Serengeti Hollandaise, het sluitstuk van de ecologische soap Nederland

De NOS belde me om in 5 voor 12 te reageren op het PVV-plan om alle exotische grote grazers te verwijderen. Dat is een goed plan, omdat die modieuze oerpaarden en oerkoeien concurreren met onze inheemse grazers als ree en edelhert om beperkte voedselbronnen. Er bestaan ook veel slechte plannen. Zo kunnen we bijvoorbeeld kort zijn over de quickscan van het Planbureau voor de Leefomgeving over de Ecologsiche Hoofdstructuur, die net uit is: zonde van de 50.000 euro die Henk Bleker aan een paar Wageningse glazen bollen spendeerde, die zich te buiten gaan aan klimaatesoterie en valse concreetheid.

Typische PBL-uitspraken als ‘wanneer we in 2018 x hectare extra natte zone realiseren, blijft x procent biodiversiteit behouden’: Voorspellingen zonder onzekerheidsmarges en enige concretisering of bronvermelding, die als ze wel zouden zijn opgegeven, tegen 100 procent onnauwkeurigheid aan zouden lopen. Zonde van het papier, laten we hopen dat het van FSC-bomen kwam..

Klimaatalarmist Paul Opdam achter verder abstract maken van natuurbeleid NL
Volgende patient: ons goeie oude ministerie aast al langer op het over boord gooien van zinvolle traditionele natuurbescherming en natuurstudie, het doel van de quickscan, omdat dankzij de aftakeling van het natuuronderwijs toch niemand meer een mus van een spreeuw kan onderscheiden: die missie volbracht de Werkgroep IBO Natuur in maart 2010, bij monde van Wagenings klimaatalarmist Paul Opdam. Dat deed hij samen met een groene glazen bol van het PBL. Je hoopt dat géén politicus aan dit geneuzel serieuze aandacht dan wel subsidie wil schenken. Neem dan liever mijn EHS-plan.

‘Als soorten schuiven door dé klimaatverandering’
Opdam is close friend van onze eigen Al Gore Pier Vellinga, en zijn mantra is ‘als soorten gaan schuiven door DE klimaatverandering’: wanneer je hem vraagt om die esoterie te specificeren weigert hij verder iedere verklaring en wordt hij boos/arrogant. Je kunt dat biologisch ook niet onderbouwen. Hoe dan ook, dankzij alarmist Opdam komt het K-woord liefst 155 maal voor in 90 pagina’s met veel plaatjes, en getallen die valse concreetheid geven.

Spoedcursus Klimaatesoterisch dialect

Bij klimaatverandering zijn drie vragen belangrijk:
– Hoe passen we de sturingssystematiek aan de toenemende dynamiek aan?
– In welke mate, voor welke ecosysteemtypen en waar in Nederland willen we de EHS klimaatbestendig maken door hem ruimtelijk aan te passen?
– Hoe kunnen de nutsfuncties van de natuur maatschappelijke betekenis krijgen en hoe kan daardoor de aanpassing van het natuurbeleid en de EHS worden gerealiseerd?

En zo leutert men verder, het lijkt deskundig maar is fundamenteel ontoetsbaar en dus geen wetenschap. Deskundologie, bedoeld om politici te plezieren.

Wat schuift het?
Alsof robuuste bureauecoloog Opdam één flauw benul heeft hoe klimaat zich gaat ontwikkelen, en hoe soorten daarop reageren, roept hij nu dat ‘De klimaatverandering’ de grootste bedreiging is voor onze natuur. Pinokkio. Zoals Joop Schaminee al liet zien met hulp van de vegetatiedatabank sinds 1950 zijn veel koudeminnende soorten juist toegenomen, vooral door effecten van bosbeheer. Bij moerassoorten trad géén verschuiving op. Dus wat schuift er nou? Ja wat schuift het, is misschien een betere vraag: Opdam, wat heb je voor die modieuze klimaatquatsch gekregen van de overheid?

Ontmaskerd door Oud Directeur Staatsbosbeheer
Toen stuitte ik op het opinieverhaal van Frits van Beusekom, oud SBB-directeur die ik vertrouw omdat ik hem ooit voor een NRC-artikel interviewde over falende grazers. Hij is nuchter en wars van modieuze flauwekul. En dus ontmaskert hij het kletsverhaal van Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds, waarover ik hier eerder blogde. Van de Gronden herkauwt namelijk gewoon Opdam’s werk uit het IBO-rapport.

Sommige zaken kun je met 100 procent zekerheid voorspellen, zoals het gedrag van WNF
In een eerder blog verbaasde ik me al over de gratis advertentie die Johan van de Gronden van het Wereldnatuurfonds kreeg van de krant van goedgelovigen Trouw, om zijn combinatie van bureau-ecologie, natuurvervreemding en klimaatesoterie te promoten.

Je weet bij het WNF altijd: dat hebben ze niet zelf bedacht, ze gaan aan de haal met de verdiensten van anderen om zichzelf aan consultingopdrachten te helpen. En nu grijns ik: je hebt geen glazen bol of Wagenings computermodel nodig om het gedrag van een Wereldnatuurfonds-employee te voorspellen.

Laat ik Van Beusekom maar citeren: ‘Warhoofderij van het ergste soort’
Hoort u het ook ééns van ander, een oudgediende in het natuurbeheer, mijn kritiek op biologische klimaatesoterie mag zo langzaamaan bekend zijn (en lees anders De Staat van het Klimaat)

Tot welke conclusies kwam dit tweetal? (Opdam en de glazen bol van het PBL RZ) Niet vermesting, verdroging en verzuring, maar klimaatverandering bedreigt onze biodiversiteit. Wij moeten onze natuur dus klimaatbestendig (jeuk jeuk jeuk RZ) maken. Dat kan alleen in zeer grote eenheden robuuste natuur die bovendien dynamisch moet zijn, zo vinden zij. De kwaliteit van de rest van de Nederlandse natuur, het bekende mozaïek van veel kleine en middelgrote natuurgebiedjes, is volgens beide heren niet houdbaar en kunnen we beter afschrijven.

De consequenties van deze zogenaamd nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn niet mis. Het betekent dat het natuurbeleid van Nederland en Europa als achterhaald zou moeten worden beschouwd. Volgens IBO Natuur stapelen de bewijzen daarvoor zich op. Die bewijzen komen echter niet op tafel! Alle beschikbare gegevens – en dat zijn er veel – wijzen juist op het tegendeel. Die gegevens zijn evenwel weggemoffeld. (standaardpraktijk bij klimaatesoterie RZ)

Het hele verhaal is modieuze warhoofderij van het ergste soort

Kijk, waarom zou ik mezelf nog herhalen, als anderen met een veel betere staat van dienst in natuurland dat ook al voor mij doen. Overigens, de NOS kondigde mij aan als ‘bioloog’, maar ik ben gesjeesd wegens het najagen van alternatieve interesses in mijn studietijd. Nu ben ik eerder een wannabe-oloog. Dus laten we dat bij deze nog even rechtzetten, ik heb geen titel om me achter te verschuilen.