Groene Madrassa: 'Zeg me na: Moeder Aarde is groot, de mensheid is slecht, compenseer je zonden met windmolens en CO2-opslag'

Waarheen gaat uw kleine Volkertje, nadat hij samen met juf het Klimaatlied heeft gezongen van Kinderen voor Kinderen? Als het aan het Ministerie van ELI ligt naar de buitenschoolse groene heropvoedingsmadrassas van – tel rustig tot tien, braak niet en hou uw beeldscherm schoon- Stichting Ecokids Nederland. Eeecoookidsssss….. Brrrr, dat ruikt naar subsidie en dat klopt ook.

Congres ‘Groen en Socialistisch’
Het Ministerie van ELI sponsort op 14 april een ecosocialistisch/fundamentalistisch onderwijscongres van Ecokids: ‘Groen en Sociaal’ in Dordrecht, samen met de ecosocialistische bureaucraten van de Provincie Zuid Holland.

Gespreksleidster Rachelle Eerhart (Groen Links) van klimaatindoctrinatie-instituut IVN presenteert voor de onderwijsdoelgroep samen met PvdA-leider Jean Eigman (…) en PvdA-(ex)wethouder Anne Koning een nieuw vierjarenplan: Hoe kun je ook buitenschools via klimaatindoctrinatie – vroeger onderwijs geheten de kinderneuzen in de zelfde duurzaam-socialistische richting duwen. En lekker na afloop bijborrelen in de duurzame kinderboerderij met een kringlooplunch van Gaia.

Natuuronderwijs met een dikke scheut ideologie/commercie
Met ‘Natuur en milieuonderwijs (NME)’als camouflage wordt uw kleine Volkertje op ons ‘neutrale’ onderwijs klaargestoomd tot klimaatridder/milieufreak, strijdend tegen het grootkapitaal en voor de ecoreligie, samen met de Groene Taliban. En passant tovert de PvdA/Groen Links, pardon onze neutrale overheid ze om tot brave donateurs van milieuclubs, dienaren der bureaucratie en verlengstukken van (wind)energiebedrijven.

Verder lezen?: braak niet en hou uw toetsenbord schoon
..ER moet immers door ons nog gewerkt worden om de subsidie op te kunnen hoesten voor dit soort lieden.Om te demonstreren dat ik qua stijl wél, maar qua feiten niet overdrijf, zal ik wat kersen plukken uit eerdere onderwijsprogramma’s van Ecokids.

Wanneer u uw toetsenbord schoon wilt houden, is het missschien beter dat u niet verder leest. Je kunt stemmen wat je wilt, maar we leven in een lobbycratie/bureaucratie, geen democratie.  De Groene Taliban blijft daarom heersen, ookal is 90 procent van de Nederlanders ze volledig beu, zeker wanneer ze eerlijker geinformeerd zouden worden.

Voor mensen met het vermogen één en ander van de schouders te laten glijden– lees hier verder over NUON en Eneco-energielespakketjes, klimaatkampen, donateursronseling voor Dorcas, het Wereldnatuurfonds en andere grapjes van onze Groenlinkse kindervrinden.


Cadeautje van uzelf aan Groene Taliban
De anderhalve ton projectsubisie die Ecokids ontvangt van voormalig LNV is in twee jaar vervlogen aan overhead. En de blijkvanwaardering-subsidiering voor het feit dat Ecokids bestaat, cadeautje van u, is nooit genoeg. Dus verzin je weer iets nieuws om je eigen ideologie via de overheid in kinderen te gieten.

Wat wacht uw eigen Volkertje?
Modern natuuronderwijs van Ecokids laat uw ecogesocialiseerde kind de natuur zelfs in het staal van een gesubsidieerde windmolen ontdekken, bijvoorbeeld een doormidden gehakte zeearend. De kinderen van groep 1 tot 8 kregen eerder bijvoorbeeld een NUON-Natuurlijk Energiepakket opgedrongen van Ecokids, onder het motto van ‘Goudse Natuurweken’ op scholen,

Totaal lespakket voor de gehele school van groep 1 t/m 8
Accent onderbouw: spelen en ervaren staat voorop, de kinderen worden ingeleid in het thema door de verhale nen liedjesvan koning Lollie
Daarnaast is er een activiteitenmap rond de onderwerpen: zon, licht, water, wind en warmte
Accent middenbouw:de kinderen gaan aan de slag en reizen mee met Volty Power. Dit figuurtje neemt hen mee naar vreemde streken als “Het land van Waai en woei of ZonZet Zeven

Maar ook Eneco mag al op jonge leeftijd via de kinderen klanten werven voor dure wisselvallige energie. (duurzaam) via een energielespakket. Waarom niet Shell, die al decennia betrouwbare bio-energie uit de grond haalt, aardolie en gas, afkomstig van bacterieel afgebroken plantenmateriaal van miljoenen jaren geleden, dat bij verbranding ook moderne planten weer doet bloeien en groeien (video: seeing is believing)?

Turfsteken tegen fossiele energie
In plaats van het veen op te gaan, om het veen te leren kennen, krijgen we een volgende campagneles.

‘De kinderen maken kennis met fossiele brandstof in de vorm van veen en turf. Ze maken zelf turven die ze mee mogen nemen en ze ontdekken de nadelen van eindige brandstof. Daarna experimenteren ze in een aantal proefjes met (astronomisch)duurzame energie zoals zonne-energie.’

Mogen ze bij het Nuonlespakket ook ervaren hoe het licht uitvalt bij een windstille dag, zónder die fossiele energie? Hoe ze de winter doorkomen met sneeuw op de zonnepanelen?

Donateurtjes ronselen
Waarna de fondsenwervende bedrijven WNF en Vogelbescherming donateurs mogen ronselen onder de geheropvoede ecokids, en ontwikkelingshulpclub SOG en Dorcas nog eens mag uitleggen hoe slecht rechtse mensen wel zijn.

Lekker uitwisselen met de moslimbroeders van El Wafa
Ecokids voorzitter/Groene Talibanleider Ton van Rossum mag ook graag samen met de moslimbroederschap van El Wafa op door de staat gesubsidieerde vakantie, pardon uitwisseling naar Suriname lekker powerpointen over De Klimaatverandering. Reuze belangrijk.

 

 
 

'Duurzaamheid versterkt Welzijn' (copyright Ecokids)

 

Zegt het allen na: ‘Duurzaamheid versterkt Welzijn’
Maar ook ecosocialistische kinderheropvoedingsprogramma’s heeft Ecokids in de aanbieding van Aardewerk, om het lichaam te reinigen van onreine sappen en kunstmatige rasseninvloeden die het grootkapitaal voortbrengt. Een heerlijke kringlooplunch van ecovoedingswinkel Gaia. Alles met trouwe subsidiering van provincie en het tegenwoordige ELI.

Wat dacht u verder van eerder door de staat gesubsidieerde conferenties met ecosocialistische/fundamentalistische titels als ‘Duurzaamheid versterkt welzijn’, Kraft durch Freude,  alleen Groene Allah brengt verlossing.

Hoe kan dit?
Hoewel Ecokids in Gouda zit, komt dit gedoe allemaal uit de zelfde hoek: Groenistan, ookwel Wageningen genoemd waar de madrassa Alterra via Jana Verboom onder het mom van ‘ecologie’ het ecosocialisme/fundamentalisme aan de man wil brengen bij kinderen.

De  madrassa Alterra is de voorpost van vrijwel alle directieleden Natuur bij het Ministerie van LNV (nu ELI). Sites als ‘Natuurkind‘, die uw koter aanmoedigen om tegen kernenergie te protesteren, en André van de Zande’s favoriete boek  (Ik ben zelf bij André van de Zande op de koffie geweest,toen Cees Veerman bij LNV baas was, dus ik weet waarover ik praat) in webformaat ‘Laatste kind in het bos‘, met het ecofundamentalistische motto:

Hoe de oeroude band tussen mens en de rest van de planeet hersteld kan worden

Och ja, wat missen wij, de afdruk van vrolijke hyenatanden in onze dij, het gat in de maag als de mammoet op is en prehistorisch genieten met parasieten.

Natuur moet geen religie zijn
Natuur is niet links of rechts maar van iedereen. En het is al helemaal geen religie, waaraan kinderen zich moeten onderwerpen. Het zou mooi zijn wanneer kinderen zonder schuldgevoel weer konden eierzoeken, rupsen vangen, boomklimmen, zonder dat de Groene Taliban met geheven vinger haar moraallessen predikt, nu met door de staat gesubsidieerde madrassa’s. Maar op deze manier is de natuur gekaapt door engerds, voor politieke en commerciele doeleinden.

Er is maar één woord in het Hollandse vocabulaire dat die praktijk treffend samenvat. Getverdegetverdegetver.

Directielid Ministerie Tom Verboom familie van Jana Verboom?
Een antwoord op de volgende vraag zou de subsidiekringloop rond maken, wel zo ecologisch. Is Tom Verboom familie van Jana? Hij is van de Directie Natuur van het tegenwoordige ELI. Verboom voert tegenwoordig operatie ‘Fuck the Fisherman’ uit, bij Alterra en Imares beter bekend als VIBEG: hoe pest je vissers met Natura 2000 als excuus van het Friese Front en de Noordzeekust af, zodat je op zee ongehinderd over 500 vierkante kilometer windparken kunt neerzetten (in Natura 2000). Het zou verklaren waarom deze onzin zo eenvoudig zichzelf in stand houdt.