De stralingsparadox

Przewalskipaarden dartelen rond de sarcofaag

Ik vind het de hoogste tijd om eens te verwijzen naar De Groene Rekenkamer en De Klimatosoof, twee verwante websites die een must zijn voor kritisch denkenden, met een voorkeur voor humoristische ironie. De beheerder Theo Richel, die alle content verzorgt, kan zich meten aan onze Rypke als het erom gaat een serieuze inhoud prikkelend en met tong-in-cheek te brengen!

Wie snel een kijkje neemt, kan zich nog inschrijven voor het veelbelovende Rekenkamer webinar van vanavond (alweer het negende op een rij), deze keer over de positieve effecten van Tsjernobyl op de natuur.  Ja, u hoort het goed! Het zal bij u waarschijnlijk ook een tijdje duren eer u eraan wilt (bij mij duurde het maanden!), maar dit is een serieus onderwerp!

Meer zeg ik er niet over, doe eens een search op de Groene Rekenkamer website naar “straling” en u hebt voorlopig genoeg verbijsterend leesvoer!

Door | 2012-01-28T01:32:36+00:00 9 maart 2011|13 Reacties

13 Reacties

 1. Rypke Zeilmaker 9 maart 2011 om 10:57- Antwoorden

  LEuk onderwerp, schreef ik drie jaar geleden over voor het Algemeen Dagblad, zou er nog naar toe met een stralingsfysicus

  http://rypkezeilmaker.nl/typo/index.php?id=368

  Laatst was er nog een documentaire over op de VPRO

 2. Theo Wolters
  Theo Wolters 9 maart 2011 om 14:17- Antwoorden

  @Rypke

  Stap één is te constateren dat dieren met een relatief kort leven geen last hebben van lage doses straling, omdat de schade pas op hoge leeftijd optreedt.

  Stap twee is te constateren dat mensen die lang aan lage doses straling zijn blootgesteld, significant langer leven. Zoals radiologen, en mensen die leven op plaatsen met sterk verhoogde achtergrondstraling. Inmiddels zijn meerdere dergelijke bergdorpjes bekend met een opvallend hogere levensverwachting.

  Straling als immunisator. Wie had dat gedacht…

  Daarom noemde ik het topic De Stralingsparadox.

  Zie ook http://www.groenerekenkamer.com/Stralingshormese….

 3. Fred Versteeg 9 maart 2011 om 15:17- Antwoorden

  Ik moest onmiddellijk denken aan een BBC-documentaire van enige jaren geleden over de overdreven angst voor straling en kernenergie en de overdreven cijfers over doden en afwijkingen na Tsjernobyl. Blijkt deze docu ook via de Groene Rekenkamer te bekijken ('Nuclear Nightmares' indrukwekkende BBC-documentaire over de nodeloze angst voor straling):

  http://www.groenerekenkamer.com/nuclear_nightmare

  Zeer handig mocht u weer eens in een discussie verzeild raken met tegenstanders van kernenergie die de honderdduizenden extra kankerdoden a.g.v. Tsjernobyl als argument gebruiken.

  Overigens vind ik het feit dat in Europa tussen de 100.000 en 200.000 extra abortussen zijn verricht a.g.v. angst bij vrouwen op genetische afwijkingen bij hun kinderen direct na Tsjernobyl zeer indrukwekkend. (http://www.groenerekenkamer.com/stralingstekort )

 4. Fred Versteeg 11 maart 2011 om 13:01- Antwoorden

  Oeps, er staat weer een kerncentrale in de fik…Field day voor de tegenstanders van kernenergie vrees ik.

 5. Theo Wolters
  Theo Wolters 12 maart 2011 om 06:19- Antwoorden

  @Fred
  Ja, het is een beetje het moment van de waarheid.

  Rampenscenario's zijn uiteraard tot in den treure gesimuleerd, en voor alle omstandigheden is een procedure voorhanden.

  Van de huidige 3e generatie centrales is bekend dat ze nog niet intrinsiek of helemaal passief veilig zijn. Koeling is nog steeds onmisbaar.
  Dat het stoom afblazen in noodsituaties, ondanks filtering enige radioactiviteit in de lucht kan brengen is ook geen nieuws. Maar daar moeten we (zeker in deze topic!) niet panisch over doen.
  Waar ook van uitgegaan werd is dat bij een zware aardbeving de centrales structureel intact zouden blijven en netjes af zouden schakelen. Ook dat lijkt het geval te zijn.
  Je bouwt nu eenmaal geen 50 kerncentrales middenin aardbevingsgebied zonder te weten hoe je met een zware beving om moet gaan.
  Toch zijn er nu maar liefst 11 uitgevallen, waarvan er drie serieus in de problemen zijn heb ik begrepen.

  De grote vraag is of de getroffen drie centrales zich bij deze ramp gedragen zoals verwacht. Als dat zo is, is het alleen maar een boost voor het vertrouwen in de ontwerpers van kerncentrales. En een extra impuls om haast te maken met de 4e generatie centrales, die ook in dit soort omstandigheden geen uitstoot zouden hebben, maar met de ontwikkeling waarvan we 30 jaar geleden om emotionele redenen dwaas genoeg gestopt zijn.

  Wat wél een ramp zou zijn voor de nucleaire industrie, is als deze volstrekt voorspelbare situatie (wegvallen van de koeling na stilzetten van de reactie) wél zou leiden tot een meltdown, of als er wel gevaarlijke structurele schade zou zijn ontstaan door de beving.
  Dat zou ook mijn positieve mening over kernenergie negatief beïnvloeden.

 6. Theo Wolters
  Theo Wolters 12 maart 2011 om 15:24- Antwoorden

  Het lijkt flink mis te gaan met de Fukushima reactor.

  Zie het zeer feitelijk en deskundig commentaar van uur tot uur op de tweet account van Diederik Samsom.

  Op CNN wordt commentaar gegeven door een Amerikaanse professor die direct contact heeft met één van de operators, ook prima informatie.

 7. Arthur Rörsch 14 maart 2011 om 14:03- Antwoorden

  Betwijfel of de CNN voorlichting zo betrouwbaar is. Ben, (nu 78) als voorheen moleculair radiobioloog, (tijdens de koude oorlog) voorts niet zo bang voor een beetje straling. Waarom is een lage dosis niet zo ongezond? Ioniserende straling en UV induceren breuken in DNA en zo doen in het normale metabolisme ook de zuurstof radicalen. (Ademhalen is ook al niet gevaarloos) Die 'schade' wordt voortdurend hersteld. (Zie een artikel in volgend nummer van SPIL). Waarschijnlijk activeert een lage dosis deze herstel processen, waarbij een 10 tal enzymen is betrokken, die ook bij de DNA replicatie een functie vervullen.

  Niettemin is mijn gevoel nog steeds dat we tijdens de koude oorlog langs de afgrond hebben gelopen. Plutonium is en blijft een gevaarlijke stof.

 8. De woedende kok 14 maart 2011 om 15:15- Antwoorden

  Voor meer en andere informatie over straling dan waaraan wij dagelijks door Green Peace worden blootgesteld kan ik

  Underexposed: What If Radiation Is Actually Good for You?

  door Ed Hiserodt aanraden. Binnenkort ook in vertaling verkrijgbaar via De Groene Rekenkamer.

  Uitgerekend in Japan heeft men veel statistische gegevens die wijzen op hormesische effecten van lage doses straling.

  En wel degelijk wordt er in de media (CNN incluis) weer behoorlijk paniek gezaaid over de huidige stand van zaken; uiteraard zonder ook maar één keer op de proppen te komen met betrouwbare metingen; laat staan dat men evt. cijfers in het juiste perspectief plaatst.

 9. Amadeus Gould 15 maart 2011 om 14:55- Antwoorden

  Voor de persmededelingen van het IAEA internationale atoom energie agentschap (een instituut van de Verenigde Naties) m.b.t. de kerncentrales in Japan na de aardbeving, bijgaande link

  http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate

 10. Turris 15 maart 2011 om 16:56- Antwoorden

  Gevarenklasse bij kerncentrales zoals IAEA die definieert:

  • 1986 Klasse 7 : Catastrofe (Tjernobyl): Zware vrijkomst van radioactiviteit

  • —- Klasse 6 : Zwaar ongeval : Aanzienlijke vrijkomst van radioactiviteit

  • 1979 klasse 5 : Ernstig ongeval (Harrisburg): geringe vrijkomst van radioactiviteit

  • 2011 Klasse 4 : Ongeval (Fukushima) : geringe vrijkomst van radioactiviteit

  • —- Klasse 3 : Zware storing : Kontaminatie in omgeving

  • —- Klasse 2 : Storing : Kontaminatie binnen centrale

  • —- Klasse 1 : Onderbreking : Veiligheidsproblemen in de productie

  • —- Klasse 0 : Gebeurtenis: binnen kerncentrale management

  Fukushima kerncentrale is nu klasse 4 en mogelijk op weg naar klasse 5, als de koelingsmaatregelen niet helpen. Het bedienend personeel is nog steeds aanwezig in de centrale, echter nog maar mogelijk zonder ernstige gezondheidsschade voor nog maar 50 uur.

 11. Theo Wolters
  Theo Wolters 16 maart 2011 om 01:40- Antwoorden

  @Arthur

  Dank voor de interessante verklaring!

  Ik ben erg benieuwd naar het artikel in Spil.

 12. Theo Wolters
  Theo Wolters 16 maart 2011 om 01:45- Antwoorden

  De Groene Rekenkamer haakt in op de actualiteit en houdt vanavond om 20.30u een ingelast webinar over de reële risico's als gevolg van de problemen met de Japanse centrales.

  "Stel Uw vragen aan prof dr. Patrick van Esch, natuurkundige en auteur van een dik boek over kernenergie, en drs. F.B. Schade, radioloog. Woensdag 16 maart 2011, aanvang 20.30 uur."

  Wel even opgeven: http://www.groenerekenkamer.nl/

Geef een reactie