Foto: Shutterstock.

Hothouse Earth‘ en ‘US Surprise Climate Bill‘ weerlegd door onderzoek van NASA’s Award-winnende wetenschapper stelt Friends of Science.

De ‘Surprise Climate Bill‘ van $ 369 miljard, gesteund door Schumer en Manchin in de VS en de angstaanjagende beweringen in ‘Hothouse Earth: An Inhabitant’s Guide‘ worden weerlegd door het werk van Dr. Roy Spencer, stelt de Friends of Science Society.

Belastingbetalers zullen nutteloze miljarden dollars kostende projecten voor klimaatverandering en kooldioxide reductie financieren in het kader van NetZero-schema’s om de wereld te behoeden voor een temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius, die volgens het model van Spencer niet zal plaatsvinden.

***

Door Michelle Sterling (Friends of Science).

De wereld wordt geconfronteerd met een voedsel-, brandstof-, kunstmest-energiecrisis die in veel landen tot hongersnood zal leiden. Dit is niet het moment om een verkwistend klimaatbeleid te voeren dat gebaseerd is op ideologie.

Zoals gerapporteerd door Science Insider op 1 augustus 2022, zijn de VS begonnen met inspanningen om een klimaatplan van $ 369 miljard goed te keuren, maar zullen ze worden geconfronteerd met hindernissen op de weg naar decarbonisatie en gevaren in de toekomst, stelt de Friends of Science Society. De onmogelijkheid om de meeste klimaat- en ‘transitie’-doelen te halen, vooral op korte termijn, wordt duidelijk geschetst in deze samenvattende rapporten van Robert Lyman van een pragmatische analyse van JP Morgan. Voorstanders beweren dat het wetsontwerp het ambitieuze doel van een emissiereductie van 40% zal halen, en merken op dat er ‘meer actie’ nodig is om de doelstelling om de uitstoot tegen 2030 te halveren.

Drastische maatregelen zijn niet nodig, zegt Friends of Science. De angst voor een klimaatcatastrofe als gevolg van stijgende koolstofdioxidegehaltes wordt weerlegd door het werk van Dr. Roy Spencer, een met een NASA-prijs bekroonde wetenschapper.

In Dr. Roy Spencer’s “Updated Carbon dioxide (CO2) Concentration Forecast through 2050 and Beyond” schrijft hij:

“Het eenvoudige CO2-budgetmodel dat ik in 2019 heb geïntroduceerd, is bijgewerkt met de nieuwste Mauna Loa-metingen van atmosferische CO2 en met nieuwe schattingen van de ‘Energy Information Administration’ van de wereldwijde CO2-emissies tot 2050. Het model suggereert dat de atmosferische CO2 tegen 2100 nauwelijks het pre-industriële niveau zal verdubbelen, met een totale stralingsforcering van het klimaatsysteem ver onder het meest extreme scenario (RCP8.5) dat wordt gebruikt in alarmistische literatuur (en de Amerikaanse nationale klimaatevaluatie), met de beste overeenkomst met RCP4.5.”

De bevindingen van Spencer lopen parallel met ander maar gerelateerd werk van Roger Pielke, Jr. en Justin Ritchie over het misbruik van RCP-klimaatscenario’s.

In tegenstelling tot een rapport in The Guardian van 30 juli 2022, waarin wordt beweerd dat “binnenkort de aarde onherkenbaar zou kunnen zijn”, daarbij verwijzend naar het nieuwe boek van Bill McGuire, “Hothouse Earth: An Inhabitant’s Guide“, zegt de Friends of Science Society dat het niet-gerefereerde boek een klimaatcatastrofe voorspelt. Het werd positief beoordeeld door Extinction Rebellion, bepaald geen gerenommeerde wetenschappelijke bron.

McGuire’s “Hothouse Earth” mist merkwaardig genoeg substantiële verwijzingen om de angstaanjagende beweringen te ondersteunen, en qua timing bereikt het, zoals veel ‘broeikas’-werken, het publiek in een tijd van zomerse hittegolven over de hele wereld, zoals gerapporteerd door ABC op 19 juli 2022. Mensen zijn zeer beïnvloedbaar en gaan er vaak van uit dat extreme weersomstandigheden worden veroorzaakt door door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Dat is niet wat het bewijs laat zien.

Evenzo onderzoekt de PNAS-paper “Perspectives“, gepubliceerd op 25 maart 2022, de “Climate Endgame” van worstcasescenario’s die beweren

“Ondanks 30 jaar inspanningen en enige vooruitgang in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) antropogeen broeikasgas (BKG)-emissies blijven stijgen. Zelfs zonder rekening te houden met klimaatreacties in het slechtste geval, zet het huidige traject de wereld op schema voor een temperatuurstijging tussen 2,1 °C en 3,9 °C tegen 2100 (11)…”

Het werk van Spencer weerlegt deze beweringen effectief.

Energie-econoom Robert Lyman voorspelde in zijn rapport “When Climate Prophecy Fails” uit 2020:

“Als de realiteit niet overeenkomt met de profetie, zullen degenen die de ontwikkelingen op het gebied van klimaat- en energiebeleid nauwlettend volgen, zien dat de grondgedachte voor een drastische transitie afbrokkelt.”

Zoals gerapporteerd door True North Centre op 5 april 2022, beweerde de Canadese politicus Steven Guilbeault, minister van Milieu, dat ‘klimaatverandering mensen doodt’, verwijzend naar de dodelijke ‘hittekoepel’ van vorig jaar die de Pacific Northwest in zijn greep hield, waarmee hij miljarden dollars rechtvaardigde groene regelingen om ‘de klimaatverandering te stoppen’ en het gebruik van fossiele brandstoffen uit te faseren.

Volgens dit onderzoek onder 65 miljoen sterfgevallen waren de sterfgevallen als gevolg van de kou in 1990 in totaal 10,8 keer hoger dan de sterfgevallen als gevolg van de warmte in 2019, en 9,1 in 2019. Daarom zal de opwarming leiden tot een significante daling van de netto temperatuurgerelateerde sterfgevallen.

De Belgische onderzoekers Jean van Vliet en Brigitte van Vliet-Lanoë hebben aangetoond dat de extreme hitte en de daaropvolgende enorme bosbranden in British Columbia eind juni 2021 het gevolg waren van een Mobile Polar Anticyclone (MPA) en een foehn-effect. MPA is het werk van Marcel Leroux die stelde dat er geen opwarming van de aarde is omdat er geen wereldwijd klimaat is. Het onderzoek van Van Vliet-Lanoë dat de ‘climate change killer‘-constructie weerlegt, wordt gepresenteerd in een video in gewone taal door de Friends of Science Society.

 

De wereld wordt geconfronteerd met een voedsel-, brandstof-, kunstmest-energiecrisis die in veel landen tot hongersnood zal leiden. Dit is niet het moment om een verkwistend klimaatbeleid te voeren dat gebaseerd is op ideologie, zegt Friends of Science.

***

Over Friends of Science

De Friends of Science Society is een onafhankelijke groep van aard-, atmosferische en zonnewetenschappers, ingenieurs en burgers, die haar 20-jarige bestaan viert met het aanbieden van klimaatwetenschappelijke inzichten. Na een grondige bestudering van een breed spectrum aan literatuur over klimaatverandering, heeft de Friends of Science Society geconcludeerd dat de zon de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering is, niet kooldioxide (CO2).

***

Bron hier.

***