De Waarheid op het Wad (1)

Bijgaand een parabel op het Wad, naar aanleiding van het artikel in Trouw van 16 mei over het onderzoek van Katja Phillippart (NIOZ), die mysterieus doet over de oorzaak dat minder algen voorkomen in zeewater dan in de tijd van de nutriëntenpiek van de jaren ’80, en er dus  ‘meer onderzoek nodig’ is. 

Er was eens…
Een boer of visser vindt iemand op straat die op zijn rug ligt met een mes in zijn borst. En hij concludeert: ‘die is dood en dat kwam door het mes’. Tssk, wat dom en ongenuanceerd.

Toen kwamen er onderzoekers van het NIOZ, die stellen

‘dat je zoiets wel kunt roepen, maar dat dit veel te simpel is. In vele rapporten begraven wij de fysieke doodsoorzaak (het mes) onder vele andere invloeden die het levenseinde veroorzaakten. Waarschijnlijk was er ‘een zuurstofgebrek in de hersens, dat tot uitval van vitale levensfuncties leidde’, en bleek ‘de doorbloeding van de kransslagader aan incursies te leiden, waarbij een metalen voorwerp via doorsnijdende eigenschappen tot uitvloeiing leidde van bloedstroom’, en dat ‘mogelijk via een periode van 2 minuten de hartfunctie in intensiteit afnam, waarbij waarschijnlijk in samenhang met de uitval van zuurstoftoediening in de hersens een regime shift optrad.

Hierbij trad een plotse overgang op van een levend systeem naar een systeem dat minder vitale eigenschappen vertoonde’, maar dat er ‘meer onderzoek nodig is om de exacte samenhang vast te stellen’ en dat ‘gek genoeg nog niemand dit onderzoek had uitgevoerd’.

En zo blijft het lijk dagenlang op straat liggen stinken met het mes rechtop. 

Ik blogde al eerder over Philippart haar onderzoek, en ze beantwoordt mijn vragen niet. De vraag die ik haar stelde: waarom deed je de analyse in 2007 (volg niet haar conclusie/samenvatting maar bekijk haar gegevens figuur 3 in Ecosystems) met Silicaat en P en niet met N en P, terwijl dat de belangrijkste nutrienten zijn en je zeker een correlatie zou vinden met biomassa? (schelpdieren vogels enz)

Eye-opener
De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van primaire productie, schelpdieren als kokkels en mossels op Wad en Zuidelijke Noordzee is al decennia evident, het mechanisme is met karrevrachten peer reviewed internationaal onderzoek ondersteund én met biologische verklaring onderbouwd: minder bemesting van nutriënten.

De rest is bijzaak, maar omdat die productiedaling door milieubeleid komt (Kaderrichtlijn Water: zie IBN 2015), zal men dat nooit willen erkennen.

Als Phillippart beweert dat dit ‘gek genoeg nog nooit eerder is gedaan’, bevreemdt me dat zacht gezegd, zie deze presentatie van d’r, hoe NIOZ-mensen lippendienst bewijzen aan het nutrientenvraagstuk, maar hoe ze weigeren iedere gevolgtrekking er uit te halen voor productiviteit.

En neem dan de grote stelligheid waarmee ze op basis van toevallige correlaties toevlucht naar mechanismen zonder biologische verklaring (regime shift blabla omdat Marten Scheffer zo in de mode is).Bij modes (zie ‘climate change’) die binnen de zieke aardedoctrine vallen laat men plots wel alle nuance varen en is men zo stellig als een Schotse presbyteraanse dominee.

‘Er zijn vele oorzaken’en andere obligate institutionele cliché’s
Lang – toen ik nog braaf de propaganda van massamedia en het officialdom geloofde- dacht ik ook dat die nutriententheorie een fringe-theorie van vissertjes was, hij werd immers niet officieel naar buiten toe door instituten als NIOZ uitgedragen en dus door bestuurders en media geloofd.

Maar het tegendeel blijkt waar, al zijn er inderdaad ‘vele oorzaken’en andere obligate wetenschappersbelijdenissen om maar genuanceerd te lijken (de academische beroepscode, die je uiterlijk uitdraagt om serieus genomen te worden)….

Ik zal daar in deel 2 verder op in gaan, het was voor mij een eye-opener. Let wel, dat de impact hier groter is omdát we in een delta leven van Rijn en Maas die alle nutrienten van Noordwest Europa aanvoerden.

Door | 2011-07-28T01:13:29+00:00 17 mei 2011|9 Reacties

9 Reacties

 1. Kobus Post 17 mei 2011 om 21:02- Antwoorden

  Haha, een geweldige opening Rypke!!

  Hoe verzin je het.

 2. TINSTAAFL 17 mei 2011 om 23:12- Antwoorden

  Ik stel voor dat er een onderzoek komt naar het onderzoek van Katja, dat dan weer word onderzocht door een andere wetenschapscommissie die dan weer op haar beurt wordt onderzocht…. enz enz. Subsidislurpers in full force (*braak*)

 3. T2000 17 mei 2011 om 23:21- Antwoorden

  "maar omdat die productiedaling door milieubeleid komt (Kaderrichtlijn Water: zie IBN 2015), zal men dat nooit willen erkennen." Dat is 't natuurlijk! Je gaat niet je werkgever bestrijden met onderzoeksresultaten waar je van hen geld voor krijgt. Als een managementconsultant die adviseert dat het management moet opstappen. Broodroof…

 4. Johan de Klerk 18 mei 2011 om 07:01- Antwoorden

  Prima stuk Rypke. Ik had het stuk ook gelezen en wilde al een reactie schrijven, maar bij wat jij geschreven heb, heb ik niets meer toe te voegen. Overigens de opmerking van de onderzoekster, dat er nog geen literatuur over deze materie bestond is ronduit een leugen. Maar laten ze maar verder zoeken naar die ene oranje, of welke genoemde kleur dan ook, zeemeeuw. Ik raad ze een paar borrels op een nuchtere maag aan zijn ze zelf tenminste blauw.

 5. Fred Versteeg 18 mei 2011 om 15:29- Antwoorden

  Halverwege de jaren '90 werkte ik een jaar bij het Produktschap Vis. De zeebiologen schreven toen al de terugloop van de visstand in de Noordzee deels toe aan het verminderen van de voedingsstoffen door het fosfaatverbod. Uiteraard was overbevissing de grootste oorzaak, maar deze biologen beseften dat fosfaten zorgden voor groei van de simpelste organismen die aan de basis staan van de voedselketen.

 6. Gerard 18 mei 2011 om 17:15- Antwoorden

  Als bioloog en visserszoon staat hier voor mij niets nieuws in. Die spandoeken van de vissers doen zonder meer pijn. Er zou in een logische wereld een duidelijke grond voor samenwerking moeten zijn maar de partijen geloven liever in hun eigen halve waarheden.

 7. Jurie Post 19 mei 2011 om 13:07- Antwoorden

  Viskwekers zijn doorleeft met het feit dat voedsel bepalend is voor je "visbestand" .

  gooi 100 kg voedsel bij vissen en hup 75 kg meer visvlees .

  je kan vissen in 3 maanden oppompen naar productie klaar . terwijl normaal 3 jaar nodig is .

  fosfaat is de beperkende factor bij nutrienten .bij extra fosfaat gaat nutrienten omhoog en de kringloop begint te werken en fytoplankton gaat groeien . welke weer begaast worden door zooplankton en die weer gegeten door kleine vissen .die gegeten door grote vissen en door mensen . de mensen en vissen hun faces zit weer vol met fosfaat en de kringloop is rond .

  Waarom is fosfaat in kuststrook zo belangrijk : de hom en kuit worden geschoten door vissen in de kuststrook de paaigebieden en dan moet de larven in een soort van voedsel soep zich begeven anders sterven de baby visjes .

  (Kaderrichtlijn Water: zie IBN 2015) vermoord dus baby visjes .

  Maar fosfaat geeft toch blauw alg .
  TNO heeft onderleiding van dr MartinScholten praktijk onderzoek gedaan en bij een gezond watersysteem . wordt de piek in fytoplankton meteen opgevolgd door een piek in zooplankton.

  het schone nederlandse binnenwateren zijn dermate chemisch belast dat zooplankton wel dik en vet worden maar deling komt niet op gang .

  Toegegeven om blauwalg aan te pakken is fosfaat verwijdering de snelste en vooral goedkoopste maatregel . waarbij je de basis ketting van de kringloop verbreekt . de water flora en fauna de nek om draait en mooi helder water overhoudt .

  Ondertussen houdt Rijkswaterstaat haar pr praatje
  <blockquote cite="">
  Waterkwaliteit

  Schoon water is van levensbelang. Voor de mens, voor planten, voor dieren. Om de waterkwaliteit te verbeteren, stelt de overheid – nationaal en internationaal – eisen en neemt ze maatregelen. Dit geldt zowel voor oppervlaktewater, drinkwater, zwemwater als voor grondwater. Zelfs afvalwater dient aan bepaalde normen te voldoen, omdat dit water na zuivering weer in het milieu terecht komt.

 8. […] beweringen van vele NIOZ/RUG/Alterra/Imares-publicaties. Alleen klinkt het niet zoOnderstaande vervolg op deel 1 stuurde ik als mail aan de kanoetstrandloper-deskundige Theunis Piersma -door mij als één van de […]

 9. […] besteedden we aandacht aan zijn optreden in een Greenpeace-campagnefilm, inclusief recensies in de Waarheid op het Wad-reeks.Zeebemesting geen positief effect? Ik heb dhr Lindeboom gevraagd te beargumenteren waarom […]

Geef een reactie