Bijzonder Hoogleraar Herman Wijffels geeft les in 'Hogere Evolutie'en Kwantummechanica van de Maya's

Met een feestelijke zweethutceremonie ging vandaag het zomercurriculum van start van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid. In het bijzijn van spiritueel leidsvrouwe en directeur Jacqueline Cramer en Herman Wijffels werden de studenten wegwijs gemaakt op de zomercampus.

Zij zullen – tot de basiscolleges op 15 augustus beginnen – leren om contact te leggen met Moeder Aarde. Dit om zelf doordrongen te raken tot de ernst van de ecologische crisis. Dit doen zij in een duurzaam geinnoveerde wigwam, de woning van de toekomst. De wigwam is bedacht door hoogleraar Duurzaam Innoveren Cramer zelf.

Hoger Bewustzijn leidraad Curriculum Utrecht
Het curriculum van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid is volgens bétadecaan Gerrit van der Meer een goede afspiegeling van de nieuwe koers die de Universiteit Utrecht vaart. De zoektocht naar Diepere Kennis en Hoger Bewustzijn wordt de leidraad van het management.

‘We zullen afdelingen met reductionistische wetenschap doen krimpen’, zegt Van der Meer. ‘Net als de groep Gedragsbiologie, was Henk Brinkhuis met zijn biomariene groep teveel bezig met kostbare metingen, die de seksistische rollenbevestiging van het patriarchaat onderstrepen. Dat oude denken is juist de bron van de ecologische crisis en past niet in de scherpe keuzes die wij moeten maken.´

Ook Klimaatretorica en Hogere Evolutie in curriculum
Basisvakken in het curriculum van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid zijn Klimaatretorica, Nieuwe Energie en Groenwassen. Bijzondere Leraar Hoger Bewustzijn Herman Wijffels zal onderwijs geven in zijn specialisme ‘Kwantummechanica van de Maya’s’, en ´Hogere Evolutie´ zal evolutiebiologie vervangen.

De overblijvende onderdelen Paleo-ecologie, en dan vooral het dendrochronologische onderdeel komen onder leiding van Prinses Irene. Haar expertise van bomen en De Aarde zal ten volle worden benut, zo verzekert Van der Meer.

Directeur Jacqueline Cramer werd op het Utrecht Centrum voor Aarde een Duurzaamheid feestelijk toegezongen in een duurzaam innovatieve Tipi met het Gaialied, de jongere generaties mochten ook aanwezig zijn. (FOTO RIP)

Laboratoria maken plaats voor meditatieruimtes
Alle laboratoria worden gesloten, of moeten drastisch in omvang krimpen. Zij zullen plaats maken voor meditatieruimtes. ‘Wij bij de Universiteit Utrecht streven naar diepere kennis’, zegt Van der Meer. ‘Wij leren onze studenten juist in een nieuwe balans te treden met Moeder Aarde. We moeten haar lijden ervaren, en met ons centrum een radicale omwenteling bewerkstelligen, weg van het patriarchaat met haar uitbuiting van de aarde. Dat vraagt om een nieuw weten zonder meten. Bovendien zijn laboratoria erg kostbaar, en dat beperkt de toegang van het management tot verrijking van hun geest.’

Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid moet ‘Buckler van Academische instellingen’worden
Met de nieuwe ´scherpere keuzes´ stelt Van der Meer dat de Universiteit Utrecht tenminste ´durft te kiezen´. ´Met het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid willen wij het Bucklerbier van de academische instellingen worden´. Naar verluidt heeft de Universiteit Utrecht ook Yomanda weten te strikken voor het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid. Van der Meer wil dat laatste nog niet bevestigen. Wel is bekend dat Rob van Dorland, Albert Klein Tank en Bram Bregman de colleges klimaatretorica gaan verzorgen.