Er kunnen mooie tijden aanbreken als de PVV met een simpel computermodel (leen even knappe kop van KNMI) gaat uitrekenen hoeveel zetels hun “Geen cent naar Griekenland” richtlijn al heeft opgeleverd en hoeveel meer zetels een uitbreiding daarvan naar “Geen cent naar klimaat” zou opleveren. Dit is de richting waarin de PVV lijkt te bewegen als we vanochtend op Telegraaf.nl lezen:

‘Klimaatkosten volstrekt onduidelijk’

DEN HAAG – De PVV eist inzicht in de hoeveelheid geld die de overheid stopt in pogingen om het klimaat te verbeteren. De PVV noemt dit nu volstrekt onduidelijk en wil een kostenoverzicht van staatssecretaris Atsma (Milieu).

Volgens de partij geven alle ministeries geld uit aan het klimaatbeleid en veroorzaakt deze versnippering een onduidelijk totaalbedrag.

Kamerlid De Mos wil een lijst waaruit op te maken valt hoeveel ieder departement in de afgelopen jaren aan zaken als CO2-reductie heeft gespendeerd. De PVV wil ook weten hoeveel ambtenaren daarmee bezig waren.

De wetenschappelijke consensus over 1 ding is duidelijk, zoals Hans Labohm ook niet ophoudt te benadrukken: dat alle huidige maatregelen voor CO2-mitigatie een zo kleine “temperatuurwinst” (winst zou zijn: minder opwarming, maar ehhh, warm is toch beter?) opleveren dat die niet eens meetbaar is. All pain for no gain is de mooie Engelse slogan voor deze harde realiteit.

Ik stel voor dat de PVV deze pdf’s naar Atsma stuurt als voorbeelden van goede klimaatkostencalculaties:

Ik krijg net een meer uitgebreid artikel van Trouw binnen inclusief de kamervragen:

Trouw schrijft:

PVV wil totaaloverzicht klimaatkosten

De PVV heeft verontrust kennisgenomen van de nieuwe campagne van Al Gore.

PVV-er De Mos: ‘Onder het mom van ‘daar zijn we weer’ probeert energiegrootverbruiker en de regisseur van de fantasiehorrorfilm ‘An inconvient Truth’, Al Gore, de klimaatcampagne nieuw leven in te blazen. Er moet immers brood op de plank komen. Voordat er een nieuwe reeks van klimaatbangmakerij gaat starten, ben ik wel benieuwd wat de eerste reeks klimaatbeleid ons heeft gekost en opgeleverd’.

De Partij voor de Vrijheid wil dat staatssecretaris Atsma komt met een duidelijk overzicht van de kosten die het klimaatbeleid met zich mee heeft gebracht.

‘We willen een totaal overzicht van alle klimaatkosten die sinds 1988, vanaf de oprichting van dat verschrikkelijke IPCC, zijn gemaakt. Daarnaast willen wij een kosten/baten analyse van het gevoerde klimaatbeleid wat aangeeft hoeveel de zeespiegel en temperatuur zijn gedaald vanaf het moment dat er klimaatbeleid is gevoerd. Dan kunnen we zien wat het ons heeft opgeleverd’, aldus De Mos.

De PVV vindt dat de Nederlandse balastingbetaler het recht heeft om te weten wat het klimaatbeleid heeft gekost en nog zal gaan kosten en wat het klimaatbeleid uiteindelijk oplevert. Ook wil De Mos dat er een onderscheid komt tussen de begrippen milieu, klimaat en energie:

20 juli 2011

Vragen van het lid de Mos (PVV) aan de staatssecretaris van I&M

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Al Gore start nieuwe klimaatcampagne’ (1)?
 2. Kunt u voor elk departement een gedetailleerd jaaroverzicht geven van de kosten (in euro’s) aangaande genomen maatregelen en heffingen ten aanzien van klimaatbeleid of beleid om klimaatverandering tegen te gaan vanaf het moment dat het IPCC werd opgericht in 1988?
 3. Kunt u gemotiveerd en gedetailleerd aangeven wat het kost om Nederland de Europese doelstelling van 20% CO2 reductie te laten behalen voor 2020? Graag hierbij een kostenoverzicht van alle ministeries.
 4. Kunt u gemotiveerd en gedetailleerd aangeven wat de kosten zullen zijn voor het bedrijfsleven in Nederland om aan de Europese norm van 20% CO2 reductie te voldoen?
 5. Kan van elk departement worden aangegeven hoeveel FTE er gemoeid zijn met ambtenaren die zich (deels) met het vraagstuk rond de klimaatverandering bezighouden en wat de totale loonkosten hiervoor zijn op jaarbasis sinds 1988?
 6. Kunt u een overzicht geven van alle lokale, provinciale en landelijke projecten, initiatieven of die op welke manier dan ook te maken hebben met CO2 reductie en wat hiervan de kosten waren, welk doel zij dienden en waar en wanneer zij plaatsvonden sinds 1988?
 7. Kunt u vanaf 1988 een gedetailleerd jaaroverzicht geven aangaande de Nederlandse bijdrage aan Europa voor klimaatdoeleinden?
 8. Kunt u vanaf 1988 per jaar aangeven hoeveel geld aan ontwikkelingshulp beschikbaar werd gesteld voor klimaatdoeleinden?
 9. Kunt u het totale bedrag zoals voortgekomen uit bovenstaande vragen vermelden en gemotiveerd aangeven hoe dit bedrag tot stand is gekomen?
 10. Kunt u aangeven hoeveel kouder het is geworden en hoeveel de zeespiegel is gedaald door alle klimaatkosten die zijn gemaakt die tot doel hebben om Nederland klimaatneutraal te maken?
 11. Deelt u de mening dat de begrippen klimaat, energie en milieu drie totaal verschillende dingen zijn en los van elkaar gezien moeten worden? Zo ja, deelt u ook de mening dat wij mensen te nietig zijn om het klimaat, het weer over langere periode, te beïnvloeden?