GS zijn gelddonor was tijdens de campagne. In zijn staf zitten nu Mark Patterson en Gary Gensler, beiden afkomstig van GS. Er is nu een wetsvoorstel in de maak, waarbij kolencentrales, aardgasdistributeurs en andere industrieën een bepaalde hoeveelheid CO2 mogen uitstoten. Als ze daarboven komen, moeten ze krediet kopen van bedrijven die juist minder dan die bepaalde hoeveelheid uitstoten. Daar komt nog bij dat de overheid de uitstootrechten steeds gaat verlagen zodat uitstootrechten steeds schaarser worden. Met als gevolg een nieuwe markt met een product dat natuurlijk in waarde gaat stijgen. Het spreekt vanzelf dat GS graag wil dat deze wet er komt, en het heeft al belangen in bedrijven die zich gaan bezighouden met emissiehandel.

Het gaat dadelijk om een koolstofbelasting die door privé-bedrijven wordt geïnd. Dus in plaats van een vaste belasting op CO2-vervuiling wordt er nu weer een handel gecreëerd die misbruikt kan en gaat worden en waarbij de belastingbetaler in Amerika de grote verliezer zal zijn. Ook in Europa moeten we uitkijken.

In Het Financiële Dagblad van 5 juni wordt er gesproken over voorstellen voor een CO2-taks, maar daarnaast ook over een emissiehandelssysteem.

Wat het gaat worden is nog onduidelijk, ook omdat de Europese lidstaten het maar niet eens kunnen worden.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Door | 2011-11-20T23:28:57+00:00 13 september 2010|19 Reacties

19 Reacties

 1. René Brioul 13 september 2010 om 12:27- Antwoorden

  Gelukkig hebben de internationale bankiers (waaronder ook de ECB) gisteren in Basel de zgn Basel III standaard geadopteerd.

  In de media wordt alleen maar benadrukt dat deze standaard gaat over de stabiliteit van banken en de hoeveelheid vermogen dat ze achter de hand moeten houden, echter in de realiteit gaat Basel III veel verder dan dit.

  Basel III is een zeer belangrijke stap in de richting van een integer en transparant bankair systeem, in tegenstelling tot dat wat nu (onder Basel II) mogelijk is, zie dus ook de Goldman & Sachs perikelen.

 2. Andre 13 september 2010 om 12:42- Antwoorden

  GS de schuld geven is te kort door de bocht. Zij hebben 'handig', om het eufemistisch uit te drukken, ingespeeld op falend beleid van de overheid.

  Ik ben het helemaal eens met de schrijfster van het artikel dat met al de Co2 waanbeelden en het daarop inspelend beleid met de emmissies etc. een volgende zeepbel in de maak is.

  Maar ja, er zijn een kleine groep mensen die miljarden aan de subprime crisis hebben verdiend omdat ze gelijk hadden door tegen de stroom in op een subprime crisis te wedden.

  Laat dat dan het voordeel van dit nadeel(de Co2 waanbeelden) zijn. Er is waarschijnlijk een hoop geld mee te verdienen op termijn.

 3. TINSTAAFL 14 september 2010 om 00:53- Antwoorden

  GS is niet de enige die belang heeft/had bij Global Warming. Google "ENRON+Global+Warming" maar eens, dit was zeker niet met idealistische bedoelingen. Zou Femke en Liesbeth dit weten? Ja toch?

  Hier is een link bv: http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcommen

  BTW Lehman was ook betrokken bij Carbon Trading.

 4. André van Del 14 september 2010 om 02:02- Antwoorden

  Shell ziet al enorme inkomsten van de CO2 opslag voor zich, wat een enorme verspilling van energie, zuurstof en koolstof is.

  Philips verkoopt dure "spaarlampen" in plaats van gloeilampen, waardoor straks een hoop kwik in de vrije natuur stroomt.

  Groen Links is de loopjongen van het Grootkapitaal.

 5. Sander van der Wal 14 september 2010 om 09:14- Antwoorden

  Ga eens bij de lokale Kamer van Koophandel hun blaadje voor ondernemers lezen. Regelmatig wordt er wat gezegd over de kansen die groen ondernemerschap biedt.

  Simpel gezegd, als mensen iets willen, dan gaan ze er geld aan uitgeven. Of dat nu benzine is voor de auto, stukjes hout van het kruis of zonnepanelen, of het kletsverhaal om genoemde zaken aan de man te brengen. Als er maar geld aan te verdienen valt, dat is het enige waar een ondernemer zich voor interesseert.

 6. The Spanish Inquisit 14 september 2010 om 10:27- Antwoorden

  Sander,

  Erg hé, mensen die willen ondernemen, en geld verdienen…

  En "als mensen iets willen, dan gaan ze er geld aan uitgeven."

  Het zou verboden moeten worden, net als autodrop! 😉

 7. LeClimatique 14 september 2010 om 10:48- Antwoorden

  Kern: Vrije markt en kapitalisme zijn een groot goed, maar hard egoïstisch kapitalisme zonder morele normen zijn ronduit verderfelijk.

 8. Sander van der Wal 14 september 2010 om 11:38- Antwoorden

  @TSI

  Ik ben zelf ondernemer, dus mij hoor je niet klagen 😉

  Het betekent wel dat het geld-verdien-argument niet gebruikt kan worden om onderscheid te maken tussen welke partij dan ook.

 9. Peter 14 september 2010 om 14:10- Antwoorden

  "Erg hé, mensen die willen ondernemen, en geld verdienen…"

  Ja TSI, dat geld verdienen kan een probleem vormen voor zover het gebaseerd is op een kunstmatige schaarste. Het uitstoten van een ton CO2 heeft geen waarde van zichzelf, die waarde is gecreeerd. In feite hebben we met CO2-emissierechten te maken met een waarde op afspraak, net zoals bij een biljet van tien euro.

  Probeer je de effecten op de wereldeconomie en het financiele systeem voor te stellen van een paradigmaverschuiving binnen de klimaatwetenschap. CO2-emissierechten in een klap waardeloos. Grote delen van de groene markt niet meer rendabel te krijgen omdat ze te lang hebben geprofiteerd van kunstmatig hoge prijzen van concurrerende technologieen.

  Maar als die klap valt (het zal een harde zijn) zijn de jongens van Goldman Sachs allang afgetaaid.

  Ik begrijp uit eerdere postings van je, dat je er een voorstander van bent dat mensen zich ontwikkelen. Dus mocht het onderwerp je interesseren, dan heb ik nog wel een aantal literatuurverwijzingen voor je.

 10. Fred Versteeg 14 september 2010 om 15:17- Antwoorden

  Los van de vele dubieuze financiële belangen die bij emissierechtenhandel zijn betrokken, valt CO2-belasting te prefereren boven deze emissiehandel. Ervan uitgaande dat CO2 zo'n groot gevaar vormt uiteraard dat het belast dient te worden. Maar als we daar van uitgaan zal een directe CO2-uitstootbelasting prikkelen tot innovatie. De handel in emissierechten doet dat niet. Elke partij met een 'groen hart' zou zich daar bewust van moeten worden.

  Ik weet niet precies wat de visie van GL is hierin. Wel dat Milieudefensie een groot tegenstander van de emissierechtenhandel is. Juist omdat het innovatie kan tegenhouden. Bij GL zie je echter wel vaker dat ze hun groenheid boven hun linksheid hebben gesteld. Als het bijvoorbeeld natuurbescherming en ruimtelijke ordening betreft, zijn ze mede verantwoordelijk voor schaarste op de woningmarkt en hoge prijzen van grond. Dat treft vooral de mensen met lagere inkomens.

  In de jaren negentig werd er op basis van een motie van GL extra belasting op brandstofgebruik gelegd boven een bepaald gebruik, die vooral mensen in slecht geïsoleerde huizen trof. Die verstoken relatief veel. Ook dat zijn bijna altijd mensen met lagere inkomens.

 11. Hans Erren 14 september 2010 om 17:44- Antwoorden

  Lage inkomens kopen ook bij de kiloknaller, ze moeten wel.

 12. Amadeus Gould 14 september 2010 om 19:22- Antwoorden

  Amadeus Gould vindt het een interessant artikel. De oplettende lezer is natuurlijk de volgende passage opgevallen :

  „Het gaat dadelijk om een koolstofbelasting die door privé-bedrijven wordt geïnd. Dus in plaats van een vaste belasting op CO2-vervuiling wordt er nu weer een handel gecreëerd die misbruikt kan en gaat worden en waarbij de belastingbetaler in Amerika de grote verliezer zal zijn. Ook in Europa moeten we uitkijken.“

  Daar zit het probleem, volgens de schrijfster van het artikel. En ze waarschuwt de belegger eigenlijk om er niet nog eens in te tuinen mocht de handel in emissierechten echt een hoge vlucht gaan nemen.

  En nu pakken we meteen door naar het volgende mooie artikel van de (rechtse) columnist Christopher Booker van begin dit jaar:

  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/chr

  Een tijdje later stond dit ook in de Volkskrant (zie http://climategate.nl/2010/07/06/volkskrant-zweem….

  ( @TSI zo zie je, dat je ook wat hebt aan AGW-sceptici 🙂 )

  En dan hadden we nog de BTW fraude (niet specifiek een CT probleem maar die is bij het verhandelen van Carbon credits wel wat lastiger om te controleren).

  http://www.aolnews.com/world/article/europes-cap-

  Je vraagt je dan af, waarom maakt men de zaken niet eenvoudiger, minder fraude-gevoelig, en ietsje meer democratisch (AG weet wel …in veel landen van de UN is er geen democratie, werkt die niet goed etc. etc.).

  M.a.w. waarom niet gewoon een ordinaire belasting door de regering van een land (men spreekt sowieso quota per land af), als „men“ de CO2 uitstoot zo nodig wil belasten.

  Voor de goede orde, A.G. wil helemaal geen extra CO2 belasting.

 13. Frans 14 september 2010 om 20:15- Antwoorden

  TSI, als jij je niet kunt vinden in de stellingen en meningen op deze site, waarom zoek je dan geen site op waar je met andere gelijkgestemden kunt zeuren dat de mens het klimaat naar de knoppen helpt. Of ben je wellicht ingehuurd door een organisatie of instantie die steeds een kritisch tegengeluid wil laten horen op deze site, om zo de discussie op deze site te verstoren en te frustreren.

 14. Leo Bokkum 14 september 2010 om 21:59- Antwoorden

  Frans,

  TSI is zo'n beetje het vaste tegengeluid op deze site.

  Niks mis mee, want zonder tegengeluid geen discussie.

  Tevens geeft hij geregeld leerzame links, en ook daar is niets fout mee.

  Alleen wordt TSI de laatste tijd een beetje sarcastisch, en da's een slechte eigenschap die zijn serieuze schrijfsels in de schaduw zetten.

  Waarschijnlijk moet hij er ff tussenuit naar een zonnig strand alwaar hij met mede-alarmisten kan keuvelen over de domme mensen die het AGWverhaal maar niet voor zoete koek willen slikken. ;~)

  Het zijn zware tijden voor onze TSI Frans, dus heb een beetje compassie met hem aub.

 15. harold 14 september 2010 om 22:20- Antwoorden

  Bedankt Amadeus,

  voor het goede verhaal en voor die Europol link. Ik was het alweer vergeten, maar het Europol persbericht kwam uit op 9 december 2009. Ik vroeg mij toen af of het een politieke spaak was om de feestelijke stemming in Kopenhagen te dempen. Het rare was dat het persbericht in geen enkele Nederlandse krant te lezen was.

  http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&…

 16. harold 16 september 2010 om 15:39- Antwoorden

  ROME (Reuters) – Italy Tuesday (14 Sept) seized Mafia-linked assets worth $1.9 billion — the biggest mob haul ever — in an operation revealing that the crime group was trying to "go green" by laundering money through alternative energy companies.[…]

  "It's no surprise that the Sicilian Mafia was infiltrating profitable areas like wind and solar energy," Palermo magistrate Francesco Messineo told a news conference

  http://news.yahoo.com/s/nm/20100914/wl_nm/us_ital

  Even snel naar wat Nederlandse kranten gekeken, niets te lezen. Ligt de koppeling van witwassen/maffia en groene energie onze MSM wat zwaar op de maag?

 17. […] […]

 18. […] van Goldman Sachs in Europa (uit: The Independent) De track record van Goldman Sachs (GS)In één van mijn eerste blogs wees ik al op de politieke invloed en inmenging in de VS door GS, en hun kwalijke rol in het tot stand brengen van een zeer lucratieve […]

 19. […] van Goldman S.  in de zeer lucratieve CO2 handel.Later liet ik Miriam Wolters aan het woord, die uitlegde in welk historisch kader we de opstelling van GS moeten plaatsen,  en vooral: wat hierbij hun werkwijze is: De werkwijze van Goldman S. Eerst een zeepbel opblazen, […]

Geef een reactie