Van een onzer correspondenten.

De zorgen over klimaatverandering veranderen. In de Buitenland Barometer van 2020 stonden klimaatzorgen in de top 3, nu op plek 40. Er wordt, blijkens het onderzoek, relatief veel hoop geput uit technologische innovatie en gerichte investeringen. Het geloof groeit dat we ons kunnen aanpassen. Het onderzoek is de jongste editie van de Buitenland Barometer en gaat maandag naar de Tweede Kamer. Ruim 3500 Nederlanders uit alle lagen van de bevolking werden in december 2023 bevraagd. Vier jaar geleden nog in de top-3, zakt klimaatverandering nu naar positie 40.

Het perspectief op klimaat is aan het veranderen In de dreigingshiërarchie worden de gevolgen van de klimaatverandering voor de Nederlandse samenleving minder als bedreigend gezien.

In het versnellen van de energietransitie via groene energie wordt daarentegen relatief minder hoop gesteld. Die ontwikkeling belandt op de 32ste plaats.

De relatieve daling van klimaatzorgen in de dreigingshiërarchie is al een aantal jaren gestaag gaande. Tegelijkertijd zien we dat veel hoop wordt gesteld in aanpassing aan klimaatverandering door gerichte investeringen. Dat is de vijfde meest hoopgevende ontwikkeling. Nagenoeg drie kwart van de Nederlanders gelooft dat daar binnen vijf jaar ook daadwerkelijk iets kan worden verwezenlijkt. Er wordt ook relatief veel hoop gesteld in technologische innovaties die kunnen helpen om de klimaatverandering tegen te gaan (positie 16, waarbij 61% denkt dat dit binnen vijf jaar kan gebeuren). In het versnellen van de energietransitie via groene energie wordt daarentegen relatief minder hoop gesteld. Die ontwikkeling belandt op de 32ste plaats. Een meerderheid van 56% denkt overigens wel dat dit binnen vijf jaar kan gebeuren. Deze ontwikkeling van aan de ene kant een relatieve daling van de gepercipieerde dreiging van klimaatverandering en aan de andere kant een relatieve stijging van hoop op klimaatadaptatie was al zichtbaar in de Hoop en Vrees 2023-peiling en heeft zich het afgelopen jaar uitgekristalliseerd. Het denken van de Nederlanders over klimaatverandering lijkt te veranderen als onderdeel van een meer algemene focus op gemeenschapsafbakening en -bescherming: de hoop wordt gevestigd op hoge(re) Nederlandse dijken.

***

Bron hier.

***