Volgende week dinsdag 7 juni geef ik een lezing bij KIVI NIRIA in Den Haag gevolgd door debat met de zaal. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze avond. Theo Wolters heeft zich al aangemeld en zal wellicht – net als na het debat in Leiden – verslag doen op climategate.nl. Er zijn nog plekken beschikbaar. Deelname is gratis. Meer informatie,ook over hoe niet-leden zich kunnen aanmelden hieronder.

Het bestuur van de Afdeling voor Milieutechniek / Voedsel en Groen brengt graag onderstaande activiteit onder uw aandacht.

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA
Afdeling Techniek,Maatschappij &Economie

Klimaatdebat
Spreker:drs. Marcel Crok
Datum:dinsdag 7 juni 2011
Tijd:20.00 –22.00 uur
Locatie:KIVI NIRIA-gebouw,Prinsessegracht 23,2514 AP Den Haag

Aan de leden van de KIVI NIRIA Afdeling Techniek,Maatschappij &Economie

Op dinsdag 7 juni 2011 organiseert de Afdeling Techniek,Maatschappij &Economie een openbare lezing plus gedachtewisseling over het Klimaatdebat. Spreker is drs. Marcel Crok.

Marcel Crok (1971) studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden. Na zijn studie besloot hij de overstap te maken naar de wetenschapsjournalistiek. Hij werkte onder andere als redacteur bij het tijdschrift De Ingenieur en vanaf 2003 bij het populairwetenschappelijke maandblad NWT Magazine (vroeger Natuur &Techniek). In 2005 publiceerde hij in NWT Magazine een kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek,een beruchte grafiek uit de klimaatdiscussie die een icoon voor de opwarming van de aarde was geworden. Het leverde hem de Glazen Griffioen op,een aanmoedigingsprijs voor wetenschapsjournalisten. Sindsdien volgt Crok het klimaatdebat op de voet. Vanaf 2008 werkte Crok ruim twee jaar fulltime aan het boek De staat van het klimaat,Een koele blik op een verhit debat,dat eind 2010 verscheen. Op 17 december 2010 publiceerde NRC Handelsblad zijn artikel Kyoto-beleid zal altijd falen. Meer informatie is te vinden op zijn blog www.staatvanhetklimaat.nl

20.00 uur –20.45 uur Lezing Scheuren in het klimaatbolwerk

Sinds de film An Inconvenient Truth van Al Gore en het vierde IPCC klimaatrapport uit 2007 zit de schrik er in. De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zal leiden tot een desastreuze opwarming van de aarde. Wie twijfelt aan deze ‘onwelgevallige waarheid’ wordt buitenspel gezet als opwarmingsontkenner.

Marcel Crok bestudeerde de wetenschappelijke literatuur en het vierde IPCC-rapport en interviewde in binnen- en buitenland tientallen bekende en gerespecteerde topklimaatonderzoekers,aan beide kanten van het spectrum.

Volgens Crok zitten er heel wat barsten in de broeikashypothese en is het IPCC onvoldoende transparant over deze zwakke plekken in de theorie. Crok zal in zijn lezing een aantal van deze zwakke plekken bespreken en uitleggen waarom het effect van broeikasgassen waarschijnlijk meevalt. Hij zal ook iets zeggen over de situatie in Nederland en dan met name het gebruik van klimaatscenario’s. Heeft het zin zulke scenario’s voor beleidsdoeleinden te gebruiken?

20.45 –21.00 uur Pauze

21.00 – 22.00 uur Gedachtewisseling onder leiding van ir. B.A.S. Vester,voorzitter afdeling TME.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de websitehttp://afdelingen.kiviniria.net/techniekmaatschappijeneconomie/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=2394

Niet-leden moeten eerst de gegevens invullen bij ‘Relatie worden’. Dit is eenmalig. Zij ontvangen dan ook een nummer + wachtwoord en kunnen zich vervolgens aanmelden bij de activiteit.

Uw Lid-/Relatienummer om in te loggen is 85108. Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn,dan kunt u op de inlogpagina via de wachtwoord-vergetenfunctie uw wachtwoord opvragen. U kunt daarvoor uw Lid-/Relatienummer gebruiken. De inloggegevens zullen u dan gemaild worden.