Dit zaakje gaat steeds meer stinken, en dat is wel feitelijk in overeenstemming met de uitingen van HIVOS


Het verbinden van rampen in de Derde Wereld met energieverbruik hier *(minder douchen enz), zoals het Hivos doet is wel degelijk in strijd met de algemeen geaccepteerde wetenschappelijke inzichten én recente onderzoeksliteratuur. Dat blijkt uit de analyse van klimatologische experts (publicerend in de pierievjoetlitjetjur) die we inschakelden, na afwijzing van een klacht over wetenschappelijk bedrog dat HIVOS pleegt met haar fondsenwervingscampagnes.

Ook meest recente literatuur wijst op onwetenschappelijk bedrog van HIVOS
Het Hivos verwijst alleen naar het laatste IPCC-rapport in algemene zin als rechtvaardiging. De Reclame Code Commissie gebruikt die verwijzing als rechtvaardiging voor de afwijzing voor de klacht. Maar dé experts in het vakgebied over de relatie tussen rampen en CO2-gedreven opwarming wijzen de claims af: ook binnenkort te publiceren overzichtsartikel van Laurens Bouwer van de Vrije Universiteit in het prestigieuze Bulletin of the American Meteorological Society weerspreekt een eenduidig verband zoals HIVOS suggereert.

Uit het artikel van Bouwer:

”analyses laten zien dat hoewel economische verliezen van aan weer gerelateerde gevaren zijn toegenomen, antropogene klimaatverandering tot nu toe geen significante invloed hebben gehad op de verliezen van natuurrampen. De waargenomen verliezen nemen hoofdzakelijk toe vanwege de toegenomen blootstelling en de waarde van het de bezittingen die risico lopen ”.

Ook dé experts op dit gebied
, zoals Roger Pielke jr hebben als wetenschappelijke consensus vastgesteld met een groep van de 30 belangrijkste experts in dit onderzoeksveld dat er geen eenduidig verband is vastgesteld tussen tot nu toe waargenomen opwarming en klimaatgerelateerde rampen.

Reclamecode Commissie uitspraak in tegenspraak met eigen statuten
Met haar claim dat het Hivos ‘in overeenstemmig met algemeen geaccepteerde wetenschappelijke inzichten’campagne voert, doet de Reclamecode Commissie uitspraken die tegen artikel 9 van haar eigen statuten handelen.

Artikel 9. In reclame gebruikte getuigschriften, attesten of verklaringen van
deskundigen dienen op waarheid te berusten en in overeenstemming te zijn
met recent aanvaarde wetenschappelijke inzichten
.

De Reclame Code Commissie (RCC) schept zo een precedent voor aanhoudend publiek bedrog door de fondsenwervingsindustrie. Zoals we op dit blog al aantoonden kan dit liggen aan het feit dat RCC-bestuurslid Robin Blitzblum het perverse klimaatangstlied voor kinderen schreef dat de VARA uitzond.

Het enige oorzakelijk verband met minder douchen is dus dat dit zaakje meer en meer stinkt.