Kostenplaatje CO2-reductie: Y > X + Z?

In de levendige discussie rondom de Wikipedia-ban van vriend William Connolley, werd de vraag opgeworpen of en hoe te becijferen is welke schade een centrale kliek van alarmisten de wereld heeft berokkend. De schrijver deze meende dat de schade per alarmistisch kopstuk de door Bernie Madoff aangerichte schade ruimschoots overtreft. Paul van Egmond was er als de kippen bij om te betogen dat de groene economie enorme groeipotentie heeft.

Noach
Het lijkt me dat iets abstracts als de waarde van papieren geld gebaseerd is op vertrouwen. Heb je vertrouwen in het duurzaamheidsverhaal heb je een heel ander (Gods)vertrouwen dan wanneer je niet in een snelle energietransitie gelooft. Als Noach gelijk heeft dan is het bouwen van arken economische groei. Als Noach geen gelijk heeft dan zien we  weliswaar een opleving van de timmerindustrie, maar is het bouwen van arken uiteindelijk toch gewoon kapitaalvernietiging en een rem op economische groei. Zo zien we dat de Kuhn’s paradigmavraag buiten de wetenschap reikt tot diep in de economie.

Kapitaalvernietiging?
Stel het volgende scenario: afgezien van een paar op tilt geslagen landen gaat de wereld als geheel vrolijk door met opbranden van fossiele brandstoffen; anno 2100 begint de olie schaarser te worden en schiet de olieprijs omhoog; steenkoolvergassing en benutten van teerzanden wordt rendabel en de wereld kan fossiel weer verder; anno 2119 is er de definitieve doorbraak van kernfusie; energie in overvloed voor de hele mensheid; fossiele brandstoffen raken in onbruik behalve chemische toepassingen van aardgas en bepaalde strategische mobiele toepassingen voor de resterende olie. Zijn binnen dit denkbare scenario de huidige investeringen in wind- en zonne-energie wel of geen kapitaalvernietiging?

Resteert het flauwe voorzorgs-argument van dat investeringen in wind en zon een verzekering zijn tegen het risico dat we nog veel langer op kernfusie zullen moeten wachten. Kortom: hier komen we niet uit. Laten we dan nog pragmatischer gaan kijken en samen het MIT-essay lezen Opinion: Global warming not worth the fight van Keith Yost.

Yost’s Stelling:

Global warming is real. It is predominantly anthropogenic. Left unchecked, it will likely warm the earth by 3-7 C by the end of the century. What should the United States do about it?

Hieronder Yost’s antwoord, zijn Y > X + Z formule en enkele andere sleutelpassages uit zijn betoog:

Very little, if anything at all.

Waarom is het volgens Yost gewoon niet te doen om CO2 wereldwijd te reduceren? Omdat X (kosten van CO2-mitigatie) niet groter is dan Y (baten van CO2 mitigatie) + Z. Omdat er geen wereldregering is die het af kan dwingen en omdat de kosten (Z) van sluiten van een multilateraal bindend akkoord en het uitvoeren van stringente sancties zo hoog zijn, dat X nooit groter zal worden dan Y + Z.

[…]

The sound and the fury that has characterized the public discourse on global warming often obscures a basic economic fact: we are in the situation we are in because it requires fewer resources to generate electricity with coal or propel automobiles with petroleum than it does to accomplish those same goals with solar cells and biofuels. The “green economy” our politicians have placed on a pedestal is not an improvement over our existing one — there is no gain to be had in producing with the effort of three men what we previously accomplished with two. We should tolerate this inefficiency only insofar as it helps us avoid some other, greater harm.

There are many who would have us act unilaterally, who claim we will gain some sort of “competitive edge” over China and the rest of the world by pursuing national policies of innovation or economic re-engineering. Through the magic of innovation, we will improve our economy, gain power relative to the rest of the world, and save the environment all in one stroke. This is nonsense.

[…]

Lees: Opinion: Global warming not worth the fight van Keith Yost helemaal

Koopman en dominee
In mijn woorden: het zal altijd zo zijn dat het koopmans-werelddeel de internationale afspraken met het dominee-werelddeel zal fucken en als het koopmans-werelddeel (China) dan ook nog eens de productie kan monopoliseren van de onrendabele maar door het dominee-werelddeel gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen… dan weten we twee dingen: het dominee-werelddeel zal aan het kortste einde trekken en uiteindelijk eieren voor haar geld moeten kiezen.

Nog korter samengevat (doet het altijd leuk in discussies met alarmisten en duurzaamheidsprofeten):

“It not going to happen”

Door | 2010-10-18T10:37:27+00:00 16 oktober 2010|58 Reacties

58 Reacties

 1. Turris 21 oktober 2010 om 15:05- Antwoorden

  @ Inquisitie: U moet aan Hajo adresseren, wat u hem toedicht!

  Verder slechts een algemene samenvatting gegeven van huidige toestand. U weet voldoende van Climategate's klimaat-onderwerpen en kritische bijdragen om uw ongelijk per direct aangereikt te krijgen.

  De emailhacks van het IPCC-kernteam van East-Anglia University toonde een perversie ten aanzien van de wetenschapscode. Verder houden ze aldaar nog steeds alle gelederen gesloten en zijn audits op hun IPCC-datareeksen en machniaties niet mogelijk, omdat (zo stellen zij) de audits het doel hebben kritiek te uiten.

  Het rapport en aanbevelingen van Robert Dijkgraaf mochten niet baten, omdat de klimaat datareeksen niet werden geëvalueerd in hun onderzoek en kritiek.

  Voor kritische klimaathype-volgers en wantrouwenden heeft de IPCC als betrouwbaar adviesorgaan aan de VN dus afgedaan, want ondanks de blunders, fouten, vergissingen, afdekkingen, politiek selectieve conclusies, belangenverstrengeling en machinaties mag de IPCC voorzitter inmiddels aanblijven, het IPCC-kernteam is inmiddels geheel gerehabiliteerd in East-Anglia University, en de datareeksen en de interne bewerkingen op de klimaat datareeksen mogen niet geaudit.

  Geef de wantrouwenden ongelijk!

 2. Paul van Egmond 22 oktober 2010 om 00:33- Antwoorden

  @Turris,

  verhaal

  Je hebt het over vertrouwen in de democratie, want alle andere vormen zijn NOG slechter. Prima, maar geen antwoord op mijn vraag: hoe kun je mensen vertrouwen dat ze zindelijk (mooi gevonden in deze context, thx!) omspringen met kernafval, tot mogelijk 100.000 jaar in de toekomst?

  Ik denk over het algemeen vrij mild over mensen maar ik kan mijn ogen niet sluiten voor het feit dat mensen prutsers zijn. Dat we het als samenleving toch al zo ver geschopt hebben, mag best een gelukje genoemd worden. Ik stel voor ons geluk niet te veel op de proef te stellen door wereldwijd grote hoeveelheden hoog-radioactief afval op te slaan in het vertrouwen dat niemand daar een vuile bom van gaat maken. Of op het verkeerde knopje drukt.

  Hoe zie jij dat?

 3. TINSTAAFL 22 oktober 2010 om 00:48- Antwoorden

  Ik stel voor ons geluk niet te veel op de proef te stellen door wereldwijd grote hoeveelheden hoog-radioactief afval op te slaan in het vertrouwen dat niemand daar een vuile bom van gaat maken.

  Met dezelfde logica zou je ook geen vliegtuigen meer moeten maken of kunstmest. Risico is er altijd in het leven, tenzij je de hele dag in bed blijft. De vuile bom (of de suitcase nuke) is overigens niet zo makkelijk te maken of toe te passen als men in Hollywood denkt…

 4. Paul van Egmond 22 oktober 2010 om 01:20- Antwoorden

  Een dergelijk koffertje zou niet te tillen zijn.

  Ik realiseer me trouwens net het ultieme weerwoord op Hans Errens stelling dat een warmer klimaat beter zou zijn voor de mens:

  Er is geen enkel menselijk fossiel gevonden dat stamt uit het Eoceen. Duidelijk bewijs dat mensen in dat klimaat niet konden leven!

 5. Boels069 22 oktober 2010 om 10:38- Antwoorden

  Paul van Egmond schreef:

  "Er is geen enkel menselijk fossiel gevonden dat stamt uit het Eoceen. Duidelijk bewijs dat mensen in dat klimaat niet konden leven!"

  Vreemde bewijsvoering.

  Het is niet gevonden, dus het bestaat niet.

  Toen rond 1924 een deel van de Australopithecus africanus werd gevonden moet een deel van de relevante wetenschap een rood hoofd gekregen hebben.

  Het is niet ondenkbaar dat er geen resten de tand des tijds hebben overleefd.

  Het blijft denkbaar dat er wel mensachtigen waren.

 6. Hans Erren 22 oktober 2010 om 10:53- Antwoorden

  Boels

  Het blijft denkbaar dat er wel mensachtigen waren.

  Nee dus, ik raad je aan

  <a>dit plaatje svp heel goed te bestuderen voordat je weer met onzin komt, ik ben wel skepticus maar ik slik niet alle kritiek voor zoete koek.

 7. Sander van der Wal 22 oktober 2010 om 11:33- Antwoorden

  Volgens Wikipedia

  De oudst bekende primaten komen uit Noord-Amerika, maar ze kwamen ook wijdverspreid voor in Eurazië en Afrika gedurende de tropische omstandigheden in het Paleoceen en Eoceen. De primaten stierven met de komst van de tegenwoordige klimaten, dat gekenmerkt werd door de vorming van het eerste Antarctische ijs in het vroege Oligoceen, bijna overal uit met uitzondering van Afrika en Zuid-Azië. Dit vond ongeveer 40 miljoen jaar geleden plaats.

  Het Oligoceen kwam na het Eoceen. Klaarblijkelijk konden onze voorouders slecht tegen de kou. Maar na 30 miljoen jaar evolutie zou dat ondertussen wel beter geregeld moeten zijn 😉

 8. Hans Erren 22 oktober 2010 om 11:42- Antwoorden

  Ga gerust je gang als je een primitieve aap een "mensachtige" wil noemen. maar naar mijn idee ben je dan de definitie van mensachtige wel heel erg aan het oprekken.

Geef een reactie