Waarom laten we de aarde niet andersom draaien?

Twintig jaar geleden schreef ik met een (VVD)collega, sterk maatschappelijk gemotiveerd als we zijn, een handzaam boekje. “Randvoorwaarden en scenario’s voor Duurzame Ontwikkeling.” Uitgever Elmar in Delft. (1992) Aangezien wij vooral een positieve visie verkondigden, – het loopt niet zo’n vaart met het uitputten van onze natuurlijke hulpbronnen als we de economische groei en de technologische ontwikkeling maar bevorderen – , werd het in linkse kringen tot de grond toe afgebroken.

Na een vernederende kritiek in de Volkskrant kwam het boekje voortijdig bij de Slegte terecht . Maar dat had een averechtse uitwerking. Daardoor kwam het binnen financiële bereik van onze toen nog onderbetaalde parlementariërs. Nederland werd gidsland op het gebied van de Duurzame Ontwikkeling. Want vrijwel al onze adviezen werden opgevolgd. Hebben we sinds 1991 de dreigende milieuvervuiling niet aardig in de hand gehouden? Is de economische groei niet behoorlijk geweest? En staan we als klein land niet op een goede plaats in de wereld wat betreft technologische ontwikkeling?

Eén van onze adviezen blijkt achteraf niettemin een misser. We pleitten toen (1992) voor het beperken van het gebruik van fossiele brandstof, omdat dit CO2 vrijmaakt dat een ongewenste opwarming van de aarde ten gevolg zou kunnen hebben. Ten eerste, een beetje opwarming is in het geheel niet ongewenst. Ten tweede CO2 kan die niet bewerkstelligen. Ten derde het ‘gevaar’ dreigt van een andere kant: De astronomen voorzien de komende tien, wellicht vijftig jaar een ernstige afkoeling, op grond van het gedrag van de zon.

Vergissen is menselijk, zeker in de (VVD) ‘politiek’ zullen we maar zeggen. Maar toch, uit de misser kunnen we een interessante lering trekken. Door een absurde hype te verkondigen kregen we aandacht voor gewenst, door de overheid te subsidiëren, wetenschappelijk onderzoek. Nu de CO2 hype achter ons ligt, is in het internationale wetenschappelijke circuit een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe, te propageren. Voorwaarde is, de bedreiging mag absurd zijn maar moet wel een beetje redelijk overkomen bij het grote (leken) publiek. Op deze prijsvraag heb ik ingeschreven.

Ik ontmoet, zoals te verwachten, zowel fervente voor- als tegenstanders.

Mijn voorstel is:

Draai de wenteling van de aarde om zijn as om. Nu gaat de zon in het oosten op en in het westen onder. Met als gevolg dat de beursen in New York, Amsterdam en Frankfort later openen dan die in Shang Hai . Het gevolg is dat de eerst genoemde beursen meer en meer geneigd zijn om de Chinese te volgen. Daarmee verliezen we economisch initiatief. Dus als we draairichting van de aarde omdraaien, gaan de beurzen in het westen eerder open dan in het verre oosten.

Onmiddellijk kreeg ik sterk support vanuit de Tea Party van de republikeinen in de VS: Dit is de manier om de oude economische orde tussen West en Oost te herstellen. Met de vraag, formuleer aub wat er nodig is om die draairichting te veranderen. We gaan er zeker in investeren.

Uit natuurwetenschappelijke kring kwam enige oppositie. Om de draairichting van de aarde te veranderen, is een gigantische hoeveelheid energie nodig. Is die wel te leveren.? Liever niet naar vragen dus. Gewoon opportunist blijven.

Als absurde en bewogen politieke stellingnemers menen dat iets gewenst is, waarom geen gebruik maken van hun financieringsbron om uiteindelijk met gefundeerd nader onderzoek tot andere leuke resultaten te komen dan de politici verwachtten.

Neem bijvoorbeeld de windmolens, zogenaamde duurzame energie leveranciers. Wind hebben we voor niets. Helaas, de molen niet. Het bouwen kost ook energie en de machines slijten snel. Om maar niet te spreken van het feit dat het soms te hard en soms te zachtjes waait, daardoor de regelmatige leverantie aan het elektriciteitnet niet gegarandeerd is zodat de klassieke centrales, toch nutteloos ‘stand-by’ moeten blijven.

Echter in het project om de draairichting van de aarde te veranderen kunnen we de windmolen toch wel inschalen, namelijk door het proces om te draaien. We laten de windvanger geen elektriciteit opwekken, maar gaan haar daarmee voeden met een zonnepaneel. Vervolgens tegen de windrichting opgesteld kan deze zich tegen de atmosfeer afzetten, en de omwenteling van het oppervlak wordt vertraagd. En op den duur omdraait.

Vertel nu niet dat dit in strijd kan zijn met de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Bij het ontwikkelen van projecten voor duurzame ontwikkeling moet je niet alles van te voren willen weten. Voorts kan met de woorden van een milieuminister in 1990 (Alders) worden opgemerkt dat naar die hoofdwet nog veel onderzoek nodig is. (Sic! Opmerking van een politicus die zijn lagere school opleiding succesvol heeft afgerond. Wel nuchter en waard te worden beluisterd. ) Wel een tegenvaller is dat een socioloog met een veel goedkopere oplossing is gekomen om de westerse beurzen eerder dan de oosterse te doen openen, namelijk door de wijzers van de klok de andere kant op te laten lopen.

Nu begrijp ik van sociologie niet zo veel, maar intuïtief lijkt me dat er met die aanpak echt iets mis moet zijn. Laatst een boek gelezen van zo’n sociaal onderzoeker met de titel “waarom de tijd steeds sneller gaat als je ouder wordt”. Dat klopt wel want ik kan me het schrijven van ons handzaam werkje over Duurzame Ontwikkeling in 1992 als de dag van gisteren herinneren. En het discussiëren daarover met partijgenoten zoals Bolkestein, de beide Ginjaars (Milieu & O&W) en PvdA-ers die ook de economie, en de consumptie van hun leden, graag zagen groeien. We moeten wellicht weer eens in de leer gaan bij Bolk en Kok. Dat waren mensen die wel enig gevoeld hadden voor een wat meer laterale, onconventionele aanpak.

Raai verhaal denkt U, het voorgestelde andere gebruik van de moderne windmolens. Maar wist U dat ze al andersom rondraaien dan de klassieke? De een met de wijzers van de klok mee, de andere er tegen in. Nu alleen de stroomrichting nog omkeren. Dan zwakken ze bij noordwester storm de wind in ieder geval wat af. Nuttig bij springtij en stijgende zeepspiegel. De klassieke graanmolen kan dat in ieder geval niet. Je kunt er meel in stoppen, maar er komt geen graan uit, en de wieken gaan niet de andere kant opdraaien. Het zal wel moeilijk blijven om dit laatste probleem aan politici uit te leggen, die blijven vertrouwen op de adviezen van de zwak begaafde academici in het hedendaagse BAC (Bureaucratisch Academisch Complex) van Rypke.

Door | 2011-05-30T12:04:28+00:00 31 mei 2011|15 Reacties

15 Reacties

 1. Amadeus Gould 31 mei 2011 om 10:04- Antwoorden

  Mooie blog.

  Als het westen zijn economisch initiatief verliest, stort de hele wereldeconomie in en gaan we met zijn alle naar de verdoemenis. Ik geef toe: het is een alarmistische ondertoon bij dit positieve voorstel. Ik meen echter deze ondertoon nodig te hebben voor een tweede (additioneel) mechanisme om de werelddraairichting te veranderen.

  Om de Grote Transitie naar de Nieuwe Draairichting (GTND) te realiseren moeten m.i. alle middelen worden ingezet.

  Ook alle neuzen moeten – in de meest letterlijke zin – dezelfde kant op staan en vooral bewegen. Want nu bewegen al die aardbewoners maar in een richting wat ze goeddunkt, waar ze zin in hebben, waarheen het winstbejag hen leidt. Dat kan echt niet langer! Een enorm potentieel tot afremming van de draaisnelheid van de aarde (en om de aarde in juiste richting te laten bewegen) gaat hiermee verloren. Het voorstel is om de aardbewoners allemaal (of zoveel mogelijk) in een richting te laten bewegen en middels actie is reactie die draaisnelheid te verminderen.

  Op internationaal niveau zal een „Draarichtingsprotocol“ moeten worden opgesteld, met keiharde afspraken om de draairichting in elk decennium een beetje in juiste richting te krijgen. Nu weet ik ook wel dat bedrijven (uit winstbejag) met hun medewerkers ook wel eens in de verkeerde richting zullen bewegen. Maar zij kunnen zogenaamde „compensatie beweegrichtingseenheden“ kopen. Dan wordt het economisch ook aantrekkelijk om bij die economische activiteiten zoveel mogelijk in de juiste richtig te bewegen. En natuurlijk moet er ook een beurs komen om die „compensatie beweegrichtingseenheden“ te verhandelen.

  En natuurlijk moet je ook draairichtingsneutraal kunnen reizen.

  Mocht dat alles toch onvoldoende effect sorteren. Gaat het te langzaam, dan moet men serieus overwegen om het van overheidswegen de bewegingsrichting dwingend voor te schrijven. In aantal landen worden daarmee wel democratische vrijheden opzij gezet. Maar dat is tijdelijk. Als de juiste draairichting en draaisnelheid is bereikt, worden de vrijheden weer teruggegeven. De burgers dienen zich te realiseren dat economische welvaart vaak een basis is voor de democratie.

  Natuurlijk het zou kunnen zijn dat men zich tegen de aarde moet afzetten tot men een ons weegt (maar daarmee lossen we wel „het overgewichtsprobleem“ in een keer op) en elk klein beetje helpt.

 2. Maarten 31 mei 2011 om 10:11- Antwoorden

  Het dagblad Trouw heeft misschien wat gemist, maar daar is tot op hedenochtend de hype zeker nog niet beëindigd gezien het artikel op pagina 3: "Opwarming aarde nauwelijks te stuiten" en als uitleg: IEA: Uitstoot CO2 in 2010 naar recordhoogte gestegen.

  Niets te lezen over wat voor soort zon dan ook.

 3. Boels069 31 mei 2011 om 10:45- Antwoorden

  Briljante blog!

  @Maarten:

  Troost je, Trouw draaft onbenullig achter CBS-achtige exportcijfertjes aan en veronderstelt dat daarvan het CO2-gehalte van de atmosfeer af te leiden is.

 4. Boels069 31 mei 2011 om 10:56- Antwoorden

  Overigens, is het vervaardigen van synthetische diamanten niet een betere manier om het CO2-gehalte in de atmosfeer te verminderen?

  Zonder C geen CO2 🙂

 5. De woedende kok 31 mei 2011 om 11:03- Antwoorden

  Mooi verhaal. Ik moet denken aan Biesheuvel uw stadgenoot(?) Maarten, zoon van God de vader Karel van het Reve. Hij heeft mij ooit geleerd dat je al fietsend in feite de aarde onder je doorrolt (zeg maar als een muis op een strandbal in het zwembad) terwijl ik altijd dacht dat je de weerstand nodig had om de fiets over het oppervlak te verplaatsen.

  Ik zie de toekomst nog zonniger tegemoet dan ik al deed.

 6. TINSTAAFL 31 mei 2011 om 11:35- Antwoorden

  Heel makkelijk, voortbordurend op de theorie van dWK stel ik voor dat alle Chinezen op precies het zelfde tijdstip op de fiets springen en zo lang en hard mogelijk in oostelijke richting gaan fietsen, hierdoor zal de aarde andersom gaan draaien. Gevaar hierbij is dat misschien de Aarde stil komt te staan…. hmmmm…

 7. Amadeus Gould 31 mei 2011 om 11:37- Antwoorden

  Natuurlijk zal er kritiek komen. Maar bedenk dan dat de woorden spin-doctor en spin-doctoring door Arhtur’s voorstel wel een nieuwe, veel positievere betekenis krijgen.

 8. Turris 31 mei 2011 om 15:47- Antwoorden

  Mooi stukje "logica in proza". Ook humor! Klasse!

  Reizend rondom de wereld westwaarts vliegend win je ook een dag! Wat zou je op de beurs met die extra dag en voorinformatie kunnen doen analoog aan Phileas Fogg?

 9. Arthur Rörsch 31 mei 2011 om 17:16- Antwoorden

  @Turris

  Wellicht de beurs van Amsterdam onder brengen in een permanent rond cirkelende Boeing 747. Nederland is toch het middelpunt van de westerse wereld, halfweg New York en Moskou?

  @ Amadeus

  Stort de wereld economie in als het westen zijn initiatief verliest? Ik denk van niet alleen de leiding gaat komen vanuit een land dat zich al 5 eeuwen het middelpunt van de wereld acht. Zhong Guo, (midden land) nu bekend als de PRC.

  @ Woedende kok.

  Ja Maarten B woont een paar straten van mij vandaan en tot vijf jaar geleden placht hij met zijn hondje regelmatig bij mij langs te wandelen. Wellicht heb ik even onbewust het idee van de omwenteling van de aarde van hem gestolen. Zijn laatste, niet afgemaakte verhaal ging over een man die de aarde wilde wegen. Maar helaas de geestelijke gezondheid van Maarten is nu beroerd.

 10. Fred Versteeg 1 juni 2011 om 13:50- Antwoorden

  Benieuwd of dit op internet een geheel eigen leven gaat leiden en binnenkort onderdeel wordt van de complottheorieën.

  De omkering van de draairichting zou dan wel eens het hoofddoel van de illuminati kunnen worden (waarbij Rörsch kennelijk als vrijmetselaar(?) een grote rol speelt).

  Of zou de geheimzinnige planeet X die rol in 2012 gaan vervullen? Ik heb het idee al gejat en omgezet in een filmscenario en naar Spielberg gemaild.

 11. Amadeus Gould 1 juni 2011 om 14:04- Antwoorden

  Geachte Arthur. Mee eens.

  De wereldeconomie stort niet in (ik kon geen betere alarmistische ondertoon verzinnen). En toch in de CO2 hype gaat de volksrepubliek China ook niet mee. In dat opzicht klopt het wellicht weer wel.

  China wordt in het Westen m.i. vaak onderschat. Men acht zich in het Westen vaak technisch superieur. Ik verhaal dan altijd over de studenten uit de Volksrepubliek die in 3 maanden tijd zich de Nederlandse taal perfect eigen maakten, in Delft L&R studeerden en met alleen maar 10nen de 5-jarige studie in 3 jaar summa cum laude afsloten. Als student wist ik het toen al. Daar gaat wat gebeuren. Nu heb je in een bedrijf niet alleen maar super briljante mensen nodig. Maar toch. Het geeft de enorme potentie van dit land, met een zeer rijke cultuur, waar men trots op kan zijn. De ontwikkelingen hebben mijn beeld van toen alleen maar verder bevestigd.

  Zoals je weet, kun je in Delphi in een museum de Omphalos bewonderen: de navelsteen van de wereld in de Griekse oudheid (http://en.wikipedia.org/wiki/Omphalos). Dat vond men toen het centrum van de Wereld. We weten allemaal hoe het nu duizenden jaren later is.

 12. boog 1 juni 2011 om 15:27- Antwoorden

  Gewoon de noordpool zuidpool noemen, en omgekeerd, en voilá, de aarde draait de andere kant op.

 13. Amadeus Gould 1 juni 2011 om 17:27- Antwoorden

  @Boog

  We kunnen de polen X en Y noemen of omgekeerd, maar uitgaande van een heliocentrisch assenstelsel, komen we er niet veel verder mee. 😉

 14. Turris 1 juni 2011 om 20:38- Antwoorden

  Laatst hoorde ik van een aanhanger, op een verjaardagspartij, dat Alexander Pechtold het centrum van de (haar) wereld voorstelde: "Zo zou iedereen moeten zijn".

  Ze was klaarblijkelijk aangeschoten. 🙂 Dat is humor!

 15. Turris 1 juni 2011 om 22:22- Antwoorden

  @ Arthur: voor de nieuwe Phileas met voorspellende beursopties is een 747 is niet snel genoeg, westwaarts vliegend. 747 vliegt slechts max. 900km. Draaisnelheid aarde 40.000km / 24 uur = 1666 km/uur. Phileas vliegt dus feitelijk nog steeds niet in de relativitijd. 🙂

Geef een reactie