Op tweede Paasdag is de uitvaart van dr. ir. Eleonoor (Noor) van Andel (31 mei 1938 – 19 april 2011). Hij heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap, wat bij mij directe associaties oproept met het Paasfeest. Bovenstaande video is mijns inziens een stralende ecce homo oftewel “zie deze mens”.

Schitterend ook Noors afscheidswoorden:

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace

νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ·

‘Nu ik zie dat de jonge generatie het zo fantastisch doet, zal ik de Despoot vragen om zijn dienaar terug te roepen’

En ik vermoed dat hij dit echt uit de grond van zijn hart meent – doelend op zijn kinderen waarschijnlijk en velen in zijn netwerk – en dat hier bijvoorbeeld niet een zweem van sarcasme in schuilt naar iemand als de koppige Geert Jan van O. van het KNMI waar Noor enkele e-mails mee wisselde na zijn presentatie in ons nationale verpolitiseerde weer & klimaatinstituut.

Hoewel ik doorgaans pleit voor zo snel mogelijke recycling van alle in fossiele brandstof opgeslagen CO2 ten behoeve van verbeterde plantengroei en vergroening van de aarde, word ik toch stil als ik zie dat juist een van de intelligentste best geïnformeerde klimaatsceptici een van de warmste pleitbezorgers van energiezuinigheid en hernieuwbare energie blijkt te zijn. Met talloze Willy Wortel-uitvindingen bouwde deze man aan een schitterende visie. Hopelijk gaat zijn zoon Eur van Andel met dezelfde tomeloze energie en uitvindersgeest verder.

Theo heeft enkele dagen geleden al geblogd dat Noors onvoltooide klimaatwerk door competente mensen wordt voortgezet. Of en wanneer het de peer review zal doorstaan is de vraag, zoals Ross McKitrick dezer dagen heeft betoogd in zijn bij het Cato Institute gepubliceerde artikel Bias in the Peer Review Process: A Cautionary and Personal Account.