Met biologische landbouw halveert de opbrengst per hectare: ons kabinet wil die halvering met subsidie stimuleren


Ik had het verslag nog niet gelezen, maar op 16 juni besprak de Kamer de door de Algemene Rekenkamer gecontroleerde Groenbegroting. Wat blijkt: men geeft aan de stimulering van Middeleeuwse Landbouwmethoden, ook wel Biologische Landbouw genoemd 266 procent van de begrote subsidie uit, oftewel bijna 36 miljoen euro in plaats van de begrote 13 miljoen. Bleker bezweert dat dit eenmalig zal zijn.

Lees ook hoe één actiegroep (Partij voor de Dieren) effectief werken van onze volksvertegenwoordiging frustreert door steeds de discussie af te leiden met niet ter zake doende fantasieconcepten als ‘het natuurlijk evenwicht’ en ‘Het Dier’ als vermoorde onschuld dat schreeuwt om een progressieve spreekbuis.