Vandaag eens een echte primeur! Een vondst op realclearpolitics.com, waar je in Amerikaanse verkiezingstijden altijd de beste analyses vindt. Tot mijn verbazing vond ik er een link naar het artikel Rescuing science from agenda driven politics van wetenschapsjournalist Bill Frezza. Hij was als MIT-alumnus uitgenodigd op de presentatie A Change in Climate: A Fresh Approach to Climate van de aan het MIT verbonden klimaatwetenschapper Kerry Emanuel.

Emanuel is de toonaangevende hurricane-expert die in 2008 opschoof van IPCC-alarmist naar klimaatrealist toen zijn nieuwste onderzoeksresulaten hem leerden dat er geen verband is tussen het aantal en sterkte van hurricanes en global warming (zie artikel). Bovenstaande afbeelding is nog uit de tijd dat Emanuel als MIT-alarmist lijnrecht tegenover de MIT-realist Richard Lindzen stond.

Heb je enige interesse in serieuze wetenschap en hoe we advocay research, waarover Arthur Rörsch onlangs publiceerde, kunnen terugdringen, lees dan het hele artikel van Bill Frezza. Emanuel wist namelijk niet dat onder de alumni ook een journalist in de zaal was en het was helemaal niet zijn intentie dat er al iets naar buiten zou komen over wat Bill Frezza noemt het “Lorenz Initiative”:

Over-reliance on computer models to drive draconian energy policy that threatens to dislocate huge swaths of the global economy has helped contribute to a major loss of credibility for the entire field of climate science.

To counter these trends MIT is launching a new program called the Lorenz Initiative named after the late professor Edward N. Lorenz, father of modern Chaos Theory. This program is designed to bring together talented physicists, chemists, biologists, and applied mathematicians from outside the climate field to “create an institutional culture that accords its highest values to science that quantitatively predicts or explains observations and experiments.”

Edward Lorenz met Climate System Modelling edited by Kevin Trenberth

Onze geëxcommuniceerde Prof. Dr. Ir. Henk Tennekes zal smullen van de gedachte dat een nieuw toonaangevend instituut het gepruts met klimaatmodellen vaarwel zegt om solide wetenschap binnen het paradigma van de chaostheorie van Edward Lorenz centraal te stellen. De professors Kerry Emanuel en Daniel Rothman van het  Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences van MIT zijn de initieatiefnemers.

Primeurs
Inmiddels heb ik met Emanuel gemaild en kan ik drie dingen als eerste op aarde aankondigen:

  1. Het nieuwe initiatief krijgt nog meer cachet en gaat het Lorenz Institute heten. Later deze herfst wordt het gelanceerd inclusief website.
  2. In tegenstelling tot wat Frezza schrijft gaat de funding van het nieuwe instituut als een speer. Een teken dat ook hier winds of change het oude klimaatindustriële complex (of kaartenhuis) omver gaan blazen?
  3. In het komende voorjaar denkt Emanuel de eerste postdoctoral fellows in dienst te kunnen nemen.

Wetenschap valt uit elkaar
Joanne Nova concludeert op haar klimaatblog
dat de klimaatwetenschap op dit moment uit elkaar aan het vallen is in een oude garde die vasthoudt aan de IPCC-fabeltjes en een nieuwe beweging die terugkeert naar waar wetenschap voor bedoeld is (in belangrijke mate gedragen door voormalige alarmisten zoals Emanuel en Von Storch). Het terugtreden van de eminente Amerikaanse fysicus Hal Lewis uit de Amerikaanse Physical Society (APS) afgelopen vrijdag wordt door Antony Watts vergeleken met het moment waarop Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk van Wittenberg nagelde.  Kunnen ze hier morgenavond op de VU ook over discussiëren?

Hieronder in het Engels de vragen die ik stelde aan Emanuel Kerry en zijn verbluffende antwoorden daarop….

Om te beginnen nog even uit het artikel van Frezza het soort van redenen waarom het Lorentz Institute moet worden opgericht:

Why does carbon dioxide and temperature covary as they do in glacial cycles? We don’t know.

What causes the deep meridional overturning of the ocean, redistributing heat around the planet? We don’t know.

What accounts for the apparent stability of biogeochemical cycles? We don’t know.

Are two or more statistically stable climate states possible for the same climate forcing conditions, such as solar radiation and atmospheric composition? We don’t know.

We may have a good idea why the atmospheric concentration of carbon dioxide has been increasing over the past 100 years but why has it been generally declining over the last 50 million years? We don’t know.

Kerry and Dan assert that the predictive power of climate models has plateaued and is not likely to improve until questions like these are answered. Worse, over-reliance on computer models to drive draconian energy policy that threatens to dislocate huge swaths of the global economy has helped contribute to a major loss of credibility for the entire field of climate science.

De door mij vetgedrukte passage geeft misschien aan waarom Emanuel ziet dat de tijd rijp is dat er geld naar het klimaatrealistische kamp kan stromen. Wat dat betreft zie je gewoon de wetenschapsmanager aan het werk die de verantwoordelijkheid heeft om de miljoenen aan te boren om zijn assistent professoren, doctoren en promovendi aan het werk te houden. Je ziet hierin ook dat de wetenschappers die rond 2008 zijn gaan omdenken, nu aan de goede kant staan om lekker door te boeren, terwijl de stijfkoppen à la Vellinga en Schellnhuber nu snel droog zullen komen te staan.

OK nu snel door naar mijn vragen:

Hajo: Will your Lorentz Institute play a role in the global warming arena? How will you avoid wishy-washy science like post-normal science, expert judgement, framing (Mike Hulme). How will you keep climate science in the realm of real and thorough science.

Emanuel: Our intent is to tackle the intellectual challenges of climate science, regardless of whether or not they have any implications for global warming. We want to create an institutional culture that accords its highest values to science that quantitatively predicts or explains observations and experiments.

Hajo: Can you confirm that your intent to bring in bright people from older scientific fields than climate science to create this proper scientific culture, mean that you feel that climate science has been lacking scientific rigor up to now?

Emanuel: We do not take the position that climate science has been lacking in scientific rigor, only that it has become too weighted to the practical problem of making projections and that curiosity-driven research that values knowledge for its own sake has suffered in consequence. We are putting a great deal of emphasis on drawing into climate science talent from other disciplines such as physics, chemistry, and biology.

Hajo: How do you see your initiative contrasting the efforts made to improve the IPCC? And initiatives like the Hartwell Paper of Pielke and Hulme et al?

Emanuel: We do not see our efforts as contrasting with IPCC or in any sense competing with it, because we are not going to be in the business of making projections; we just want to do our level best to understand the climate system.

Hajo: Are you in a way bypassing them saying: come on, let’s do the science right just for once?

Emanuel: No, we are not criticizing IPCC or saying anything like this; we are really doing something very different.

Hajo: Are you optimistic about acquiring the neccessary funding for your initiative?What’s is your response to Bill Frezza’s account of the funding issue?

Emanuel: Yes, very.

IPCC irrelevant
Schitternd hoe Emanuel negatieve statements over het IPCC uit de weg gaat. Er zullen vast reageerders zijn die nu al in de pen klimmen om mij biased reading voor de voeten te werpen. Dat ik er een anti-IPCC verhaal van maak, terwijl Emanuel neutraal is over het IPCC. Daar zal ik me niet eens tegen verweren, want het mooie is juist dat het initiatief van Emanuel en Rothman toont dat het IPCC voor de ware wetenschap gewoon een totaal irrelevant instituut is.

Edward Lorenz en zijn vlinder