Climategate, uw baksteen voor de geest

In de omgekeerde wereld van nu krijgt taal een nieuwe betekenis. Kijk maar. Je hebt een ‘kwaliteitskrant’ NRC, en bij hun Charity-Awards kun je stemmen op Greenpeace als goed doel. Lees de advertentie die de club daar plaatst, dan snap je deze blog.

Tijd voor een woordenboek met groene nieuwspraak
Handelaren in schuld en angst heten goede doelen. ‘Vergroenen van het land’, houdt in dat je natuur en vruchtbare landbouwgrond volbouwt en bepleistert met staal, beton en silicium. Verbranden van hout heet zelfs ‘innovatie’, als je de naam omdoopt tot biobrandstof. Dan schuift het zelfs 6000 euro MEP-subsidie per uur. Milde en gunstige opwarming van 0,7 graad in een eeuw heet een ‘crisis’, onmisbare plantenmeststof CO2 heet ‘vervuiling’. En ‘Dé Wetenschap’ betekent dat je politiek bedrijft met getallen die je framet in alarmerende context, zodat je ook op de academische ladder klimt. Daarom werken we nu aan het grote Groene Nieuwspraak-woordenboek op Climategate.

Stem bij het NRC voor meer ‘goede doelen’.
In het NRC-spotje lezen we in het NRC-typo de eerste zinnige argumenten uit het bestaan van Greenpeace, zoals ‘windmolens draaien op subsidie’, wat feitelijk klopt. Zonder miljardensubsidie zou niemand in NL meer investeren in windenergie. Vandaar dat ze 2 miljard euro ontwikkelingshulp van het CDA nodig hebben bij het windpark in Natura 2000-gebied de Steile Bank, en lobbyisten continue persberichten strooien voor ‘meer ambitie’ (= meer overheidssteun), zoals ‘Zeekracht’onlangs nog.

Voor zover groenlinkse mensen tot ironie en zelfrelativering in staat zijn (ze nemen zichzelf meestal veel te serieus), de uitspraak over windmolens in NRC-typo schijnt ironisch bedoeld te zijn.

Vele goede argumenten zijn op zo’n manier gepresenteerd (bijvoorbeeld tussen geintjes) dat het dom moet lijken, zodat alfa-intellecten (mensen met slim zelfbeeld/NRC-doelgroep ) denken; ‘daarmee wil ik niet geassocieerd worden’.

  Groepsdwang is ‘intellectueel’
  In onze omgekeerde wereld bepalen de meeste mensen hun standpunt dan ook niet door rationeel onderzoek en analyse van argumenten, maar via geurvlaggen(al dan niet via twitter) en groepsbinding/druk.

  Binnen het academisch alfasegment, is borderdenken (zie mijn blog over Douglas en Wildavsky), kritisch zijn op ‘onze huidige manier van leven’ (het centrum, waartegen de border zich keert) de sociale bindingsfactor. Het heet daardoor ‘intellectueel’als je door groepsdwang het zelfde denkt, want iedereen die zichzelf slim vindt denkt zo. (wie niet zo denkt, heeft iets uit te leggen op feestjes)
  Vooral bij mensen die ‘onze huidige manier van leven’het meest intens genieten is die maatschappijkritiek het meest gangbaar. Zo zag ik net nog op mijn favoriete twitteraccount van Jan Paul van Soest de tweet van een groenmens, die haar kinderen weer op het vliegtuig naar New York zette, om dan weer verder te jeremieren over klimaat.

  Groen Denken heeft biologische basis: de voortplanting
  De oorsprong van het paradoxale groene standpunt is dan ook biologisch. Hormonen overwinnen de logica van natuurwetten. Ook de groene linksmens moet haar bakfiets met nageslacht vullen. In de Balie en op internationale conferenties kunnen ze mooi baltsen over de ondergang van de aarde, en saamhorig over de oplossing beginnen aan een warme wip na vele duurzame wijntjes. En na vele duurzame conferenties een duurzaam nest bouwen

De hippe ecomama die uit groenigheid meer rotzooi maakt
De schaal van het bedrog waarmee de gemiddelde Nederlander heeft leren leven wordt me steeds duidelijker, naarmate ik meer weet. Zie ook dit blog van de ‘hippe’ ecomama. Iemand die na bovenbeschreven baltsritueel zwanger werd. En die nu gelooft dat de voor het leven onmisbare meststof fosfaat een gifstof is. En die dus een daad voor ‘het milieu’verricht als je fosfaatvrije tabletten koopt.

Fosfaat wordt nu ook uit tabletten van wasmachines gehaald door Unilever. Niet voor ‘het milieu’, zoals je hippe ecomama’s eenvoudig kunt wijsmaken, maar zoals Cees Buisman van Wetsus al constateerde: fosfaat als grondstof is duurder geworden dan de vervanger. Ookal werkt het beter en zijn de vervangers potentieel giftiger voor vissen omdat ze zware metalen uit slib in oplossing brengen. (Het Instituut voor Milieuvraagstukken van Jacob de Boer heeft dat zelf nog beschreven)

Omgekeerde wereld leidt tot zelfbevestigend wereldbeeld
In de omgekeerde wereld is maar één ding waar: milieuclubs met hun borderdenken en onhaalbare 5-jarenplannen veroorzaken een zelfbevestigend wereldbeeld, zoals Wildavsky en Douglas al over sektariers schreven. Zie de volgende zin in het Greenpeace-spotje, die direct het gevolg is van hun eigen acties

‘Palmolie leidt tot minder milieuvervuiling’

Dat is nu geframed als groenlinkse humor, maar 10 jaar terug riepen ze dat zelf nog bloedserieus. Omdat wat groenlinks bepleit altijd averechts uitpakt, en ze daar veel te laat achterkomen, zijn ze nu tegen Palmolie. En kunnen ze weer de borderpositie innemen, ‘de regering doet niet genoeg’. Want zoals ik al blogde over REDD slokken die door klimaatbeleid gestimuleerde plantages miljoenen hectares regenwoud op, en naast ‘Oceanen’is ‘Het Regenwoud’ de corebusiness van Greenpeace op de fondsenmarkt

Zonder de miljardensubsidies aan windmolens en biomassabijstook, die er dankzij milieuclubs kwam, had Bleker nu niet hoeven bezuinigen op natuur. Maar nu is Bleker de boeman bij de zelfde clubs die deze subsidies wilden.

Millieuclubs die emissiehandel bedrijven voor het klimaat, vertragen klimaatoplossingen
Zie ook subsidieclub Stichting Natuur en Milieu, die al emissiehandel voor huishoudens promoot via CO2markt.eu. Voor het klimaat. Yeah right: geef mij in getallen de hoeveelheid temperatuurstijging die je voorkomt met emissiehandel? Precies, wie klimaat overlaat aan Natuur en Milieu lost niets op, behalve dat Stichting Natuur en Milieu zich tot in het oneindige kan vermarkten als onmisbaar. En zo harkt Greenpeace jaarlijks weer een kwart miljard euro binnen met hun handel in waarheidsrelativisme, gespeend van iedere zelfrelativering. Wie klimaat overlaat aan de milieubeweging lost dus nooit iets op.

In de omgekeerde wereld moet je een slecht doel steunen zonder media-aandacht
Als je een echt goed doel wilt steunen in onze omgekeerde wereld, moet je dus geld geven aan een organisatie die in de oude media slecht bekend staat, of een club die niemand kent. Dan doen ze vast iets goed. Zie de actiegroep, die de Hortus van de VU wil behouden: kijk hier de fotoserie die ik maakte.

Nieuw milieudoel: Verminder de emissie van groene marketing voor 2050 met 80 procent
Bovenstaande mensen van de VU Hortus zijn echt groen. Maar met het weinig sexy lokale kneuterverhaal dat zij vertellen kun je niet baltsen in de Balie. De milieuclub die echt voor het milieu zou zijn, moet met spandoeken over straat lopen waarin ze hun eigen opheffing bepleiten. Zullen we actievoeren om de emissie van groene onzin voor 2050 met 80 procent te minderen?