klimaatspeculatie: de claim dat malaria een warmteziekte is die terugkeert door 'de opwarming van de aarde'


Het meldpunt Klimaatindoctrinatie was dit weekend voor u op pad, nadat lezers een melding hadden gemaakt: Staatsbosbeheer zou uw smurfjes willen omturnen tot braaf donerende girodieren, via een stevig staaltje klimaatindoctrinatie.

Ja lieve mensen, de melding blijkt te kloppen. Ook na Climategate bestaat dit nog.  Zie het tenenkrommende klimaatcabaret bij Staatsbosbeheer in de reizende tentoonstelling ‘Het klimaat verandert, heb je het al gemerkt?’

‘Wist je dat beren steeds moeilijker in slaap kunnen komen? Door de zachte winters zijn ze helemaal van slag, en zonder slaap lopen beren kans om te verhongeren’.  (RZ:bruine beer neemt in aantal toe in Europa, al sneuvelen er jaarlijks vele honderden door lucratieve toeristische jacht en door elkaar. Maar die jacht komt waarschijnlijk door de opwarming van de aarde)

En nog schunniger onder een plaatje van een koolmees die jongen voert:

‘Overleden, jonge koolmees. Met als binnentekstje ‘Onze jongen zijn van de honger omgekomen. Wij koolmezen zijn toch zo zielig. Dat komt allemaal door de klimaatverandering’. (Dion Grauss?? Stuur je Animal Cops met camera en we maken een heerlijk staaltje reality emo tv!)


Deze vond ik nog aardiger:

‘De korhoen staat al op de rand van uitsterven. De zachte winters maken het er niet beter op. Het korhoen is een koudeminnende vogel. Het liefste zit hij een groot deel van de dag stil in zijn hol in de sneeuw’. (RZ Het korhoen is een heetgebakerd dier dat afkoeling nodig heeft voor zijn temperament, ehhh, hij gaat dood van verveling…mag ik een biologische verklaring aub?)

Het korhoen dat uit Nederland verdwijnt door een gebrek aan sneeuw en zachte winters ipv de grootschalige habitatverandering van de afgelopen halve eeuw. Vernieuwende inzichten alom bij Staatssubsidiebeheer.

‘Vogels van het warme zuid Europa verleggen hun grenzen, maar voor het Korhoen is het doek gevallen en de krombekstrandloper ziet het habitat snel slinken. Echte kou bestaat niet meer, zo lijkt het. Het veranderende klimaat schudt de hele vogelwereld op’. (RZ Hahahahah)

Fondsenbescherming
Deze klimaatquatsch is mede geschreven door Ruud van Beusekom van Vogelbescherming BV. Medewerkers van Vogelbescherming als Van Beusekom’s collega Bernd de Bruijn zijn ook onderdeel van het adviesbureau Uculus. Dat is een subsidie/postcodeloterijgestuurd gebeuren, waaronder ook bureaus als Stroming vallen. Dergelijke ‘onderzoeksbureaus’ voorzien Vogelbescherming bij een nieuwe fondsenwervingscampagne van rapporten waarin zij onomstotelijk en geheel onafhankelijk aantonen dat Vogelbescherming geweldig is.

En dat de campagne noodzakelijk is en uw donaties nodig heeft. Waarna rode roeptoeter Vroege Vogels het zondagochtend als laatste waarheid brengt. Alles voor de vogels/fondsen…(doorhalen wat niet van toepassing is)Dankzij de door Vogelbescherming verspreide klimaatpaniek, was onze overheid gemotiveerd om in onze wetlands 11 grootschalige ‘energielandschappen’, lees windparken en dus gehaktmolens voor vogels te plaatsen. Leve Vogelbescherming.

de koolmees zou uitsterven door verschuiving van de rupsenpiek: de enige biologische verklaring die klimaatspeculanten hebben en dan ook steeds herhalen

IVN= alles voor subsidie
Ook deze klimaatindoctrinatie is gesteund door de Postcodeloterij, en door het IVN. Eerder op dit blog schreef ik al dat de IVN van een klassieke natuurstudieclub is vervallen tot een subsidiegericht vaag links ‘duurzamedinges’datje: VROM-proof kortom. De IVN moest klimaatprop verspreiden van de overheid omdat ze anders minder subsidie kregen, zo schreef hun directeur vorige winter al in hun lijfblad.  Ik blogde daar al over op Climategate. Het ‘zelfstandige’ Staatsbosbeheer is altijd al voor meer dan 2/3 van haar budget van de overheid afhankelijk geweest. Die zijn ontoerekeningsvatbaar.

‘Noteer in je werkboek’
We gaan even verder met het lespakket Klimaatverandering op de expositie dat een andere subsidietijger heeft samengesteld: Watermolenbeek. Noteer dat Milieu-educatiecentrum even in je werkboek voor goede bezuinigingskandidaten.

Volgens het Milieu Educatief Centrum Watermolenbeek komen allerlei enge ziektes als Malaria en Lyme naar ons toe ‘dankzij de klimaatverandering’. De tentoonstelling laat zuilen zien, met een rood kruis en daarop teksten als ‘Nieuwe ziektes duiken op, wist je dat al?
Malariamythe
Omdat Malaria (geen warmteziekte maar armoedeziekte, die bij ons in de koude Kleine IJstijd nog voorkwam) zo lekker angstaanjagend is, wil Watermolenbeek smurfjes manipuleren met enge muggen. Zij krijgen de opdracht om in de dokterskoffer te grijpen naar ziektes ‘Welke ziektes vind je, noteer ze in je werkboek’.
Daar worden weer een aantal klimaatmythes opgepoetst, zoals het achterhaalde malaria-klimaatverband, en de misvatting dat er meer ziekte van Lyme via teken optreedt dankzij ‘de klimaatverandering’.

Omkeren bewijslast
Het maakt bij klimaatindoctrinatie ook niet uit of het waar is wat je verkondigt. Het is ideologisch waar. Over het pseudowetenschappelijke gehalte van klimaatclaims bij vogels bijvoorbeeld heb ik op dit blog al vaker geschreven. Men claimt allerlei ecologisch lachwekkende verbanden tussen temperatuur en aanwezigheid van een vogel.Alsof een eend bij u in het park leeft omdat het daar precies koud genoeg is.

Het is bij klimaatalarmisten voor een vogel slechts nodig om in een kuststrook of berggebied voor te komen: dat zouden de gebieden zijn die door ‘de klimaatverandering’het hardst worden getroffen: en dus sterft het spul automatisch uit (Robinson et al). Ik blogde hier al over op Climategate , omdat dit soort lachwekkende studies voor ‘wetenschap’ doorgingen in AR4 Hoofdstuk 4 van Werkgroep 2.  

Je zou zeggen dat je bij dergelijke speculatie toch met zwaar empirisch bewijs moet komen en biologische verklaringen. Maar de klimatocraten volstaan met een toevallige correlatie, een toekomstspeculatie en komen er mee weg.

Waarom komt niemand in de natuurwereld in opstand tegen deze belediging van ons gezonde verstand? Dat lukt niet omdat je dan de omkering van bewijslast in je gezicht krijgt: bewijs dat het niet zo is/zal zijn in 2090. En wie bezwaar inbrengt maakt zich in de door links gedomineerde natuurwereld verdacht: je bent  ’tegen de aarde en de wetenschap’.  

Sterker nog:
klimaatspeculanten bij Vogelbescherming, en mensen als Paul Opdam (close friend Pier Vellinga), Ruud Foppen (SOVON) krijgen ruime spreektijd op conferenties om deze klimaatquatsch te verkondigen. De natuurbescherming schiet er geen centimeter mee op. Sterker nog, dankzij hen wordt het milieu de grootste vijand van de natuur met haar grootschalige ruimtebeslag voor gehaktmolens. Toch sijpelt deze klimaatquatsch zo door naar onwetende advies- en communicatiemiepjes (autoriteit van officiele clubs maakt indruk en dus is het waar) die er dan argeloze kindjes bang mee maken. Voor de duurzaamheid en omdat het duswelbeswel gezellig is zo duurzaam.

Neem ook de volgende voorbeelden (en noteer ze in je werkboek)
We gaan verder met de lessen. De vraag luidt: ‘Kun je straks nog wel lekker spetteren in een meer?’, en ‘kunnen we nog lekker zwemmen in zee?’. Ja natuurlijk, vul ik in maar ik krijg een tik op de vingers van de klimaatführer: FOUT. Nee, alles lieve kinderen wat jullie nu leuk vinden, dat kan straks niet meer door De Klimaatverandering. Alles wat jullie lief vinden gaat dood. Jullie leven wordt een hel. Door De Klimaatverandering.

Wij mensen ‘brengen de aarde uit balans’, zo mogen we ook zien op de tentoonstelling. Ja, er zou voor de zondeval een mysterieus evenwicht hebben bestaan, dat die dekselse mensen in de war brachten. Dat evenwichtsdenken is ook onuitroeibaar. Waarna we worden aangespoord een spaarlamp te kopen (‘wat kun jij doen’. ) Ik neem aan dat Philips ook sponsor is. Kom sponsorkindjes, marcheer met ons mee naar het duurzaam avondland.

Kan ik nog wel leuk met vriendjes spelen?


Nee! Je leven wordt een hel hohohohoh

Resumerend kunnen we stellen

    a. Er zijn in Nederland nog veel clubs actief die de natuur meer nodig hebben dan andersom. Het nieuwe kabinet kan ze vrolijk wegbezuinigen
    b. Subsidie corrumpeert

En we kunnen ons afvragen hoe de natuurwereld weer uit de greep kan komen van deze collectieve verstandsverbijstering.